Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası

Yeni yasa ile sanayiden sayılsın sayılmasın bütün işyerleri iş güvenliği uzmanı ve hekim çalıştıracak. Ancak yanında işçi çalıştıran küçük esnafın bu kişileri fiili istihdam etmesine gerek olmayacak. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası, bir işçi bile çalıştıran işverenlere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirdi. Dolayısıyla yanında çırak, kalfa ya da herhangi bir [...]

19 Aralık 2012 13:55 (51136) Güncellenme :19.12.2012 13:55:41
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yeni yasa ile sanayiden sayılsın sayılmasın bütün işyerleri iş güvenliği uzmanı ve hekim çalıştıracak.

Ancak yanında işçi çalıştıran küçük esnafın bu kişileri fiili istihdam etmesine gerek olmayacak. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası, bir işçi bile çalıştıran işverenlere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getirdi. Dolayısıyla yanında çırak, kalfa ya da herhangi bir sıfatla işçi çalıştıran küçük esnaf da yasa kapsamında sayılıyor. Ancak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma şartı:

Kademeli geçiş olacak

* 50 ve daha fazla çalışanı olan tüm işyerleri için 30 Aralık 2012′de,

* 50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise 30 Haziran 2013′te başlayacak.

* 50 kişiden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleriyle tüm kamu işyerleri için 30 Haziran 2014′te başlayacak.

Bakanlık desteği var

Yani 30 Haziran 2014 itibariyle yanında işçi çalıştıran bakkal, manav, kasap gibi esnaf işyerleri de iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edecek. Fakat bu, söz konusu işyerlerinde fiilen uzman ve hekim çalışacağı anlamına gelmiyor.

Bu tür küçük işyerleri daha çok dışarıdan hizmet almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirecekler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerine, İSG Yasası’ndan doğan maliyetler için destek verilebilecek.

Denetim yapılacak

Örnek: İki personelin çalıştığı ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde, 30 Haziran 2013 itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi gerekecek. Görevlendirilen söz konusu personel, belirli periyotlarla işyerinde sağlık ve güvenlik denetimi yapacak.

İşverenin görevleri arttı

Yasa, daha önce var olan kimi yükümlülükleri bütün işverenlere yaygınlaştırırken, yeni yükümlülükler de getiriyor.

Risk değerlendirmesi: İşyeri büyüklüğü ne olursa olsun, bütün işverenlerin risk değerlendirmesi yapması gerekiyor. Böylece işyerindeki muhtemel riskler ve bunlara karşı alınacak tedbirler belirlenmiş olacak.

İş güvenliği personeli: Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam edilecek. Sadece işyeri tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı belge türü değişecek.

Kurul oluşturulacak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu: 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve 6 aydan daha uzun süren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması gerekiyor.

İş sağlığı ve güvenliği temsilcisi ile güvenlik destek elemanı seçimi: En az iki çalışanı bulunan işverenin, işyerinde seçim veya atama yoluyla bunu yapmayı gerekiyor. İşçi sayısına bağlı olarak görevlendirilecek eleman sayısı 6′ya kadar çıkabilecek.

Sağlık gözetimi: Yine çalışan sayısına bakılmaksızın, bütün işverenler çalışanlarının sağlık gözetimini yerine getirmekle yükümlü tutuluyor.

Düzeli eğitim şartı

Çalışanları bilgilendirme ve eğitim: İşveren, işe başlatmadan önce ve işin devamında, yapılan işin riskleri ve muhtemel tehlikeler konusunda çalışanları eğitmek ve bilgilendirmekle yükümlü. Yine bu konuda da çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetilmiyor.

Başka işyerinden geleni bilgilendirme: İşverenler başka işyerlerinden kendi işyerine herhangi bir amaçla (montaj, mal teslimi, vb.) gelen çalışanları da kendi işyerindeki riskler konusunda bilgilendirmekle sorumlu tutuluyor.

Mesleki eğitim şartı: Yapılan iş ve çalışan sayısı ne olursa olsun, işveren, mesleki eğitim gerektiren işlerde gerekli eğitim ve sertifikasyona sahip olmayan kişiyi çalıştıramayacak.

İş sağlığı ve güvenliği için koordineli çalışma

Aynı işyerini birden fazla işverenin paylaşması durumunda, bu işverenler iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapmakla, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapmakla ve birbirlerini ve birbirlerinin çalışanları ile çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirmekle yükümlüdürler.