Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.

Danıştay, 12. Daire, 24.04.2017 tarih ve E. 2015/3954, K. 2017/1876 sayılı Karar

Danıştay, davacının açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı hakarete varan ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı yönünde verilen idare mahkemesi kararını onadı.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/3954

Karar No : 2017/1876

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ANKARA

Vekili: Hukuk Müşaviri

İstemin Özeti: Denizcilik Müsteşarlığı, …….Bölge Müdürlüğünde memur olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-(d) maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 02.04.2009 tarihli ve 10890 sayılı işlemin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının idare aleyhine açtığı tazminat davalarında, idareciler ve müfettişler hakkında dilekçelerde kullandığı ifadelerin sabit olduğu, kullanılan bu ifadelerin hak arama ve savunma hakkı kapsamında kullanılabilecek ifadeler olmadığı, kişinin kendi haklılığını Mahkemeler önünde savunurken başka şahıs ve kurumlara hakaret etme, zan altında bırakma ve başkalarının hakkına tecavüz etme hakkı olmadığı, eylemine uyan disiplin cezası ile cezalandırılmasına hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen 01.07.2014 tarihli ve E:2013/1545, K:2014/828 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Halil Kara

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 24/04/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bakan Kaya: ‘Türkiye’yi güçlendireceğiz!’

Bakan Kaya: 'Türkiye'yi güçlendireceğiz!'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, TOFAŞ Spor Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  katılımıyla gerçekleştirilen Bursa Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi’nde  yaptığı konuşmada, tüm parti mensuplarıyla el ele 2019 yolunda gece gündüz,  durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Kaya, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak,  “Sadece Türkiye için değil, Türkiye’nin umut olduğu tüm mazlum coğrafyalar için  çok önemli bir seçim yaşayacağız.” diye konuştu.

Her zaman Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğunu ifade ettiklerini  aktaran Kaya, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Türkiye’den büyük olduğu, birçok mazlum coğrafyaların  umudu olduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyüktür’ çağrısının nasıl  yankı bulduğunu, en son yaşadığımız Sayın Amerika Başkanı’nın ‘İsrail’in  başkenti, Kudüs’tür’ açıklamasıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın buna karşı  duruşuyla tüm dünya görmüş oldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede İslam İşbirliği  Teşkilatının liderliğinde, İstanbul’da toplandık ve ‘Kudüs, Doğu Filistin’in  başkentidir’ dedik.”

Kaya, burada alınan kararı 128 ülkenin kabul ettiğini anımsattı.

“TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

AK Parti olarak kapı kapı dolaşacaklarını, bu sayede sadece 2023  değil, 2051 ve 2073 hedeflerinin gerçek olabileceğini belirten Kaya, Türkiye daha  çok büyürse, güçlenirse çocukların geleceğinin çok daha güzel olacağına dikkati  çekti.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dün İstanbul’da bu vatan için canını feda eden şehitlerimizin  yakınlarına, gazi olan kardeşlerimize devlet övünç madalyalarını verdik. Madalya  töreninde çok duygulandıran anlar yaşadık. Gazi kardeşlerimizden bazıları,  madalyalarını alırken, ‘Sayın Bakanım biz, bu madalyanın tam hakkını verebilmek  için ne olur müsaade edin, Afrin’e gidelim. Orada mücadele edelim’ dedi. Bizim  böyle gazilerimiz oldukça bu vatan topraklarında, hiçbir işgalci gücün başarılı  olması mümkün değil. Biz, bir ve beraber olacağız, kardeşliğimizi büyüten  Türkiye’yi güçlendireceğiz.”

Kaya, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan kahraman ordunun  muzaffer olmasını diledi.

Kongrede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti  Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı Gülten  Kapıcıoğlu da konuşma yaptı.

