Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Türk Sağlık Sen: Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hizmetliler memur yapılsı

Türk Sağlık Sen: Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hizmetliler memur yapılsın Türk Sağlık-Sen Antalya”da gerçekleştirdiği şube başkanları ve yönetim kurulları istişare toplantısının sonucunda hazırlanan sonuç bildirgesinde tüm hizmetlilerin memur yapılmasını istedi. Sonuç bildirgesinde “Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında hizmetli kadrosunda bulunan personelin büyük çoğunluğu memurların yapması gerekli işlerde görevlendirilmektedir. Kamu kurumlarında Temizlik v.b işlerin özel sektör marifetiyle [...]

29 Ekim 2008 22:33 (5446) Güncellenme :30.11.-0001 00:00:00
Türk Sağlık Sen: Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hizmetliler memur yapılsı

Türk Sağlık Sen: Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hizmetliler memur yapılsın

Türk Sağlık-Sen Antalya”da gerçekleştirdiği şube başkanları ve yönetim kurulları istişare toplantısının sonucunda hazırlanan sonuç bildirgesinde tüm hizmetlilerin memur yapılmasını istedi.

Sonuç bildirgesinde “Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında hizmetli kadrosunda bulunan personelin büyük çoğunluğu memurların yapması gerekli işlerde görevlendirilmektedir. Kamu kurumlarında Temizlik v.b işlerin özel sektör marifetiyle yürütüldüğü göz önüne alınırsa hizmetli kadrosunda çalışan personellerin yaptıkları görevlerin karşılığı olan memur kadrolarına atanmaları uygun olacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığında görevli tüm hizmetli kadrosundaki personel bir hizmet içi eğitime tutularak memur kadrosuna geçirilmelidir.” denilerek hizmetlilere kadro verilmesi talep edildi.

Bildirge ile hastanelerde şiddetin önlenmesi, döner sermaye ödemelerinde yaşanan adaletsizliklerin giderilmesi, hastanelerin fiziki ve tıbbi donanımlarının artırılması ve aile hekimliğinde görev yapan personelin sıkıntılarında çözülmesi talep edildi.

Tüm Personele Kadro Verilsin

Bildirgede sağlık alanında oluşturulan farklı istihdam modellerine dikkat çekilerek tüm çalışanların aynı mali ve sosyal hakka sahip olduğu kadrolu istihdam modelinin benimsenmesi gerektiğini altı çizildi. “Türk Sağlık-Sen önümüzdeki süreçte sağlık çalışanları arasında farklılıkların kaldırılarak kadrolu istihdam modelinin benimsenmesi için tüm yasal platformlarda mücadelesini sürdürecektir” denildi.

Üniversite Hastaneleri Kanuna Uysun

Bildirgede üniversite hastanelerinde düzenlenen kanunla personelin döner sermaye oranlarının artırıldığı ve sözleşmeli personele döner sermaye ödenmeye başlandığı fakat bazı üniversite hastanelerinin bu kanuni değişikliğe uymadıklarına dikkat çekilerek “ Bir aylık süre içerisinde bazı üniversite hastanelerinin personele hak ettikleri oranlarda döner sermaye ödemediği tespit edilmiştir. Ayrıca bazı üniversite hastanelerinde oluşturulan kurullarda çalışanları temsilen sendikalara yer verilmediği de görülmektedir. Türk Sağlık-Sen olarak Üniversite hastanelerinde mağduriyete yol açan bu sorunların çözümü için Genel merkezimizde bir komisyon oluşturulacak ve gerekli hukuki ve idari yollara ivedilikle başvurulacaktır. Sorunların çözümü ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla eylem ve etkinlik yapmaktan da kaçınılmayacaktır.” ifade edildi.

Sonuç Bildirgesi

Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, dil birliği, demokratik ve sosyal hukuk devlet düzeni, milli ve manevi değerlerimizin korunarak yüceltilmesi sendikamızın temel ilkelerinden olup bu ilkelerden asla taviz verilmeyeceği yönündeki kararlılığımız tüm kamuoyunun bilgisi dâhilindedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında gerek kurum ve kuruluşlara gerekse çalışanlara dönük sözde reform adı altındaki bir takım uygulamalar ve izlenen politikalar ile çalışanlar mağdur edilmektedir. Önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi düşünülen bazı uygulamalarında hem Türkiye”nin sağlık sektörüne hem de sağlık çalışanlarına zarar vereceği açık bir şekilde görülmektedir.

