Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

ÖMSS – EKPSS Çıkabilecek Sorular ve Cevapları indir

EKPSS - ÖMSS Sınavı Çıkmış Soruları - Çıkabilecek Örnek Soruları ve Cevapları Sınav tarihi burada! (Lise-Önlisans) ÖMSS'de Sorulabilecek Lise Düzeyi Soru Örnekleri

17 Şubat 2014 16:17 (564024) Güncellenme :17.02.2014 16:17:29
ÖMSS – EKPSS Çıkabilecek Sorular ve Cevapları indir

2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 27 Nisan 2014 Pazar günü yapılacaktır. Bütün adaylara başarılar dileriz. EKPSS – ÖMSS Sınavı Çıkmış Soruları – Çıkabilecek Örnek Soruları ve Cevapları Sınav tarihi burada! (Lise-Önlisans)

Çıkmış EKPSS diğer adıyla ÖMSS Özürlü Memur Sınavı ÖMSS Sınav Sorularını, Çıkabilecek lise düzeyi soruları ve cevaplarını, EKPSS – ÖMSS Hazırlık lise-önlisans-lisans soruları, ÖMSS-EKPSS Sınav takvimi ve Özürlü Memur Sınavı EKPSS yada ÖMSS ile ilgili aklınıza takılan sorularınıza yanıtları haberimizde bulabilirsiniz.

EKPSS soru ve cevapları, EKPSS eski sınavları soru ve cevapları sitemizde. EKPSS tüm sınav dönemleri soru ve cevapları, bugüne kadar çıkmış sorular ve çıkabilecek sorular sitemizde!

ÖMSS’de Sorulabilecek Lise Düzeyi Soru Örnekleri

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulmak” sözcüğü “Böylece yılın ortasını bulduk.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sen otur ye, ben yatarken bir şeyler bulur yerim.
B) Bir konu bulmak için bütün kaynaklara baktım.
C) Sebzelerin en tazesini bu manavda buluruz.
D) Sabahtan beri yazdıklarımız otuzu buldu.

2. “İnsanlar görüyorum, yangından kaçar gibi kaçıyorlar vazifeden.” cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk B) Görev
C) Mesuliyet D) Doğruluk

3. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlıdır?

A) Seni gördüğüme çok sevindim.
B) Bu akşam kardeşim gelecek.
C) Düzenli çalışsaydı başarılı olurdu.
D) Ekmeği, kızartmak için dilimledi.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “İnsanın sıkıntılı günü sürüp gitmez, sıkıntıların ardından keyifli günler mutlaka gelir.” anlamındadır?
A) Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.
B) Güneş balçıkla sıvanmaz.
C) Güzün gelişi yazdan bellidir.
D) Kara gün kararıp kalmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sevgiden daha güzel bir şey var mı?
B) Sen de bize katılmazmısın?
C) Onu görmeye gitmeyecek miyiz?
D) Dün beni arayan sen miydin?

6. Düşünme insana üç üstünlük sağlar () iyi
görmek () iyi konuşmak () iyi eylemde
bulunmak ()
Bu cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) ( (,) (,) (…)
B) ( (,) (,) (.)
C) ( ( ( (.)
D) ( ( ( (…)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kaldırımlara park edilen taşıt araçları, trafiği aksatıyordu.
B) Bahçeye diktiğimiz rengârenk çiçekleri zevkle seyrettik.
C) Çok gayret gösterdi ama yarışı kazanamadı.
D) Onunla bir toplantıda tanışmıştık.