Memur-Sen: Dünya 5’ten büyük, emek sermayeden değerlidir

Memur-Sen: Dünya 5'ten büyük, emek sermayeden değerlidir

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve kamu sendikacılığı üzerine görüş, öneri ve incelemelerin gerçekleştirileceği, “Uluslararası İlkeler ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Bakımından Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığı Sempozyumu” yoğun katılımla Ankara Kızılcahamam’da başladı. Yoğun katılımın olduğu programda, kamu sendikacılığı üzerine istişareler gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emeğin, insanın varoluşsal eylemi olduğunu belirterek, emeğe değer vermenin insan onuruna saygı duymanın mutlak gereği olduğunu vurguladı. “Hak ve Menfaatlerdeki Ortaklık, Bilgide, Eylemde ve Hedefte De Kendini Göstermeli” diyen Yalçın, “Sendikal mücadelenin mevcut durumunu birlikte ortaya koymalı, sendikal hakların geleceğini, sendikal mücadelenin gelecekteki yönü ve yöntemleri, toplu sözleşme hakkının ve uygulamaların ideal çerçevesini birlikte tartışmalıyız. Bilgi, değer, eylem ve hedeflerimizde ortaklaşmadıkça; emek mücadelesinde varacağımız nokta, olması gerekenin uzağında, beklentilerin gerisinde kalacaktır. Bu nedenle, sendikal zeminde teoriye ve pratiğe yön verenler, bilgilerini, eleştirilerini, değerlendirmelerini, gelecek öngörülerini karşılıklı paylaşmak ve en iyisini yapmak ve daha doğrusuna ulaşmak hedefi üzerinden tartışmak sorumluluğuyla hareket etmeliler” diye konuştu.

“Sempozyumu sendikal sorumluluk, sonuçlarını sendikal ufuk olarak görüyoruz”

Sempozyumun sonuçlarını sendikal ufuk olarak gördüklerini belirten Yalçın, “Bu sorumlulukla, uluslararası ilkeler, ulusal mevzuat ve mevcut uygulama örnekleri üzerinden Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığına ve toplu sözleşme hakkına dair teorik ve pratik düzlemi tartışmayı amaçladığımız “Uluslararası İlkeler ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Bakımından Türkiye’de Kamu Görevlileri Sendikacılığı” sempozyumumuza hoş geldiniz. İki gün sürecek sempozyumda, her biri kendi alanının öncüsü değerli akademisyen, bürokrat ve sendikacılarımızın yaklaşımlarını ve gelecek okumalarını dinleme imkanı bulacağız. Kendi ülkelerindeki uygulamalar üzerinden sempozyuma önemli bir katkıda bulunacağına inandığımız yurt dışından misafirlerimiz de aramızdalar. Sudan, Azerbaycan, Hırvatistan, Cezayir, Malezya ve Senagal’den davetimize olumlu cevap vererek bizi onurlandıran değerli sendikacı dostlarımıza da hassaten hoş geldiniz demek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

“Emeğe ve emekçilere hayırlı olmasını diliyorum”

Memur-Sen’in tarihinde mümtaz bir sayfa olarak yer alacağına inandığı özel bir gün yaşadıklarını belirten Yalçın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bugün sabah, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz açılış programıyla Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan vakfımızın hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. Bu vakıf, ömrünü, insani değerlere, adil dünya arayışına, insanlığın barışına, emeğin değerinin korunmasına vakfetmiş Mehmet Akif İnan’ın sadece adını yaşatmak için kurulmadı. Aynı zamanda, sendikal zeminde erdemli duruşu simgeleyen bir aksiyoner fikir adamının fikri ve fiili düzlemdeki emanetini geleceğe taşıyacak faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kuruldu. Vakfımızın hizmet binasının açılışını yaptığımız gün, kamu görevlileri sendikacılığının geleceğine yön verecek, toplu sözleşmeye dair sorunların çözümüne zemin oluşturacak bir sempozyumun da açılışını yapıyoruz. İnsanlığa hizmet edecek, emek mücadelesine katkı sağlayacak bu iki faaliyetimizin ülkemize ve insanlığa, emeğe ve emekçilere hayırlı olmasını diliyorum.”