Hizmet kolumuzda yaşanan bu gelişmeler üzerine 67 şube başkanı, 4 İl Temsilcisi ve 400 şube yönetim kurulu üyesi ile genel merkez yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş istişare toplantısında, üyelerimizin mali ve özlük hakları ile hizmet kolumuzda bulunan kurum ve kuruluşların sektörel problemlerinin yanı sıra ülkemizde gelişen ekonomik, siyasal ve sosyal meseleler ele alınarak görüşülmüştür.

Söz konusu toplantıda önümüzdeki süreçte izlenecek politikalar ve uygulanacak stratejiler belirlenerek kamuoyunun bilgisine sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur.


1- Ülkemizde terör eylemleri artarak devam etmektedir. Son olarak Ambulanslarla, Sağlık ocaklarını da hedef alan terör örgütünün uzantılarının gerçekleştirildiği eylemleri ile terörizm geniş bir boyuta taşınmak istenmektedir. Türk Sağlık-Sen olarak hükümeti terörizmin ülkede yaygınlaşmasının önüne geçmesi için bir an önce gerekli tedbirleri almaya çağırıyor ve ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne kast eden odakların hain planlarına karşı her platformda mücadelemizin devam edeceğinin bilinmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

2-Tüm dünyayı sarsan ekonomik kriz Türkiye”yi de etkilemeye başlamış, borsa düşmüş döviz yükselme eğilimine girmiştir. Hükümetin kriz bizi etkilemez sözlerinin bir geçerliliğinin olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu nedenle ekonomik kiriz konusunda acil önlem almak kaçınılmaz olmuştur. İşçi, memur, emekli, çiftçi, işveren, bürokrat, siyasetçi, ev hanımı, çalışan, çalışmayan her kesimin temsilcilerinin katılımı ile sorunlar ve çözümler üzerinde tartışılması, alınan kararların ortak bir mutabakat halinde eylem planı olarak kabul edilmesi ve siyasi irade tarafından derhal uygulamaya konulması bir zorunluluktur.

3-Türk Sağlık-Sen uluslar arası sivil toplum alanında bir güç oluşturmak için Türk cumhuriyetleri Sağlık sendikaları ile bir araya gelerek Türk dünyası sağlık sendikaları ile işbirliğinin ilk adımını atmıştır. Bu çaba önümüzdeki süreçte daha da geliştirilerek Avrasya sağlık sendikaları birliği oluşturulmak istenmektedir. Sendikamız bu hedeflerin gerçekleşmesi için önümüzdeki süreçte uluslar arası faaliyetlerini artırarak devam ettirecek, bu çerçevede ziyaret ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirecektir.

4- Son dönemlerde yaşanan bebek ölümleri ile bir kez daha ortaya çıkmıştır ki hastanelerimiz artık ihtiyaca cevap vermekte zorlanmakta, fiziki mekan yetersizliği ve personel eksikliği gibi sorunlar gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle bir an önce Hastaneler fiziki mekan ve tıbbi malzeme konusunda yeterli donanıma kavuşturulmalıdır.

5- Hastanelerde son dönemlerde artarak yoğunluk gösteren şiddet olaylarına karşı ne yazık ki idare tarafından gerekli önlem alınmamaktadır. Şiddetin rutin bir hale geldiği sağlık çalışanlarının can güvenliğinden yoksun bir şekilde hizmet vermek zorunda kaldığı sağlık kurum ve kuruluşlarında acil güvenlik önlemleri alınmalıdır.

6- Sağlık çalışanları arasında 7 farklı istihdam modeli ortaya çıkartılarak parçalı bir yapı oluşturulmuştur. Kurumlarda aynı işi yapan fakat farklı mali ve sosyal haklara sahip çalışanların olması çalışma huzurunu bozmuştur. Bu nedenle çalışanlar arasında huzuru tesis etmek ve mağduriyetlere son vermek için tüm sağlık çalışanlarının kadrolu personel olarak istihdam edilmesi zorunludur. Türk Sağlık-Sen önümüzdeki süreçte sağlık çalışanları arasında farklılıkların kaldırılarak kadrolu istihdam modelinin benimsenmesi için tüm yasal platformlarda mücadelesini sürdürecektir.

