Memur ve sözleşmeli personelin yemek ücreti belli oldu

Memur ve sözleşmeli personelin yemek ücreti belli oldu

13 Ocak 2018 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30300

13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, geçen yıl belirlenmiş olan yemek ücretlerine yüzde 5,9 ila yüzde 7 arasında zam yapıldı. Ancak, kuruluşlar, unvanı, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) 2018 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

Memurlardan;

15/1/2018 tarihinden

14/1/2019 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,25 TL

2)

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,10 TL

3)

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,58 TL

4)

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,33 TL

5)

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,41 TL

6)

4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

4,91 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2018 tarihinden

14/1/2019 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.995 TL kadar (2.995 TL dahil) olanlardan

1,50 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.055 TL kadar (5.055 TL dahil) olanlardan

2,58 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL kadar (6.982 TL dahil) olanlardan

4,65 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.982 TL üzerinde olanlardan

5,89 TL

Sudanlı yetimlerden Türk askerine dua

Sudanlı yetimlerden Türk askerine dua

TSK’nın, Afrin bölgesinde “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak” üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşmasını dileyen yetimler, Fetih Suresi’ni okudu.

Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu’nun 312 öğrencisi, okudukları Kuran-ı Kerim’in ardından Türk askeri için dua etti.

Nyalalı yetimler de TSK’ya destek verdi

Sudan’ın Nyala şehrinde bulunan Şeyh Ahmed Farah Abdullah Kur’an Kursu’ndaki yetimler de okudukları dualarla TSK’ya destek verdi.

Türk bayrağı tutan yetimler, kağıda “Zeytin Dalı” yazarak Türk ordusunun yanında yer aldıklarını belirtti.

Muhabir: Abdullah Uluyurt

MEB, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürü, şef ve memur kadrolarına yönelik atama şartlarını değiştirdi

MEB, ilçe milli eğitim müdürlüğü, şube müdürü, şef ve memur kadrolarına yönelik atama şartlarını değiştirdi

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA DEĞİŞENLER

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğini değiştirdi. Yapılan değişiklikte şube müdürü, şef, memur, VHİ, sekreter unvanlarına yapılacak atamalarda değişikliğe gidildi. İşte Yapılan değişiklikler:

ŞUBE MÜDÜRÜ

Daha önce şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş yıl görev yapmış olanlar şube müdürlüğüne başvuru yapabiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle, şube müdürlüğüne başvurabilmek için şef kadrosunda görev yapmış olma şartı 3 yıla, öğretmen kadrosunda görev yapma şartı ise 4 yıla indirildi.

ŞEF

Daha önceki düzenlemede yer almayan bir şart eklenmiştir. Buna göre, şef kadrosuna başvuracakların, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

TALİM TERBİYE KURULU UZMANI VEYA EĞİTİM UZMANI

Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam görev yapma süresi 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.

SAYMAN, AYNİYAT SAYMANI VE ÇÖZÜMLEYİCİ

Bu kadrolara başvurmak için, bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak, şartı getirilmiştir.

MEMUR, BİLGİSAYAR İŞLETMENİ, SEKRETER VE VHKİ KADROLARI

Bu unvanlar için “Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak” şartı kaldırılmıştır. Bunun yerine “Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.” şartı getirilmiştir.

SÖZLÜ SINAV KONULARIN YÜZDESEL AĞIRLIĞI BELİRLENDİ

Önceki yönetmelik düzenlemesinde sözlü sınav konularının yüzdesel ağırlığı belirlenmemişti. Yeni düzenlemede bu konuda belirleme yapılmıştır. Yapılan belirleme şu şekildedir:

(2) Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi %20,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü %15,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu %15,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı %15,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği %20,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı %15,

(3) Sözlü sınava giren adaylar, Ek-1 Sözlü Sınav Değerlendirme Formuna göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır ve başvuruda bulunduğu unvana atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olur.”