“Emeğe Değer Vermek İnsan Onuruna Saygı Göstermek İçin Ön Şarttır”

Emeğin, insanın varoluşsal eylemi olduğunu belirten Yalçın, emeğe değer vermek insan onuruna saygı duymanın mutlak gereği olduğunu belirtti. Yalçın, “İnsanlık tarihi de birikimi de emeğin ürünüdür. Sendikal tarihçeyi sanayi devrimiyle başlatan tarihe karşın, sanayi devriminden önce emeğin korunmasına, emekçilerin emeklerinin karşılıklarını almasına dönük her eylemi de sendikal eylem olarak literatüre almak gerekiyor. Öte yandan sendikal örgütlenmenin, sanayi devrimiyle form kazanan “işçi hareketleri” ve “işçi sınıfı”nın sanayi devriminin ürettiği sömürü ve mağduriyetlere karşı geliştirdiği bilinç ve tepkinin ürünü olması nedeniyle, sendikacılık bir inşa zemini olarak değil bir tepki kulvarı olarak hayat bulmuştur. Emek bilincinin oluşmaya, emek örgütlenmesinin artmaya başlamasına bağlı olarak çalışanlar, emekçiler; demokrasiden, özgürlük alanına, ekonomiden, diplomasiye hemen her alana ilgi duymaya ve etki üretecek kapasite oluşturmaya gayret ettiler. Böylece daraltılmış sendikal mücadele arkı, emperyal düzene ve kapitalist akla karşı direnç ve dirayet üretilen geniş bir kulvara dönüşmüştür. “Demokratik düzen olmazsa sendikalar ayakta kalamaz” denilen günlerden, “Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin var olmadığı bir zeminde, demokratik düzen kurulamaz” ilkesinin vakıa olarak yaşandığı bir döneme geldik. Bu yönüyle sendikaları, “adil dünya, evrensel barış ve küresel refah mücadelesinin vazgeçilmezleri” olarak tanımlamak gerekiyor. Şüphesiz sendikacılık bir muhaliflik zeminidir. Ancak sendikalar ve sendikacılar, işverenlerin, sermayenin düşmanı, işveren sıfatına sahip olması üzerinden devlet karşıtı olmamalıdır. Bu muhalifliğin temelinde sermaye, işveren veya devletin soyut kimlikleri değil somut eylemleri veya bu eylemlere yön veren ideolojileri yer almalıdır. Nitekim sendikacılık, birlikte yaşamanın, adil paylaşım esaslı demokratik, özgür bir düzende, bir arada olmanın mücadelesini vermektir” ifadelerini kullandı.

“Emeğin evrensel mesajı ‘dünya 5’ten büyüktür, emek sermayeden değerlidir’ olmalı”

Yalçın, “Bu mücadele, yerel ya da bölgesel perspektifle yürütüldüğünde sadece yerelde katkı sağlayacaktır fakat insanlığa dair birikim oluşturamayacaktır. Bu nedenle, tıpkı sermaye bilincinin kendilerini güçlü kılacak küresel düzen oluşturması gibi emek kesimi de, dünyanın bütününü esas alan bir perspektifle hareket etmeli. Buradan kastım, İLO gibi üçlü yapının, sosyal diyalog mekanizmasının bütün taraflarının temsilinin esas alındığı hakem örgütler, uzlaşma ve ortaklaşma noktasında ilkeler belirleyen aidiyet dışı yapılar değil. Kaldı ki, yapısı ve işleyişi itibariyle emeği önemseyen fakat öncelemeyen, önceleme yetisi bulunmayan/bulunmaması dagereken bir yapıdan bahsediyoruz. Elbette, İLO’nun denetim mekanizmaları, doktriner birikimi, ilkeleri ve kurumsal çabaları hem emekçiler hem de sendikal örgütler için çok önemli. İLO, adil ücret, saygın iş müktesabatı oluşturma çabasını yeterli görebilir. Biz, ise emeğimizin karşılığının hak olarak görülmesi, emeğe değer, işe ücret verilmesi anlayışının hakim olması gerektiğini savunuyoruz. İLO’dan bu neviden bir sözleşme metni vazetmesini beklemek yanlış olur. Bunu sağlamak için kapitalist çarka karşı direnmesi gereken biziz. “Dünya, 5’ten büyüktür” söylemi gibi evrensel düzeyde bir mesajı sendikal örgütler olarak bizim de üretmemiz gerekiyor. Benim önereceğim motto şudur: “Dünya 5’ten büyük, emek sermayeden değerlidir” diye konuştu.

