Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Memur Ve Hizmetli Yer Değiştirmeleri

Memurlar-Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, TeknikHizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı on binlerce personel, atama ve yer değiştirme işlemleri genel düzenleyici işlemle düzenlenmediği için farklı farklı uygulamalara maruz kalmakta ve mağdur olmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Bakanlık bünyesinde görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı personel için [...]

9 Mayıs 2013 21:10 (237253)
Memur Ve Hizmetli Yer Değiştirmeleri

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, TeknikHizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı on binlerce personel, atama ve yer değiştirme işlemleri genel düzenleyici işlemle düzenlenmediği için farklı farklı uygulamalara maruz kalmakta ve mağdur olmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Bakanlık bünyesinde görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı personel için de önceden bilinen, tüm çalışanlara eşit muamele yapılmasını sağlayacak ve uygulamada birliği getirecek objektif kriterler düzenlenmesi ve bu konuda bir atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarılması için  talepte bulundu.

Sayı    :GMT.430.00/459                                                                                         08/05/2013

Konu :Yardımcı Hizmetler Sınıfı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Bilindiği üzere, Bakanlığınız bünyesinde Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı on binlerce personel bulunmaktadır. Ancak; Bakanlığınızın genel düzenleyici işlemlerinde ve mevzuatta bu personelin atama ve yer değiştirmelerinde esas alınacak kriterler bir yönetmelik ile düzenlenmemiştir. Bu konuda sendikamızca muhtelif zamanlarda defalarca başvuruda bulunulmuş olmasına ve yine defalarca TBMM’de soru önergesine konu edilmiş olmasına karşın, halen Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Bu durum, hizmetli, memur ve teknisyen unvanlı on binlerce personelin keyfi uygulamalara maruz kalmalarına, atama ve yer değiştirme işlemleri bir kritere bağlanmadığı için özür durumu yer değiştirme başvuruları da dahil bu personelin tüm atama ve yer değiştirme işlemlerinde farklı farklı uygulamaların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu statüde görev alan personelin çalışma huzuru kalmamış, yapılan haksız ve keyfi uygulamalar çalışma kalitesini de düşürmüştür. Devreye birilerin girmesi yoluyla atama işlemlerini yaptırmaya çalışmaktadırlar. Mağduriyet yaşayanlar tarafından sendikamıza çok sayıda başvuru yapılmaktadır. Düzenleme yapılmadığı sürece bu mağduriyetler yaşanmaya devam edecektir. Tüm bu problemler Milli Eğitim Bakanlığı’na karşı güvensizlik yaratmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu görevleri ifa eden personeli için de diğer çalışanlarına yaptığı gibi, önceden bilinen ve kişiye değil tüm çalışanlara eşit muamele yapılmasını sağlayacak ve uygulamada birliği getirecek düzenlemeler yapmakla mükelleftir. Bu bağlamda, söz konusu personelin mağduriyetlerini gidermeye yönelik gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması ve söz konusu personelin atama ve yer değiştirmelerinin hizmet puanı esasaına göre düzenlendiği bir “atama ve yer değiştirme yönetmeliği” çıkarılması hususunda;

Gereğini arz ederiz.

M. Yaşar ŞAHİNDOĞAN                          Musa AKKAŞ

Genel Mevzuat ve Toplu                                     Genel Sekreter

Sözleşme Sekreteri