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ MUĞLAKLIĞA BIRAKILDI

Önceki yönetmelik düzenlemesinde, sınav sonuçlarına 5 iş günü içinde itiraz edileceği belirtilmesine rağmen, yeni düzenlemede konuyla ilgili “sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde” düzenlemesi getirilmiştir.

BÖLGE HİZMETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERDE BU HÜKÜM KALDIRILDI

MEB, görevde yükselme yönetmeliği değişikliği sırasında, bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi olan İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürü kadrolarında aşağıdaki maddeyi yürürlükten kaldırmıştır.

“(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;
a) İl milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürü,
b) İlçe milli eğitim müdürleri il milli eğitim müdür yardımcısı,
c) İl milli eğitim şube müdürleri ilçe milli eğitim şube müdürü,
ç) İlçe milli eğim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürü
kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.”

ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEDE HİZMET SÜRESİ HESABINDA 30 EYLÜL ESAS ALINACAK

Zorunlu Yer Değiştirmeye Tabi Olmayan Personelin Yer Değişikliğinde hizmet süresi hesabında 30 Eylül ün esas alınması getirildi.

Başvurular yine İl içinde Mayıs il dışında Haziran da alınırken il dışı yer değiştirme için 5 yıl olan aynı ilde çalışma şartı 3 yıla indirildi.

Maksut BALMUK

İlçe milli eğitim müdürlüğü sadece şube müdürleri atanabilecek ESKİ MADDE YENİ MADDE

“a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü (merkez ve taşra teşkilatı), tesis müdürü, basımevi müdürü,
2) Basımevi müdür yardımcısı,
3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman (GİH), uzman (TH).

c) Hukuk hizmetleri grubu:
1) Hukuk müşaviri,
2) Raportör.
ç) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı.

d) Büro hizmetleri grubu;
1) Sayman,
2) Ayniyat saymanı,
3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, usta öğretici, sekreter, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, (Ek ibare:RG-10/12/2014-29201) terzi, dağıtıcı, kaloriferci.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, çözümleyici, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman, şehir plancısı, (Mülga ibare:RG-10/12/2014-29201) (…) avukat.”
Şeklindeyken

“a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;
1) Sayman,
2) Ayniyat saymanı,
3) Çözümleyici,
4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici, sekreter, şoför.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi, grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman.”

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

3) (Mülga alt bend: 10.12.201429201 s. R.G. Yön./3. md.)

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

b) Şef ve koruma ve güvenlik şefi kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

3) (Ek alt bend: 13.01.201629592 s. R.G. Yön./1. md.) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak.

b) Şef kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı ve uzman kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak,

3) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ya da bu görevlerde toplam en az beş yıl görev yapmış olmak.

c) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere öğretmen veya şef kadrosunda ayrı ayrı veya toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

f) Sayman kadrosu için;

1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Sayman kadrosu için;

1) Dört yıllık fakültelerin kamu yönetimi, iktisat, işletme, muhasebe veya maliye bölümlerinden mezun olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

g) Ayniyat saymanı kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

d) Ayniyat saymanı kadrosu için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak.

e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Üç yılı Bakanlıkta programcı unvanında olmak üzere Devlet memurluğunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

ğ) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) (Değişik alt bend: 13.01.201629592 s. R.G. Yön./1. md.) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

f) Bilgisayar işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından bilgisayar işletmenliği belgesi almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile daktilograf kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak,

3) Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

ı) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, usta öğretici, koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak.

ğ) Veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici kadroları için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

i) Sekreter kadrosu için;

1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda en az iki yıl görev yapmış olmak.

h) Sekreter kadrosu için;

1) Büro yönetimi veya sekreterlik eğitimi veren en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Devlet memurluğunda adaylığı kalkmış olmak.

j) Şoför kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ı) Şoför kadrosu için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son iki yılı Bakanlıkta olmak üzere Devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.”

İlk kez kullanıldı! Afrin’de görev başında

İlk kez kullanıldı! Afrin'de görev başında

Afrin’de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türk Sihalı Kuvvetleri ( TSK) Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başlattı.