8. (I) Deneme çok heyecan verici bir tür, çünkü onunla her şey yapılabiliyor. (II) Alabildiğince öznelleşebiliyor yazar, bazen de neredeyse bilimsel ölçüde nesnel olabiliyor. (III) Deneme, öğretici bir metin türüdür. (IV) Deneme yazarı
isterse öykü de kurgulayabiliyor ya da şiirsel bir dile kapılabiliyor. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin
akışını bozmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV

9. Aramıza dağlar girmiş koskoca Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce Bir gün değil, beş gün değil, her gece
Yatağıma yatar yatmaz ordayım .Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem B) Pişmanlık
C) Doğa sevgisi D) Mutluluk

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A3

10. Bize dış dünyayı duyuran tasvirlerde daima bir hakikate uygunsuzluk vardır. Bunun için garip benzetmelere, uygun değil demek doğru olmaz. Hayallerinizi aydınlatıyor mu, size bir fikir veriyor mu, kâfi. Fazlasını aramayın, ona güzel diyebilirsiniz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvirlerdeki benzetmeler her zaman gerçekle
uyumlu olmalıdır.
B) Bir eser için “güzel” nitelemesi yapabilmek kişinin
beklentisine bağlıdır.
C) Güzel tasvirler hiçbir zaman hatırımızdan silinmez.
D) Tasvirlerin hayal dünyamıza ışık tutabilmeleri
güzel sayılmaları için yeterlidir.

11. Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik şehri, bugün hangi ülkenin sınırları içerisindedir?
A) Bulgaristan B) Yunanistan
C) Arnavutluk D) Karadağ

12. Mustafa Kemal, Millî Mücadele Döneminde aşağıdaki şehirlerin hangisinde kongre (büyük toplantı) düzenlemiştir?
A) Erzurum B) Kayseri
C) Adana D) İzmir

13. Mehmet Akif Ersoy kimdir?
A) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
B) Mustafa Kemal’in ilkokul öğretmenidir.
C) Doğu Cephesi komutanıdır.
D) İstiklal Marşı’nın yazarıdır.

14. Atatürk’ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı
B) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C) Bahar Bayramı
D) Ramazan Bayramı

15. Aşağıdaki devlet adamlarımızdan hangisinin soyadı “Atatürk”tür?
A) Kâzım Karabekir
B) Mustafa Kemal
C) İsmet İnönü
D) Kenan Evren

16. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Bülent Ecevit
C) Adnan Menderes
D) Süleyman Demirel

17. Yeni Türk alfabesi, aşağıdaki hangi harflerden yararlanılarak hazırlanmıştır?
A) Kril harfleri B) Arap harfleri
C) Latin harfleri D) Çin harfleri

18. Aşar vergisinin kaldırılması, aşağıdaki alanlardan hangisinde iyileşme sağlamıştır?
A) Ticaret B) Madencilik
C) Sanayi D) Tarım

19. 1924 Anayasası’ndan “Devletin dini İslamdır.” maddesinin çıkarılması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Laiklik B) Halkçılık
C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik

20. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci cumhurbaşkanı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Evren B) Kâzım Karabekir
C) İsmet İnönü D) Celal Bayar

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A
21. Toplumu ilgilendiren herhangi bir sorun üzerinde, halkın benimsediği genel düşünce, ortak kanaat aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Bürokrasi B) Kamuoyu
C) Egemenlik D) Siyasi Parti

22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal haklardandır?
A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Sendikalaşma hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Dilekçe hakkı

23. Aşağıdakilerden hangisi din ve vicdan özgürlüğünün gereği olan bir durum değildir?

A) Kişilerin, inandıkları dinin gereklerini yerine getirebilmesi
B) Devletin siyasi düzeninin dini ilkelere dayandırılması
C) Kişilerin, bir dine inanma konusunda serbest olması
D) Kişilerin inançlarına saygı duyulması

24. Bir toplumda insan haklarının kullanılması ve korunması öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle
sağlanır?
A) Hukuk kurallarıyla
B) Mesleki kuruluşlarla
C) Sivil toplum örgütleriyle
D) Gelenek ve göreneklerle

25. Ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
ait olan kanun yapma yetkisi aşağıdakilerden
hangisi ile ifade edilir?
A) Yürütme B) Yargı
C) Basın-yayın D) Yasama

26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus
artışının beraberinde getirdiği sorunlardan biridir?
A) Ortalama insan ömrünün uzaması
B) Doğum oranının yüksek olması
C) Doğal afetlerin yaşanması
D) İç göçlerin yaşanması

27. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Bölgesi
kıyılarından denize ulaşır?
A) Kızılırmak B) Gediz Nehri
C) Göksu Nehri D) Çoruh Nehri

28. Yurdumuzun orman bakımından en zengin
bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ege Bölgesi B) Akdeniz Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi

29. Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunudur?
A) Toprak kirliliği
B) Kar yağışları
C) Ağaçlandırma faaliyetleri
D) Sulak alanların korunması

30. Türkiye’de en uzun gündüz aşağıdaki tarihlerin
hangisinde yaşanır?
A) 21 Mart B) 21 Haziran
C) 23 Eylül D) 21 Aralık

31. İki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 15 D) 19

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A 5
32. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar
basamağındaki rakamının basamak değeri en
büyüktür?
A) 629 B) 564 C) 485 D) 358

33. Matematik sınavından Yusuf 85, Ali 65 puan almıştır.
Ali’nin puanı, Yusuf’un puanının kaçta
kaçıdır?
A) 5 1
B) 3 2
C) 4 3
D) 17

34. Bir sınıfta 9 tane sıra vardır. Her sırada 2 öğrenci
oturduğuna göre, bu sınıfta kaç öğrenci
vardır?
A) 11 B) 14 C) 16 D) 18

35. 8 düzine balon 5 çocuğa dağıtılacaktır. Bu balonların
6 tanesi patlak çıkmıştır. Kalan balonlar
eşit sayıda dağıtıldığında her bir çocuğa
kaç balon düşer?
A) 12 B) 13 C) 18 D) 19

36. Daktiloda 1 dakikada en çok 58 kelime yazabilen
bir sekreter, 1914 kelimelik bir raporu
en az kaç dakikada yazar?
A) 30 B) 33 C) 35 D) 36

37. İç açılarından ikisinin ölçüleri 42º ve 58º olan
bir üçgenin üçüncü iç açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 80 B) 90 C) 100 D) 110

38. Eni 120 m, boyu 170 m olan dikdörtgen şeklindeki
bir bahçenin etrafı 7 sıra dikenli tel ile
çevrilecektir. Bunun için en az kaç metre dikenli
tel gerekir?
A) 2300 B) 2980 C) 4060 D) 5140

39. y 7 3- cebirsel ifadesinin y = 4 için değeri kaçtır?
A) 19 B) 20 C) 34 D) 57

40. 9 10
9 – 9 işleminin sonucu kaçtır?

41. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk
defa göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine
tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde
o yere hareket ederek belli yol süresini
izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak
zorundadırlar?
A) 7 B) 10 C) 15 D) 20

42. “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar,
herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta
bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken
dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar;
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı
beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere
katılamazlar.”
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
yukarıda Devlet memurlarının ödevler ve sorumluluklarından
hangisi tanımlanmıştır?
A) Sadakat B) Tarafsızlık
C) Davranış D) İş birliği

HİZMETLİ (ORTOPEDİK, GÖRME, DİĞER ENGELLİLER) A

43. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak,
müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek
görevini yapan memurlar hangi hizmet sınıfını
teşkil eder?
A) Teknik Hizmetler Sınıfı
B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı
C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

44. Aşağıdakilerden hangisi çalışma düzenini bozucu
ve verimi düşürücü bir disiplin anlayışıdır?
A) Çalışanlara örnek olmak suretiyle, hata yapmaktan
korumak
B) Yanlış hareket edenlerin davranışlarını düzeltmek
C) Cezalandırıcı, ayıplayıcı yaklaşım içinde olmak
D) Düzeltici ve eğitici bir amaç gütmek

45. Aşağıdakilerden hangisi etkin iletişim kurmanın
bireye kazandırdıklarından değildir?
A) Birlikte çalışılan insanları yönetmede ve yönlendirmede
daha çok zaman, enerji ve çaba
harcamak zorunda kalmak
B) Başkalarını daha iyi anlamak ve kendinizi
daha iyi anlatabilmek
C) Başkalarının önünde özgüvenle konuşabilmek
D) Öfke, korku ya da çekingenliği alt edebilmek