“Türkiye’de Sendikal Mücadele, Siyasi Tarihin Defoları Yüzünden Geç Başlamıştır”

Türkiye’de özellikle kamu görevlileri sendikacılığının tarihinin çok eskiye dayanmadığını söyleyen Yalçın, “Hatta sendikal alanda ölüp dirilme eylemlerini içeren ilginç tarihi eşikler var. Darbeler, muhtıralar, açık ve gizli vesayet dönemleri,sendikaların kurulmasını, yaşamasını, etkinlik alanını büyütmesini engellemiştir. Türkiye’de kamu görevlileri sendikacılığının anayasal çerçevesi 22 yıllık, yasal çerçevesi ise 17 yıllık bir geçmişe sahip. Anayasasıyla, “çalışanlar” ifadesi kullanılmak suretiyle Anayasa içeriğinde kamu görevlilerine de sendika kurma hakkı tanındı. Toplu sözleşme ve grev hakkı olmaksızın, 24 sayılı Devlet Personel Sendikaları Kanunu ile ikincil mevzuat da yürürlüğe konuldu. 12 Mart 1971 muhtırasıyla, sendikal hakların kullanımına ara, kamu görevlileri sendikalarının varlığına son verildi. O tarihten sonra da 1995 yılına kadar yasal dayanağı olan kamu görevlileri sendikacılığı alanı oluşmadı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında cuntanın ve darbe anayasasının ruhunun hakim olduğu dönemde kamu görevlileri sendikal haklardan yararlanamadılar” şeklinde konuştu.

“Vesayet Sistemi Bitti Fakat Sendikal Alana Dair Vesayet Dönemi Vehimleri Etkinliğini Yitirmedi”

Yalçın konuşmasında 4688 sayılı kanunun ilk haline değindi. Yalçın, “Sendikaların temel vasıflarını, varoluşsal niteliklerini yok sayan hükümlerin yer aldığı 4688 sayılı Kanunun ilk hali; örgütlenme yasakları, toplu pazarlık hakkı yoksunluğu ve grev hakkına ilişkin tek cümle olmaması ile malüldür. Yasaklara rağmen hatırı sayılır üye sayısına ulaşan kamu görevlileri sendikalarının fikirlerinin dikkate alınmadığı bir zeminde çıkarılan Kanun; toplu pazarlık yerine toplu görüşmeyle, çoğu kamu görevlisine yönelik örgütlenme yasağıyla sendikal alanı genişletmemiş aksine vasatında altında bir dar eşik oluşturmuştur. 4688 sayılı kanun varlığı önemli, içeriği yasaklarla dolu bir kanun olarak yürürlüğe girdi. Hükümlerinin doğurması, bağlayıcı olması ve siyasi iradenin onayına bağlı tutulan toplu görüşme düzeneği; sendikaların kararlılığı, kamu görevlilerinin etkili desteğiyle onuncu yılını göremedi. Bunda hiç şüphesiz, kamu görevlileri sendikacılığı alanında, çok kısa süre içerisinde %50 ve %60 oranlarında sendikalaşma düzeyine ulaşmanın etkisi vardır. Örgütlenmeye ve üyeliğe ilişkin sınırlamalar ve toplu pazarlık hakkına ilişkin yokluk; başta Memur-Sen olmak üzere hemen hemen bütün emek örgütleri tarafından sürekli gündemde tutulmuştur. Bu noktada Memur-Sen’in hem içerik hem de üslup yönüyle farklı duruşuna özellikle vurgu yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Toplu Sözleşme Hakkının Mimarı, Çözüm Odaklı Sendikacılığın Tek Temsilcisidir

