Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

MEB’den Rehberlik Kursları Açıklaması

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 08/06/2012 tarih ve Rehberlik Kursu konulu Ömer BALIBEY imzalı yazı yayımladı.   Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Rehber öğretmen açığının felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarıyla giderilmesi amacıyla 2011 yılı Haziran atama döneminde öğretmen ataması yapmıştı.               Rehber öğretmen olarak ataması yapılanlardan rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında [...]

11 Haziran 2012 11:58 (32528)
MEB’den Rehberlik Kursları Açıklaması

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 08/06/2012 tarih ve Rehberlik Kursu konulu Ömer BALIBEY imzalı yazı yayımladı.

 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Rehber öğretmen açığının felsefe alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarıyla giderilmesi amacıyla 2011 yılı Haziran atama döneminde öğretmen ataması yapmıştı.               Rehber öğretmen olarak ataması yapılanlardan rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alan ile ilgili “özel alan kredisinden az olmamak üzere” hizmetiçi eğitim kursundan geçirilmeleri 11.05.2011 tarih ve B.08.0.TTK.0.07.04.00.360.04/3192 sayılı kurul mütalaası ile uygun görülmüştür.               23.05.2012 tarih ve B.08.0.ÖEG.0.05.00.00/16072 sayılı yazı ekinde gönderilen rehberlik kursu programı ile söz konusu öğretmenlerin 224 saatlik hizmetiçi eğitim faaliyetine alınmaları istenilmiştir.               Eğitim programına katılacak bazı öğretmenlerimizin Bakanlığımıza ve il millî eğitim müdürlüklerine yaptıkları müracaatlarda, Bakanlığımızca açılan 210, 160 ve 90 saatlik rehberlik kursu programlarından alınan belgelerin değerlendirilmeye alınması yönünde talepleri olmuştur. Genel Müdürlüğümüzce ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda ilgi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 08.06.2012 tarihli komisyon kararı gereğince;   1. a) Daha önce 210 saatlik rehberlik kursuna katılanlar ilgi 23.05.2012 tarih ve B.08.0.ÖEG.0.05.00.00/16072 sayılı yazıyla açılması istenen kurstan muaf tutulacaklardır. b) İl millî eğitim müdürlükleri muaf tutulan bu öğretmenlerin kurs belgelerinin asıllarını/onaylı örneklerini inceleyerek bir örneğini özlük dosyasına koyacak, bir örneğini de TC kimlik numaralarıyla birlikte liste ekinde Genel Müdürlüğümüze göndereceklerdir.

2.  a) Daha önce 160 ve 90 saatlik  “Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik Kursu” programlarına katılanlar için “ Rehberlik Tamamlama Kursu” programı yapılacaktır. b) Daha önce 160 saatlik kursa katılanlar için 60 saatlik,  90 saatlik kursa katılanlar için 140 saatlik tamamlama programları uygulanacaktır. c) 60 ve 140 saatlik tamamlama kursları için ekteki programlara göre ayrı ayrı faaliyet numaralarıyla Makam Onayı alınacaktır. d) Her iki grup alması gereken konuları, 224 saatlik kurs programındaki gün ve saatlerde sorumlu oldukları konularla ilgili derslere girerek veya ayrı bir tarihte düzenlenecek eğitimlerle tamamlayacaklardır. e) 60 ve 140 saatlik tamamlama kurslarına katılanlar için ayrı olarak sorumlu oldukları konulardan sınava tabi tutulacaklardır. f) Millî eğitim müdürlükleri belirtilen işlemleri yaparken belgelerin asıllarını/onaylı örneklerini kontrol ederek, yazımızla birlikte birer örneğini ilgilinin dosyasına koyacaklardır. g) Kursların bitiminde her gruba girenlerle ilgili TC kimlik numaralarının yazılı listeleri Genel Müdürlüğümüze göndereceklerdir.                           Yukarıda yer alan hususların acilen uygulamaya alınması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. demektedir.

http://www.tesosmaniye.com/haber_detay.asp?haberID=3982