46. İletişim sürecinde, iletiyi (mesaj) oluşturan ve
bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran öge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alıcı B) Mesaj
C) Geri bildirim D) Kaynak (verici)

47. Verimlilik artışını engelleyen nedenlerden en
önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitimsizlik
B) Tembellik
C) Gönülsüzlük
D) Yöneticinin baskıcı tutumu

48. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen
yazılı kurallardan değildir?
A) Tüzükler B) Yönetmelikler
C) Yönergeler D) Görenekler

49. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların bir iş yerinde
çalışmalarını kolaylaştıran ve onlara hareket
ekonomisi sağlayan esaslardan değildir?
A) İki el farklı zamanda başlamalı, farklı zamanda
hareketleri tamamlamalı
B) İşe başlamadan önce kullanılacak araç normal
çalışma düzeni içinde dizilmeli
C) Sürekli ve ahenkli çalışmayı sağlamak için yapılacak
hareketlerin sırası düzenlenmeli
D) Sandalye ve koltuklar kullananın boyuna, iş yerine,
yapılan işin koşuluna ve iş türüne göre
yükseltilmeli, alçaltılmalı

50. Bürolarda yerleşme ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yerleşme, görüş ve denetimi kolaylaştırmalıdır.
B) Halkla iç içe olanlar, giriş katında ve kapıya yakın
bulunmalıdırlar.
C) Birbiriyle ilgili iş görenler birbirine uzak masa ya
da farklı odalarda oturmalıdır.
D) Açık bürolarda amirler personelini görecek yerlerde
(özellikle köşelerde) ve camlı odalarda
oturmalıdır.

A TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1. D
2. B
3. C
4. D
5. B
6. B
7. A
8. C
9. A
10. D
11. B
12. A
13. D
14. A
15. B
16. A
17. C
18. D
19. A
20. C
21. B
22. C
23. B
24. A
25. D
26. D
27. B
28. C
29. A
30. B
31. A
32. C
33. D
34. D
35. C
36. B
37. A
38. C
39. D
40. C
41. C
42. B
43. B
44. C
45. A
46. D
47. B
48. D
49. A
50. C

————————————————-

EKPSS – ÖMSS Hazırlık lise-önlisans-lisans soruları

Sınavda çıkabilecek soru kalıplarını bu kısımda paylaşalım arkadaşlar.Evde çalışamayan fakat iş yerinde netten takip etmek isteyen arkadşlara duyurulur.

1. Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler, ne kadar azdır! Oysaki, şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iş tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir; onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okudu¬ğumuzu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğret-mek, bazı doğruları göstermek amacı ile yazmamıştır ki.

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Sanat eseri yaratmanın zorluğuna

B) Kimsenin öğrenmek için okumadığına

C) Sanatçıların öğüt vermek amacıyla yazmadığına

D) Okuyucunun kitaplar aracılığıyla yazarın tecrübelerinden yararlandığına

2. Bugünkülerin şiirlerini okurken bunlar yarına kalabilecek, yarın da okunabilecek şiirler¬dir, diyemiyorum. Bilirsiniz ki gençlerden yana olmayı severim ama olamıyorum artık. İçime şüphe girdi bir kere. Genç şairler arasında da umut beslediklerim var ama ilk okuduğumda hoşuma gitmiş olsa dahi daha sonraları hiçbi¬rinin şiirini hatırlayamıyorum. Şiir, güzel eser bizde bir iz bırakmalı değil mi? Yeni şiirler bırakmıyor o izi.

Parçada yazar hangi durumdan yakınmaktadır?

A) Yeni şiirde anlam yerine biçime önem verilmesinden

B) Şiirlerin etkileyici ve kalıcı özellik göstermemesinden

C) Genç şairlerin geleneği hiçe sayıyor olmalarından

D) Şiirde konu seçimine gereken özenin gösterilmemesinden

3. Bu dünyada başarı kazanmış bir kişi olarak yaşamak istersen hayatın gerçeklerini öğrenmen gerekir. Hepimizin sınırlamalarımıza rağmen bazı yeteneklerle zenginleşmiş olduğumuzu bilmemiz dengeyi sağlar. Bu mira¬sı inkâr etmeye kalkışmak her girişimden ye¬nik çıkmamıza sebep olur. Oysa kişiliğimize, başkalarının yaşamına göre şekil vermeye çalışmak yerine kendi yeteneklerimizi kabul eder ve onları geliştirirsek mutluluğa ulaşmamız kolaydır.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta verilen öğütlerden biri değildir?