Sendikal haklara ilişkin sınırlılıkları, gerginlik ve çatışma malzemesi yapmak yerine akademik çalışmalar, sahadan üretilen tepkiler, etkinlikler, sempozyumlar ve yargıya yapılan başvurularla Memur-Sen’in, hem sivil itaatsizlik hem de sivil inisiyatif noktasında sonuç alan hamleler ürettiğini kaydeden Yalçın, “Sözleşmeli ve geçici personelin sendika üyeliği, Askeri kurumlar ile emniyet hizmetlerinde görev yapan sivil memurların sendika üyeliği ve örgütlenme hakkının güvence altına alınması Memur-Sen’in akademik ve erdemli sendikacılığının ürünüdür. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği sürecinde, anayasa paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesi büyük oranda Memur-Sen’e çabalarının ürünüdür. Referandum sürecinde de “Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de Evet” kampanyasıyla, toplu sözleşme hakkının anayasal teminata ve dayanağa sahip olmasını sağlayan paketin millet tarafından onaylanmasına katkı verdik” dedi.

“Kamu görevlileri vergi mağduriyeti yaşıyor”

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplu sözleşme hakkına ilişkin anayasa değişikliği sonrasında 4688 sayılı kanunda daha kapsamlı ve daha tutarlı değişiklikler yapma fırsatı kullanılamadı. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile kamu görevlileri sendikacılığında toplu sözleşme hakkı anayasal teminata kavuştu. Fakat ne yazık ki Anayasa değişikliği doğrultusunda 4688 sayılı Kanunda yapılan değişiklik bu teminatı gerçek anlamda hayata geçirecek bazı unsurlardan yoksun bir içerikle gerçekleşmiştir. Öncelikle, toplu sözleşmenin kapsamıyla ilgili sınırlama yapıldı. “Statü hukuku ile sözleşme düzeni arasında uyum sağlanması” gerekçesiyle toplu pazarlıkta sadece mali ve sosyal hakların kapsamda olacağı hükmüyle, toplu sözleşmenin düzenleyici etkisi kısıtlandı. Toplu sözleşmenin kapsamında sınırlama yapmak, toplu sözleşme masasına fazla sandalye koymak pazarlık hakkına müdahaledir. Peki, hangi haklar mali ve sosyal haktır? Buna ilişkin ne bir mevzuat hükmü ne de üzerinde mutlak uzlaşılan bir metin bulunuyor. Sendikal tarafın gerekçeleriyle birlikte mali ve sosyal hak olduğunu ortaya koyduğu haklar, Kamu İşvereni ya da ekonomi ve maliye bürokrasisi tarafından bu kapsamda değerlendirilmiyor. Bu yönüyle oluşan sıkıntının temelinde, kapsam sınırlaması yapma gereksizliği var. Çalışma şartlarını niçin toplu sözleşmenin kapsamında görmüyoruz! Mesela, Kamu görevlileri gelir vergisi konusunda açık ve hakkaniyete aykırı gelir vergisi mağduriyeti yaşıyor. Kamu İşvereni ben bu konuyu masada konuşmam diyor. Niye diye soruyoruz. Aldığımız cevap, vergi mali hak değil sorumluluk diyor. Toplu sözleşme hakkının kapsamına ilişkin kısıtlamanın alanını; Cuma Namazı izni, hac izni, helal gıdalı sertifikası, kadroya geçiş, izin hakları gibi kazanımlarla her toplu sözleşme döneminde biraz daha daraltıyoruz. Toplu sözleşmenin konu yönüyle kapsamını sınırlayan kanun koyucu irade, toplu sözleşme masasındaki muhatapları gerekçesiz bir şekilde genişletmiştir. Sözleşme konularında cimri davranan yasa, masanın öznelerinde cömert davranmıştır. Kamu görevlilerinin yetki vermediği konfederasyonları, toplu sözleşme görüşmelerine dahil etmiştir. Kendi muhalefeti ve rakipleri için masaya sandalye koymayan siyasi irade, yetkili konfederasyonun rakipleri için masaya ilave iki sandalye koymuştur. Bu şekildeki toplu sözleşme masası oluşturmak; yetki için akıtılan tere, kamu görevlilerinin yetkili örgütü belirleme iradesine saygı duymamaktır. Yanı sıra, sendika üyesi olan ile olmayan kamu görevlileri arasında “toplu sözleşme ikramiyesi” ile farklılık oluşturulurken, yetkili sendika üyesi ile diğer sendika üyeleri arasında herhangi bir fark oluşturulmadı. Bu anlamda, dayanışma aidatını ya da yetkili sendika üyelerine en az iki en fazla dört kat artırımlı toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi uygulamasını hayata geçirmeliyiz.”

