Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Orman muhafaza memur alımları nasıl olacak?

Orman muhafaza memurları alınırken de, KPSS puanı sonrasında sözlü sınav uygulaması yapılacak   Bakanlar Kurulu, Orman Kanunu Tasarısını Meclise sevk etti. Tasarının 28. maddesi şu şekildedir: MADDE 28- 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 1- Orman [...]

28 Mayıs 2013 8:03 (256022) Güncellenme :29.05.2013 21:19:14
Orman muhafaza memur alımları nasıl olacak?

Orman muhafaza memurları alınırken de, KPSS puanı sonrasında sözlü sınav uygulaması yapılacak
 

Bakanlar Kurulu, Orman Kanunu Tasarısını Meclise sevk etti. Tasarının 28. maddesi şu şekildedir:

MADDE 28- 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Orman muhafaza memuru olarak atanacaklar; ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katma kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Orman muhafaza memurlan, Genel Müdürlüğe verilen görevlerin etkin, ekonomik, verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla ekipler halinde çalıştırılabilir. Ekiplerde işlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi amacıyla orman muhafaza memurlarından en az on yıl görev yapmış ve Genel Müdürlükçe belirlenen niteliklere sahip olanlardan birisi birim amiri tarafından Baş Orman Muhafaza Memuru olarak görevlendirilebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.”
Maddenin açıklaması

Orman muhafaza memuru alımları bugüne kadar torpilsiz bir şekilde yapılıyordu. Sözlü sınav yapılmıyordu. Ancak tasarıda yer alan bu madde gereğince, başvuranlar arasında en yüksek KPSS puanına sahip 4 katı aday sözlü sınava alınacak.

Bu düzenleme, orman muhafaza memuru alımlarının, ÖSYM tarafından yürütülen merkezi yerleştirme dışına çıkarılması ve sürecin Bakanlık tarafından yürütülmesi anlamına da geliyor

kaynak : memurlarnet