A) Kendine güvenerek ve kendinin farkına vararak adım atmalısın.

B) Mutlu olmak istiyorsan başkaları gibi olmamaya çalışmalısın.

C) Başarıya ulaşmak için yeteneklerin doğrultusunda ilerlemelisin.

D) Yeteneklerinin seni herkesten üstün yaptığını bilip ona göre hareket etmelisin.

4. Sahipsiz, çaresiz ve yalnız dolanıyordum, göz gözü görmeyen sis bulutunda. Üstümde ağır bir yük taşıyor gibi adımlarımı ağır basıyor¬dum. Ne yaptığımı bilir bir görüntüm vardı ama hiçbir şey bilmiyordum. Sorular vardı cevaplanması gereken. Ve ben, soruları dur du¬rak bilmeden kovalarken bulmuştum kendimi.

Bu paragraftaki kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ne yapacağını bilmez bir hâlde olduğu

B) Yalnız kalmaktan korktuğu

C) Sıkıntılı bir dönemden geçtiği

D) Sorularına cevap aramaya çalıştığı

5. “Kurum” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Vapur dumanı ve baca kurumuyla saçlarım kapkara olmuştu.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Toplumun temel kurumlarından biri de ailedir.

B) Sokakta bir sadrazam kurumu ile yürürdü.

C) Bütün kurumlarıyla devlet değişim içindedir.

D) Yüzüne kurum sürüp çeşmeye giderdi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A) Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz.

B) Düşüncenin gerçek özgürlüğü, belli kalıplar içinde düşünmemektir.

C) Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde bü¬yüklük yoktur.

D) Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.

7. Aşağıdakilerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Başımızı sokacak iyi kötü bir evimiz vardı.

B) Bu kalemle ancak bu kadar yazılır.

C) Yalının en güzel ve geniş odası bizimdi.

D) Yavaş adımlarla arkasına bakmadan gidiyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Takvimin yapraklarını iki gündür koparmadım.

B) Karşılıklı mektuplaşmaları üç yıl sürdü.

C) Yurdumuzda her mevsim denize girilir.

D) Lambayı pencerenin karşısına astı.

9. “Eyvah, çocuk düştü ()” cümlesinde yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işa¬retlerinden hangisi getirilmelidir?

A) . B) , C) ! D) ?

10. “Hiçbir şey düşünmeden…” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa cümle “şansı yaver giden bir insanın durumu”nu anlatır?

A) birilerinin fikrini almadan karar verebileceğimi sanmıyorum.

B) hemen karar verebilen insanlara hayret ediyorum.

C) başladığım bu işte bu kadar başarılı olabileceğimi tahmin bile etmemiştim.

D) giriştiğim tüm işlerde hayal kırıklığına uğradım.

11. Atatürk’ün geçici kabri aşağıdaki yerlerden hangisidir?

A) Anıtkabir

B) Etnografya Müzesi

C) Dolmabahçe Sarayı

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

12. Türkiye’de yeniliklerin ve gelişmelerin sürekliliği, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereğidir?

A) Laiklik B) Milliyetçilik

C) Devletçilik D) İnkılapçılık

13. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında tarım alanında gerçekleştirilen yenilikler¬den biri değildir?

A) Kooperatifçiliğin özendirilmesi

B) Aşar vergisinin kaldırılması

C) Etibankın kurulması

D) Ziraat okullarının açılması

14. Türk Medenî Kanunu, hangi ülkenin medeni kanununun yeniden düzenlenmesiyle oluşturulmuştur?

A) Almanya B) Fransa

C) İsviçre D) İtalya

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde kurulan siyasi partilerden (fırka) biri değildir?