6-Türk Sağlık Sen”in sendikal mücadelesinin temelini teşkil eden hususlardan biri de, Toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hakkın verilmesidir. Uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi hükmü çerçevesinde bir an önce bu hakkın verilmesi için sürdürdüğümüz mücadele süreci daha etkin bir şekilde devam edecektir.

6- Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak, refah düzeyinde bir maaş almaları sağlanmalıdır. Büyümeden kamu çalışanları da gerekli pay verilmeli, çalışanların maaşları enflasyon karşısında ezdirilmemelidir.

7-Toplu görüşme sürecinde sözleşmelilere eş durumu tayini, becayiş ve askerlik dönüşü işe başlamadan döner sermaye ile ek ödemeler arasındaki farkın aylık mahsuplaşmasına kadar birçok konuda sendikamızın yoğun çabaları sonucunda mutabakat varılmıştır. Türk Sağlık-Sen yapılan mutabakatın takipçisi olacak kazanımların bir an önce hayata geçirilmesi için tüm girişimlerde bulunacaktır.

8- Sağlık Bakanlığının önümüzdeki süreçte uygulamayı düşündüğü Kamu Hastane Birlikleri ile hastaneler kamu yönetiminde olan kuruluşlardan idari ve mali açıdan özerk işletmelere dönüştürülecektir. Böylece hastaneler kar mantığı güden birer ticari işletmeler olacaklardır. Aynı zamanda sağlık hizmetinin bir kamu hizmeti olmaktan çıkaracak olan bu uygulamanın kabul edilebilmesi söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı kamu Hastane Birlikleri uygulamasını düşünce safhasında bırakmalı, Sağlık sistemini çöküntüye uğratacak bu girişimden vazgeçmelidir.


9- Sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin indirilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması gibi birçok olumlu düzenlemeyi içeren tam gün yasasında ne yazık ki yabancı doktor çalıştırılması ve Röntgen teknisyenlerinin mesai saatlerinin 40 saate çıkarılması gibi olumsuz düzenlemelerde yer almaktadır. Mahkeme kararları ile de iptal edilen bu tür olumsuz düzenlemelerin tam gün yasasının içerisinden çıkartılmalı, yasanın diğer maddeleri bir an önce yürürlüğe girmelidir.

10- Türkiye gerçekleri ile örtüşmeyen aile hekimliği uygulaması tüm uyarılara rağmen yürürlüğe konmuştur. Bunun sonucunda toplum sağlığı merkezinde zorunlu görevlendirmeler yapılmakta, bu merkezlerde çalışanların döner sermaye ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca çalışanların döner sermaye paylarında ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Bu uygulama çerçevesinde çalışanlar maaşlarını zamanında alamamaktadırlar. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların bir an önce giderilerek çalışanların sorunlarının giderilmesi gerekmektedir.

11- Sağlık Bakanlığında gerçekleştirilen atamalarda daire başkanı veya il sağlık müdür yardımcısı olarak atamaları yapılan kişiler daha sonra alt görevler olan hastane müdür yardımcılıkları ve şube müdürlüğü gibi görevlere atanarak görevde yükselme sınavı yapılmadan kadrolara haksız bir şekilde dağıtılmaktadır. Ayrıca yapılan tayinlerde de adaletsizlikler yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm kadroların geniş çaplı yapılacak bir görevde yükselme sınavı ile sağlık çalışanları arasında hak edenlere verilmesi, tayinlerde adaletsizliklerin ve suiistimallerin önüne geçilmesi için objektif nokta tayini atama yönteminin benimsenmesi zorunludur.

12- Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında hizmetli kadrosunda bulunan personelin büyük çoğunluğu memurların yapması gerekli işlerde görevlendirilmektedir. Kamu kurumlarında Temizlik v.b işlerin özel sektör marifetiyle yürütüldüğü göz önüne alınırsa hizmetli kadrosunda çalışan personellerin yaptıkları görevlerin karşılığı olan memur kadrolarına atanmaları uygun olacaktır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığında görevli tüm hizmetli kadrosundaki personel bir hizmet içi eğitime tutularak memur kadrosuna geçirilmelidir.