İLK KEZ KULLANILIYOR

TSK’nın harekatta kullandığı envanterinde ise Silahlı Milli İHA’lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle Silahlı Milli İHA’lar da görev başında.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen Silahlı Milli İHA’ların fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte “İlk kez Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Silahlı Milli İHA’larımız Afrin’de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK’mize destek olmak maksadıyla sahadayız.” ifadelerini kullandı.

Kamuda acil neşter vurulması gereken 6 sorun

Kamuda acil neşter vurulması gereken 6 sorun

1- Memurların fiili hale gelen grev uygulaması düzeltilmelidir

Memurların sendikalarca zaman zaman greve katılmaya çağrıldığı ve bu karara uyan memurlar hakkında da çeşitli disiplin cezaları verildiği bilinen bir gerçektir. Danıştay kararları uyarınca, sendikaların eylem çağrısına katılarak işe gelmeyen memurlara verilen disiplin cezaları yargıdan dönmektedir. Danıştay’ın değişik zamanlarda vermiş olduğu bu yöndeki kararları daha önce de tanımladığımız üzere bir anlamda fiilen greve izin veren bir karar halini almıştır.

Öyle ki Danıştay’ın vermiş olduğu bu kararların etkileri çok net bir şekilde görülmeye başlamıştır. Öyle ki karayolu, sağlık, maliye gibi birçok alandaki grevler nedeniyle memurların işi yavaşlatması veya işin durdurulması nedeniyle büyük mağduriyetler ortaya çıkmakta ve nihayetinde fatura vatandaşa yüklenmektedir.

Nitekim Gezi Parkı eylemi neticesinde gerçekleştirilen grev kararları farklı bir boyuta taşınmış ve başkaldırı görüntüsü oluşturmuştur. Yani ideolojik boyutu daha ağır basmıştır. Dolayısıyla benzeri kalkışmalarda da aynı yönde hareket edileceği bilinmelidir.

Diğer yandan, 657 sayılı Kanun’un 125/E-a maddesinde; ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmanın memuriyetten çıkarma cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Bu açık hükme rağmen Danıştay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda alınan grev kararına katılan memurlara ceza verilemeyeceğine hükmetmiştir.

Bu sorunların asgariye indirilebilmesi amacıyla, sorunun tüm boyutları ile incelenerek Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Fiili hale gelen memur grevinin yasal olarak imkansız hale getirilmesi ya da yasal boyuta kavuşturulmaması halinde başka kanunsuzluklara zemin hazırlayacağında kuşku yoktur. Hukuk devletinde her bastıranın fiili durum oluşturması kabul edilebilir bir durum değildir ve olmamalıdır da.

2- En az 35 yıl önce hazırlanan personel mevzuatı güncellenmelidir

Personelle ilgili mevzuata baktığımızda büyük çoğunluğunun 1982-1984 tarihleri arasında yürürlüğe girdiğini görürüz. Düşünün ki 21’inci yüzyılda 1980’lerin anlayışıyla personeli yönetmeye çalışıyorsunuz ve bundan da hiçbir rahatsızlığınız yok. Üzücü olan husus ise bu durumun maalesef sorgulanmasının dahi yapılmamasıdır.

Eğer kamu personel reformu yapalım ondan sonra bunları düzeltelim derseniz çok ciddi bir hata yapmış olursunuz. Zira reformun ne boyutları hakkında bilgimiz var ne de içeriği hakkında. Dolayısıyla gördüğümüz aksaklıkları biran önce düzeltmeliyiz. Kaldı ki yapacağımız birçok düzenleme reformun bir boyutunu oluşturacak ve reformu daha kolay yapmamızı sağlayacaktır. Yaptığımız her düzenlemenin reformun bir ayağı olduğunu düşünürsek işimiz daha kolaylaşır.

3- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması memur güvencesinin zirvesi haline gelmiştir. Kamu kurumlarının bu konuda ciddi sıkıntılar içerisine girdiğini belirtmemiz gerekir. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilen kişilerin memuriyetlerine hiçbir şey olmamaktadır. Ancak, ilgililer hakkında disiplin yönünden işlem yapılabilmektedir. Şayet ilgililer hakkında disiplin zamanaşımı dolmuşsa o takdirde yapılacak bir şey de yoktur.

Bu konuda acilen çözüm üretilmesi gerekmekte olup, 657 sayılı Kanun’un 48/A-5 inci maddesi ile 125 inci maddesinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

4- Kurumların delisi haline gelenlere çözüm üretilmelidir

Bazen çok büyük suçlar işleyen memurlar, aşırı iş güvencesi nedeniyle kamu düzenini adeta bozmaya zorlanmaktadır. Bazı kurumlarda adeta kurumun delisi haline gelmiş kişiler dahi oluşmuştur. Hatta zaman zaman almayı unuttuğu ilaçlar nedeniyle ortalığı birbirine katan birçok memur re’sen emekliye dahi sevk edilememektedir. Adeta kamu kurumları bu tür personellere katlanmak zorunda bırakılmıştır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinde etkinliği sağlamak istiyorsak gerekli düzenlemeleri acilen yapmak zorundayız.

Kaldı ki bu tür düzenlemeler hem iktidarın hem de muhalefetin en kolay uzlaşacağı konular arasındadır. Yine bu konularda memur sendikalarının da gerekli desteği vereceğini düşünüyoruz.

5- Kasten iş yapmayan ve yapmamakta ısrar edenler ne olacak?

657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan hiçbir memurun iş yapmadığı için ya da beceriksiz olduğu için görevine son verildiği vaki değildir. En kötü ihtimalle bu tür memurlara hiçbir iş verilmez. Hatta öyle bir noktaya gelinmiştir ki, hiçbir amir bu tür memurlara iş vermek dahi istememektedir. Çünkü, verilen işin peşinde koşmak gerekir, zamanında ve istenilen kalitede de bitirilmez. Nihayetinde amir bu tür personele iş vermekten illallah eder ve işi kendisi yapmaya karar verir ama bu personele hiçbir şey yapılamaz. Çünkü, 657 sayılı Kanun’un disiplin cezalarını düzenleyen 125’inci maddesinde beceriksizlik ya da niteliksiz iş yapmanın hiçbir yaptırımı yoktur. Dolayısıyla bu sorunun da acilen çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

6- Bankamatik memurlarına çözüm üretilmelidir

Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği durum, asgari ücretle geçimini sağlayan milyonlarca insanın yanında, iş yapmadan çok yüksek ücret alan binlerce personelin bulunmasıdır. Ancak, bu durumu kamu kesiminde sıklıkla görüyoruz. Hem de yüksek ücret alan personel grubunda işe gitmeden maaş alma sıklıkla görülmektedir. Ayrıca bu tür personelin işe gelmesi dahi istenmemektedir.

Haksızlık yapmayalım. Bir grup personel iş yapmak istediği halde yaptırılmamakta, bir gruba ise hiçbir şekilde iş yaptırılamamaktadır. Bu soruna çözüm bulunmadan yeni bir personel sistemi kurmak oldukça zordur. Kurumuna en az on yıl gelmediği halde halen yüksek maaş alan personel olduğunu söylersek abartmış olmayız. Ümit ederiz ki bu yazımızla küçük de olsa bir kıvılcım oluşturmuşuzdur.

Ahmet Ünlü

Şanlıurfa Valiliği’nden vatandaşlara çağrı

Şanlıurfa Valiliği'nden vatandaşlara çağrı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Şanlıurfa’mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa Valiliği, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekat’ nedeniyle vatandaşların ev ve iş yerlerine bayrak asmasını istedi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,“Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzurunu tehdit eden PKK/ PYD/ KCK ve DEAŞ terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin’e yönelik olarak ‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlatılmıştır. Harekatı yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ilimizin maddi ve manevi desteğini bildirmek anlamında Şanlıurfa’mız genelinde tüm resmi kurum, ev ve iş yerlerimizde bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin sembolü olan bayrağımızın asılmasının önemli olduğu görülmüştür. Tüm Şanlıurfa’lı hemşehrilerimizin bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve desteğini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dul aylığı alan anne, işçi veya memur olarak da, emekli olmaya hak kazandığında, dul aylığı kesilir mi?