A) İttihat ve Terakki Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Serbest Cumhuriyet Fırkası

D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

16. Lozan Barış Antlaşması görüşmelerine katılan Türk heyetinin başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rauf Bey

B) Fevzi Paşa

C) İsmet Paşa

D) Mustafa Kemal Paşa

17. TBMM Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesini hangi tarihte vermiştir?

A) 5 Ağustos 1921 B) 19 Eylül 1921

C) 26 Ağustos 1922 D) 9 Eylül 1923

18. Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarası alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması

D) Ankara Antlaşması

19. İzmir ve çevresi ile Trakya’nın Yunanistan’a verilmesi kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır? Mersinim.net

A) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda

B) Paris Barış Konferansı’nda

C) Mudanya Konferansı’nda

D) Londra Konferansı’nda

20. Mustafa’ya öğretmeni tarafından “Kemal” adı, hangi okuldaki öğrenimi sırasında verilmiştir?

A) Mahalle Mektebi

B) Şemsi Efendi İlkokulu

C) Selanik Askerî Rüştiyesi

D) Manastır Askerî İdadisi

21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerinden biridir?

A) Kişilere sosyal güvenlik sağlanması

B) Dinin, devlet işlerine karıştırılmaması

C) Kişilerin düşünce özgürlüğüne sahip olması

D) Devlet yöneticilerinin millet tarafından seçil-mesi

22. “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ülke güvenliğinin sağlanması

B) Devlet otoritesinin güçlendirilmesi

C) Bütün insanların onurlu bir yaşama sahip ol¬ması

D) İnsanların toplum kurallarına uygun davran-ması

23. Aşağıdakilerden hangisi, vatandaşların ülke yönetimine katılımını sağlayan haklardandır?

A) Seçme ve seçilme hakkı

B) Sosyal güvenlik hakkı

C) Mülk edinme hakkı

D) Yerleşme ve seyahat hakkı

24. I- Cumhurbaşkanı

II- Türkiye Büyük Millet Meclisi

III- Bakanlar Kurulu

T.C. Devleti’nde “yürütme” yetkisi ve görevi yukarıda verilenlerden hangilerine aittir?

A) I – II B) I – III

C) II – III D) I – II – III

25. Kamu kavramı aşağıdakilerden hangisini ifa¬de eder?

A) Aynı meslekte çalışanları

B) Sivil toplum kuruluşlarını

C) Devlet çalışanlarını

D) Toplumun tümünü

26. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin delta ovalarına örnek gösterilemez?

A) Çukurova

B) Bafra Ovası

C) Erzincan Ovası

D) Büyük Menderes Ovası

27. Aşağıdaki tarım bitkilerinden hangisinin ekimi ve üretimi Tarım Bakanlığının belirlediği yerlerde özel izinle yapılmaktadır?

A) Arpa B) Buğday

C) Haşhaş D) İncir

28. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde sanayi faaliyetleri daha çok gelişmiştir?

A) Konya B) İzmit

C) Erzurum D) Sivas

29. Aşağıdaki illerden hangisi Batı Anadolu Deprem kuşağının etkisi altındadır?

A) Bingöl B) Amasya

C) Muş D) Aydın

30. Yer şekilleri ve iklim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerin hangisinde heyelan olaylarının daha az yaşandığı söylenebilir?

A) Konya B) Artvin

C) Rize D) Zonguldak

31. Kerem ile annesinin şimdiki yaşlarının toplamı 31’dir. 2 yıl sonra annesinin yaşı Kerem’in ya¬şının 4 katına eşit olacağına göre, Kerem şimdi kaç yaşındadır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

32. Bir toptancı herbirinde 60 kalem bulunan 3 kutu kalemi 400 TL’ye satın almıştır. Her bir kalemden 1 TL kâr etmesi için bu toptancı kalemlerin tamamını kaç TL’ye satmalıdır?

A) 460 B) 540 C) 580 D) 620

36. 451a sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a en küçük kaç olmalıdır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

37. Bir torbada aynı niteliklerde 2 sarı, 4 yeşil ve 6 mavi bilye bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi veya yeşil renkli olma olasılığı nedir?

