Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjdeli Haber

ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE   ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE Türk Eğitim Sen olarak, Öğrenim Özrü için Danıştay nezdinde açtığımız davada, Danıştay 2. Dairesi 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin ve [...]

5 Haziran 2013 8:24 (265116) Güncellenme :05.06.2013 08:24:30
Öğrenim Özrü Mağdurlarına Müjdeli Haber

ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE

 

ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE
Türk Eğitim Sen olarak, Öğrenim Özrü için Danıştay nezdinde açtığımız davada, Danıştay 2. Dairesi 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin ve Kılavuzun 7.1.2. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur.
Danıştay Kararının gerekçesinde, Kılavuz’da öğrenim özrüne yer verilmemesinin Anayasa’nın 42. Maddesi ile güvence altına alınan eğitim-öğretim hakkına, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 49. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, her ne kadar 652 sayılı KHK ile idareye takdir hakkı tanınmış ise de yönetmelikte yer alan öğrenim özrüne kılavuzda yer verilmemesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu vurgulanmıştır. Kılavuzun “İller arasında yer değiştirme başvuruları” başlıklı 7.1.2. maddesi yönünden ise yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Danıştay’ın bu kararı ve Yerel Mahkemelerin verdiği yüzlerce karar üzerine Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına, 2013 yılı yaz döneminde yayınlanacak olan özür durumuna bağlı yer değişikliği kılavuzunda öğrenim özrüne ve il/ilçe emri uygulamasına yer verilmesi hususunda yaptığımız yazılı başvuruya Bakanlıkça cevap verilmiştir.

MEB’in cevabi yazısında; Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davalar sonucunda Danıştay ikinci dairesinin öğrenim özrünün Kılavuzda yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali kararı doğrultusunda 2013 yılında özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde öğrenim özrüne de yer verilerek değerlendirileceği belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Öğretmenlerin haklarını savunmak konusundaki haklı mücadelemiz bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

 

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı

kaynak : ajanskamu