Dul aylığı alan anne, işçi veya memur olarak da, emekli olmaya hak kazandığında, dul aylığı kesilir mi?

Eşi vefat ettiği için dul aylığı almaya başlayan bir kadın, memur veya işçilik hizmetlerinden dolayı emekli olduğunda, dul aylığı kesilir mi?

SORU: Merhaba,

Babam 30 küsür yıllık öğretmen ve idareci idi ancak 3 sene önce hakkın rahmetine kavuştu. Annem de ev hanımı idi, babamın vefatının ardından 1500 küsür TL maaş bağlandı.

Annem’in gençliğinde çok kısa süre sigortası yatmış, şimdi emekli olması için kalanını ödesek ekstradan emekli maaşı bağlanır mı yoksa mevcut maaşı düşer mi?

Bu işlem yapılırsa annemin eline aylık kaç TL geçeceğini nasıl öğrenebiliriz?

İyi çalışmalar dilerim,

CEVAP: Sorunuz özelinde dul aylığı alan kişinin çalışması, emekli olması halinde dul aylığı düşer mi? Konusunu değerlendirmekteyiz.

1- 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanların dul eşlerinde durum:

– Bu durumda olanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi olurlar. Dul eşin işçi, esnaf olarak çalışması veya işçi veya esnaf olarak emekli aylığı alması durumunda dul aylıklarında bir indirim olmaz, dul eşin aylık oranı daima % 75 i olur. Ancak, aylıkta başka yetimler varsa aylık oranı değişir.

– Şayet, dul eş memur olarak çalışıyor ise veya memur olarak emekli aylığı alıyorsa bu durumda dul aylıklarında bir indirim olur, dul eşin aylık oranı % 25 eksilmeyle % 50 ye düşer.

2- 2008 yılı Ekim ayından sonra memur olanların dul eşlerinde durum:

– Bu durumda olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına tabi olurlar. Dul eşin aylık oranı % 50 olur, ancak kendisinden başka aylık bağlanmış çocuğunun olmaması ve işçi, esnaf, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylık oranı % 75 olur.

3- Çalışılmayan süreler için SGK. primleri borçlanılabilir mi:

Hem 5434 sayılı Kanunda hem de 5510 sayılı Kanunda borçlanma yapılabilecek süreler sayılmıştır. Bu kanunlarda boşta geçen sürelerin borçlanma yapılmasını sağlayıcı bir hüküm bulunmaz. (5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmüdür)

Bu nedenle, prim ödeyerek emeklilik durumu söz konusu olmaz. Ancak, anneniz işçi olarak çalışmaya başlarsa ve işçi olarak aylık bağlanmasını sağlayacak hizmet ve yaş olarak yeterli süreleri tamamlarsa bu şekilde aylık bağlanması mümkün olabilir, aksi durumda olamaz. Çalışması veya aylık alması mümkün olduğunda babanızdan dolayı bağlanan aylıkta bir düşüş olmaz. Bağlanacak aylıkta ileriki yıllara tekabül eden bir süre olduğundan bir tutar belirtilemez.

Hatay’da Zeytin Dalı Harekatı’na destek konvoyu

Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu

Hatay‘ın merkez Antakya ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı‘na destek amacıyla konvoy oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik harekata destek olmak amacıyla Atatürk Caddesi’nde araçlarıyla bir araya gelen grup, konvoy oluşturdu.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atan, Türk bayraklarıyla Mehmetçik’e destek gösterisinde bulunan gruba, çevredekiler de alkışlarıyla eşlik etti.