A) 6 1 B) 11 2 C) 2 1 D) 6 5

38. Çevresi 36 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu, uzun kenarının uzunluğunun yarısına eşittir. Bu dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A) 72 B) 54 C) 48 D) 36

40. Bir geziye katılan öğrencilerin % 80’i müze ziyaretine, geriye kalanı alışveriş yapmaya gitmiştir. Alışveriş yapmaya 6 kişi gittiğine göre, bu geziye kaç kişi katılmıştır?

A) 30 B) 24 C) 20 D) 18

41. Aşağıdakilerden hangisi örgütün kültürel yapısının işlevleri arasında yer almaz?

A) Çalışanların örgütsel sorunlarına çözüm bul-mak

B) Çalışanları, paylaştıkları örgütsel kültür yoluyla örgüte bağlamak

C) Örgütün hiyerarşik yapısının gücünü, kültürel yapı ile destekleyerek yönetime kolaylık sağ¬lamak

D) Çalışanları, örgütsel kültürle bütünleştirmekten ziyade, kendi kültürlerini ön planda tutmaları¬nı sağlamak

42. “Örgütlerin, yalnızca kendi çıkarları için değil toplumun ve çevrenin çıkarlarını da gözetmesi gerekir. Kaliteli ürün ve hizmet üretmek, çevre sorunlarına duyarlı olmak, halkın istek ve şikâyetlerini dikkate almak, çalışanların hak ve hukukuna saygılı olmk, çalışanların kararlara katılımını sağlamak, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere yer vermek” bir örgütün hangi işlevleri arasında yer alır?

A) Denetleme

B) Propaganda

C) Sosyal sorumluluk

D) Reklam ve pazarlama

43. Verimli çalışmanın birinci esası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru işi yapmak

B) İşi doğru yapmak

C) Doğru personeli seçmek

D) Çalışanların sadece bedeninin değil, beynini, zihnini ve zekâsını da işin içine katmak

44. Doğru ve sağlıklı bir iletişim için “geri bildirim”de yer alması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Önce üzerinde fikir birliği olmayan noktaları, sonra anlaşılan noktaları açıklığa kavuşturmak

B) Kodu açılan mesaj ile kodlanan mesajın anlam bütünlüğünü kontrol etmek

C) Duygusal gerginliğin bedene ve ses tonuna yansımasını önlemek

D) Ana konuyu kaçırmamak ve özetlemeler yap¬mak

45. Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üstlere “Ali Bey, Müdür Bey” diye, akranlara ya da astlara ise “beyefendi/hanımefendi” diye hitap edilmelidir.

B) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.

C) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır.

D) Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ (üste göre sol) koltuktur.

46. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’e göre faksla yapılan yazışmaların, kaç gün içerisinde resmî yazı ile teyidinin yapılması gerekir?

A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

47. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

A) Uyarma

B) Kınama

C) Aylıktan kesme

D) Derece ilerlemesinin durdurulması

48. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu Kanun’un kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?

A) Teknik Hizmetler Sınıfı

B) Yardımcı Hizmetler Sınıfı

C) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

D) Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

49. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının görev ve sorumlulukla¬rıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet memurları amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görev-lerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

B) Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.

C) Amir, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olan emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmaya mecbur değildir.

D) Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumlu¬luktan kurtulamaz.

50. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.”

Yukarıda açıklanan Türk Millî Eğitiminin Temel İlkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fırsat ve imkân eşitliği

B) Genellik ve eşitlik

C) Eğitim hakkı

D) Yöneltme

TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. A 7. A 8. B

9.C 10. C 11. B 12. D 13. C 14. C 15. A 16. C 17. B 18. C 19. B 20. C 21. A 22. C 23. A 24. B 25. D

26.C 27. C 28. B 29. D 30. A 31. A 32. C 33. B 34. C 35. B 36. C 37. D

38 A 39. D 40. A 41. D 42. C 43. A 44. A 45. D 46. B 47. D 48. C 49. C 50. B.