Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Nüfus müdürlüğü personeli ek ödeme alacak mı?

Yine bir seçim dönemindeyiz ve Nüfus Müdürlüğü personeli hafta sonları çalışıyor.

13 Ocak 2014 9:31 (507996)
Nüfus müdürlüğü personeli ek ödeme alacak mı?

Nüfus personeli 23 Ocak tarihine kadar haftasonlarında 8 ila 17:00 saatlerinde arasındaçalışacak.

Personel bu fazla çalışmalarının karşılığında ekücret alıp almayacağını sormasına rağmen, net biryanıt verilmemektedir.

Bu konuya ilişkin geçmiş dönem uygulamaları şu şekildedir:

2009 yerel seçimlerine ilişkin Bakanlar KuruluKararı (29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

MADDE 1 -İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15/1/2009 – 14/4/2009 tarihleri arasında nüfushizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, anılan tarihler arasında % 30 oranında ilave ek ödeme yapılmasıkararlaştırılmıştır.

 

2010 yılındaki referanduma yönelik Bakanlar Kurulu Kararı (22 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

MADDE 1 -İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15/8/2010 – 14/9/2010 tarihleri arasında nüfushizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, anılan tarihler arasında % 53 oranında ilave ek ödeme yapılmasıkararlaştırılmıştır.

2011 yılındaki genel seçimlere yönelik Bakanlar Kurulu kararı (11 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

 

Madde 1- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı KHK’nın ek 3. maddesinde yer alan eködemeden yararlananlara, 15/5/2011-14/06/2011 tarihleri arasında nüfus hizmetlerine yönelik her türlü işve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmalarınedeniyle, anılan tarihler arasında %53 oranında ek ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.”

AÇIKLAMA

 

Yukarıda yer verilen hükümlerden görüleeği üzere genel olarak seçimlere yakın bir Bakanlar Kurulu Kararıçıkarılmakta ve fazla çalışılan döneme ilişkin ek ödemeler zamlı ödenmektedir.

2009 yılında yüzde 30 olarak verilen ek ödeme farkı, 2010 ve 2011 yıllarıda yüzde 53′e yükseltilmiştir.

Eğer bu yılda yüzde 53 oranı uygulanırsa,

9.500*Maaş Katsayısı= 731,48
731,48*%53 =387,68 lira ek ödeme farkı alınacaktır.

 

kaynak:memurlar.net