Konvoydakiler, araçlarıyla ilçede tur attı.

Mahkeme Başkanı ‘Memur gibi tayin olmuşsun’

Mahkeme Başkanı 'Memur gibi tayin olmuşsun'

Gaziantep’te Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesine yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 8’i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki celsesine “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ya da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından cezalandırılması talep edilen, aralarında profesör ile doçentlerin de yer aldığı 8’i tutuklu 26 sanık katıldı.

Duruşmaya Tarsus’ta tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Mesut Kuşdemir, üniversitede çalışmaya 2013’te öğrenci işlerinde müdür yardımcısı olarak başladığını söyledi.

Bank Asya hesabını sadece maaş için kullandığını ileri süren Kuşdemir, “Örgüte destek gibi bir durum söz konusu değildir. Digiturk aboneliğimi kapatmam konusu da aynı şekilde örgütle bağlantılı değildir. Sinema ve belgesel izlemeyi severim. Bu nedenle Digiturk’e abone olmuştum ama çok beğenmeyince kapatmak istedim. Çok fazla taahhüt ücreti çıktığı için iptal ettirmedim ama daha sonra CHP milletvekillerinin ‘kapatma gerekçesi olarak FETÖ’nün kanallarının çıkarılmasını gösterirseniz taahhüt ücreti ödemezsiniz’ sözleri üzerine, dedikleri şekilde kapattım.” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanığın daha önceki beyanında “Yumurcak TV nasıl bir suç işlemiş çok merak ediyorum açıkçası” dediğini hatırlatarak, “Ben de çok merak ediyorum, neden böyle söyledin.” diye sordu.

Bunun üzerine sanık Kuşdemir, “Yumurcak TV’yi savunmak için değil, öylesine söylediğini “öne sürdü.

Söz alan tutuklu sanık Suat Kılıç, KHK ile kapatılan Safa Dershanesinde çalıştığını, 2011’de üniversitede çalışmaya başladığını aktardı.

Gizli tanığın okul faaliyetlerini örgüt faaliyeti gibi anlattığını iddia eden Kılıç, “Ayrıca bir yönetici olarak derslere girmem mümkün değildir. O nedenle derslerde örgüt propagandası yaptığım yönündeki beyanlar gerçek değildir.” diye konuştu.

Kılıç, Konya’da bir tanığın verdiği ifadeye ilişkin de “10 yıl önce bu ilde görev yaptığını, örgüte eleman kazandırmadığını, rehber öğretmen olarak görev yaptığını” ileri sürdü.

– Mahkeme Başkanı “Memur gibi tayin olmuşsun”

Mahkeme Başkanı Durmaz, “Orada da örgütün dershanesinde görev yapmışsın” demesi üzerine Kılıç, “İmkanlar çok güzeldi, ortam çok güzeldi. O yüzden bu kurumlarda çalıştım.” dedi.

Hakkında ifade verenlerin iftira attığını dile getiren Kılıç, örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi.

Tutuklu sanık Sezai Şimşek de üniversiteden mezun olduktan sonra Erzurum’da göreve başladığını, ardından Erzincan ve Osmaniye’de çalıştığını, son olarak ise Gaziantep’te görev yaptığını anlattı.

Mahkeme Başkanı Durmaz, “Meslek hayatın boyunca örgütün dershanelerinde çalışmışsın. Bir gönül bağın mı vardı?” diye sordu.

Sanık Şimşek, “Başka imkanlar bulamadığım için gittim. Bazen de eşimin durumları oldu.” dedi. Araya giren Başkan Durmaz’ın, “Eşinin ne durumu oldu?” sorusuna sanık cevap veremedi.

Başkan Durmaz’ın, “Memur gibi sürekli tayin olmuşsun, neden devlete girmedin?” diye sorması üzerine sanık, “Devlet memuru olmak isterdim.” dedi.

Başkan Durmaz’ın “KPSS’ye hiç girdin mi?” sorusuna ise sanık girmediğini söyledi.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.