Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Kasım 2013 memur alımları

Kasım 2013 güncel memur alımları

17 Eylül 2013 13:32 (350032) Güncellenme :17.09.2013 14:04:13
Kasım 2013 memur alımları

— Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Memur alacak

BAŞVURU TARİHLERİ : ( 30 Eylül-04 Ekim 2013 )


2. ALIM YAPILACAK UNVANLAR:

SINIFI UNVANI DERECESİ ALIM YAPILACAK MİKTAR CİNSİYETİ BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER ALINACAK İL/İLÇELER (ALIM MİKTARI) MERKEZİ SINAV NOTU
THS Elektronik Mühendisi 8 2 B/E Fakültelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. ANKARA (1) SAMSUN (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
THS Elektrik Mühendisi 8 1 B/E Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. İSTANBUL (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
THS Çevre Mühendisi 8 1 B/E Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak. MARMARİS (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS İstihbarat Uzmanı 9 3 B/E Fakültelerin İşletme bölümü mezunu olmak. KPDS (YDS) Sınavında En az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. SAMSUN (1) İSTANBUL (1) İZMİR (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS Personel Temin ve Yetiştirme İşlemleri Uzmanı 9 1 B/E Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. ANKARA (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı 9 1 B/E Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yüksek lisans yapmış olmak. ANTALYA (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS İletişim Uzmanı 9 1 B/E Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak. ANKARA (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS Gümrük İşlemleri Uzmanı 9 1 B/E Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak. İZMİR (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS Tercüman (İngilizce) 9 1 B/E Fakültelerin Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviribilim (İngilizce) bölümü mezunu olmak ve KPDS (YDS) Sınavında En az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS (YDS) eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. ANKARA (1) 2012 YILI KPSSP03 ASGARİ 60
GİHS Zabıt Katibi (**) 10 1 B/E Adalet ön lisans programı veya Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu olmak. ANKARA (1) 2012 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
THS Harita Kadastro Teknikeri (*) 9 1 E İki Yıllık Yüksekokulların Harita Kadastro veya Harita Teknikerliği bölümü mezunu olmak. ANTALYA (1) 2012 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
THS Elektrik Teknikeri (*) 9 1 E İki Yıllık Yüksekokulların Elektrik, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği bölümlerinin birinden mezun olmak. İSTANBUL (1) 2012 YILI KPSSP93 ASGARİ 60
THS Bilgisayar Teknisyeni (*) 12 2 E Meslek Liselerinin Bilgisayar Donanımı bölümü mezunu olmak. TRABZON (1) AMASRA (1) 2012 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
THS Santral Teknisyeni (*) 12 1 E Meslek Liselerinin Telekomünikasyon bölümü mezunu olmak. İSTANBUL (1) 2012 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
THS Elektronik Teknisyeni (*) 12 1 E Lise ve Dengi Okulların Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak. İZMİR (1) 2012 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
GİHS Mal Sorumlusu (*) 12 2 E Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman bölümlerinin birinden mezun olmak. İZMİR (1) İSKENDERUN (1) 2012 YILI KPSSP94 ASGARİ 60
ALIM YAPILACAK TOPLAM KADRO SAYISI 21

—–   SPK Memur alacak

SERMAYE PİYASASI KURULU MEMUR GİRİŞSINAVISermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece kadrolu 8 adet “Memur” kadrosunda görevlendirilmek üzerebaşarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için sözlü giriş sınavıyapılacaktır.SINAVA KATILMA KOŞULLARI1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,2) Üniversitelerin Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Finans, Finans ve Muhasebe, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Personel ve Personel Yönetimi ön lisans programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak ve 23 Eylül 2012 tarihinde yapılan 2012 KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavında KPSSP93 puan türünde en az 75 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 40 ncı sıradaki aday sayısının 1 den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır),3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak.BAŞVURU ŞEKLİGiriş Sınavı’na katılabilmek için “Başvuru Formu” ve istenen belgelerle, 16 – 27 Eylül 2013 tarihleri (saat 9.30 -17.30) arasında Kurul’un Ankara’daki merkezine elden veya posta yoluyla başvurulması gerekmektedir. İstenilen belgelerin en geç son başvuru günü saat 17:30′a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. “Başvuru Formu” Kurul’un aşağıda adresleri gösterilen Ankara Merkezinden veya internet sayfasından (www.spk.gov. tr) temin edilebilir.BAŞVURU BELGELERİ1) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ankara Merkezinden veya www.spk.gov.tr adresindeki internet sayfasından temin edilecek 3 sayfadan oluşan başvuru formu (Başvuru formu eksiksiz doldurulmalı ve adayın fotoğrafı yapıştırılmalıdır.)2) Öğrenim belgesinin onaylı örneği (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)3) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi SPK sınav bürosu tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRIKurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra sözlü giriş sınavına katılabileceklerin isimleri, sınavın tarihi ve yeri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sözlü giriş sınavına kabul edilecek adaylara Kurul yazıyla, e-postayla veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde de durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Sözlü sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler giriş sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARIBu ilanın “Sınava Katılma Koşullan” bölümünde belirtilen Kamu Personeli Seçme Sınavları (KPSS) Kurulumuzca açılacak sınavın “yazılı sınav” aşaması olarak kabul edilecektir. Sınavın Kurulumuzca yapılacak ikinci aşaması sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır. Sözlü sınavda adayların, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar, Türkçe ve Dil Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek ve mesleklerine ilişkin bilgileri yanında özellikle zeka, intikal sürati, ifade yeteneği, görgü, tavır ve hareket gibi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulacaktır.DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASISözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin her adaya 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile KPSS sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınav sonucunda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir.Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav komisyonu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.SERMAYE PİYASASI KURULUANKARA MERKEZ Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156 Harbiye Mah. Askerocağı Caddesi No: 15 06530 ANKARAİrtibat Tel: (0312) 292 89 98İ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Süzer Plaza Kat:3 34367 Şişli / İSTANBUL İrtibat Tel: (0212) 334 55 00İNTERNET ADRESİ: http://www.spk.gov.tr