13- Sendikamızın yaptığı çalışmalar sonucunda önemli mesafeler aldığı ve sağlık çalışanlarının Avrupa Birliğine uyum sürecinde eğitim seviyelerini yükseltecek olacak Lisans tamamlama programı ile ilgili son hazırlıkların Sağlık Bakanlığı tarafından bir an önce sonlandırılarak 2+2, 3+1 lisans tamamlama programının başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

14- Daha verimli ve etkin bir kamu hizmeti sunulması, çalışma barışı ile motivasyonun sağlanması, adil ve hakkaniyete uygun bir gelir dağılımının oluşturulması için, tabip dışı personellerin döner sermaye tavan oranlarının unvan, yönetim kademelerindeki hiyerarşi ve çalışılan ortamın risk faktörüne göre kategorize edilerek yükseltilmesi, aynı işi yapan fakat farklı birimlerde çalışan personeller arasındaki döner sermaye dağılımındaki farklılığın giderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.

15- Yataklı tedavi kurumlarında ücretli yemek uygulamasına son verilmelidir.

16-Diğer kurumlardan özellikle SSK”dan Sağlık Bakanlığına devredilen personellerin özlük haklarında meydana gelen kayıpların kamu yararı göz önünde bulundurularak mahkeme kararları çerçevesinde bütün personelleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenerek söz konusu personellerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Mahkeme kararlarının emsal teşkil edilerek mağdur olan personellere ödeme yapılması için yapılan girişimler devam ettirilecektir

17-Üniversite Hastanelerinde, yaptığımız girişimler sonucunda döner sermaye oranları arttırılmış, ayrıca üniversitelerde görev yapan sözleşmeli personelde döner sermaye ödenmesi kanunlaştırılmıştır. Fakat aradan geçen bir aylık süre içerisinde bazı üniversite hastanelerinin personele hak ettikleri oranlarda döner sermaye ödemediği tespit edilmiştir. Ayrıca bazı üniversite hastanelerinde oluşturulan kurullarda çalışanları temsilen sendikalara yer verilmediği de görülmektedir. Çalışanlardan yemek ücreti talep edilmesi de çözülmesi gereken en önemli problemlerden biri olarak durmaktadır. Türk Sağlık-Sen olarak Üniversite hastanelerinde mağduriyete yol açan bu sorunların çözümü için Genel merkezimizde bir komisyon oluşturulacak ve gerekli hukuki ve idari yollara ivedilikle başvurulacaktır. Sorunların çözümü ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla eylem ve etkinlik yapmaktan da kaçınılmayacaktır.

18-SHÇEK gibi toplumun geleceği için önemli bir kurumda görev yapan personellerin sorunlarına ne yazık ki çözüm getirilmemiştir. Bu nedenle kurumdan hızla diğer kamu kurumlarına personeller geçmek zorunda bırakılmışlardır. Bu kurumda görev yapan personelin çalışma şartlarında yapılacak iyileştirmelerin devlet sıcaklığını ve şefkatini kimsesizlere göstermede daha etkin bir rol oynayacağı açıktır. Bu nedenle söz konusu personelin başbakanlık tazminatının yükseltilmesi ve SHÇEK çalışanlarının ek ders ücretlerinin acilen artırılarak kurum tekrar cazip hale getirilmelidir.

19-Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan sivil toplum örgütlerinin gelişmesi için siyasi iradenin çaba sarf etmesi gerekirken aksine siyasi irade gelişimin önünü tıkamakta, sendikal arasında tarafgir davranmakta baskıcı bir tavır sergilemektedir. Ancak Türk Sağlık-Sen olarak bütün güçlüklere ve baskılara rağmen mücadelemizi sürdürme azim ve kararlığındayız

20-Türk Sağlık Sen, kurulduğu günden bu yana demokratik haklarını meşru zeminlerde kullanmayı, üyelerimizin haklı talepleri için mücadele etmeyi, daha etkin ve nitelikli kamu hizmetinin üretilmesi için sosyal diyalogun kurularak geliştirilmesini, sorumlu ve ilkeli sendikacılık anlayışını prensip edinmiştir. Sendikal örgütlenme bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sendikal mücadelemizin diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olacağını ümit ediyoruz.

İstişare toplantımızda alınan kararlar hakkında her türlü meşru mücadelenin kararlıkla verileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. memurlar.biz