“Toplu Sözleşme Sürecinin Yönetiminde Ve Masaya Sunulacak Tekliflerin Karşılıklı Verilmesinde Adil Yaklaşım Eksikliği Mutlaka Giderilmeli”

Toplu Sözleşme masasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yalçın, “Toplu sözleşme sürecine yönelik sıkıntılar kapsam ve yetki alanlarıyla sınırlı değil. Gerek toplu sözleşme takvimi gerekse toplu sözleşme sürecinin ve masanın yönetiminde de sorunlar var. Toplu sözleşme masasının gündemini oluşturacak teklifler noktasında açık bir eşitsizlik ve adaletsizlik var. Emek tarafı, tekliflerini toplu sözleşme görüşmelerinden önce Kamu İşverenine teslim etmek durumunda. Kamu İşvereni ise teklif sunma yükümlülüğünden istisna tutulmuş durumda. Emek örgütünün verdiği tekliflere evet ya da hayır demek ya da o teklifte eksiltme yapmak suretiyle bir karşı teklif sunma keyfiyetini kullanıyor. Eşitler arası pazarlık açısından bu anlaşılabilir ya da kabul edilebilir bir durum değil. Konfederasyon ve sendika, toplu sözleşme tekliflerini kamuoyuyla paylaşırken ve kamuoyu baskısına muhatap olmayı göze alırken, işveren tarafı ise ne yazık ki masadaki muhatabıyla paylaşmak için teklif dahi oluşturmuyor. Toplu sözleşme süreci ve takvim noktasında da, eşitler arası pazarlık noktasında da sıkıntılı bir durum söz konusudur. Toplamda 12 tüzel kişilikle pazarlık yapmayı gerektiren ve 12 toplu sözleşme metni oluşturulması anlamına gelen bir süreç için pazarlık noktasında 21-23 gün arası, itiraz noktasında ise 5 günlük bir takvim öngörülüyor. Yine mevcut yasa, yetkili konfederasyon ve sendikaların toplu sözleşme görüşmelerinden çekilmesi ya da görüşmelere katılmaması halinde, yetkiyi sahanın yetki vermediği örgütlere devrediyor. Böylece kamu görevlilerinin iradesi de onların yetki verdiği emek örgütlerinin yetkisi de kanunla gasp ediliyor. Diğer bir mesele de, pazarlık sürecinde emek tarafına büyük koz sağlayan grev hakkının ne anayasal ne de yasal zeminde kamu görevlileri sendikalarına tanınmaması. Grev hakkı mutlak bir hak olarak ve sınırsız bir kapsam olarak kamu görevlileri sendikacılığında olmalı mı tartışmalarına da ışık tutacak şekilde 4688 sayılı Kanuna yönelik değişiklik çalışmalarında mutlaka grev hakkı ana gündem maddesi olmalıdır. Toplu sözleşme süreciyle ilgili kanunun diğer bir handikabı da uzlaşmazlık halinde başvuru makamı olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yapısı, işleyişi ve itirazların inceleme içeriği sorunu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun üye yapısı Kamu İşvereni lehinedir. Adı Hakem Kurulu olmasına karşın niteliği itibariyle Kamu İşvereninin Hakimiyet Kurulu görüntüsü ortaya çıkıyor. Başkanın ve akademisyen üyelerin mutlaka ya ilgili tarafların her birinin kendi iradesiyle ya da siyasi iradenin müdahalesinin olmayacağı başka bir yöntemle belirlenmesi gerekiyor.4688 sayılı Kanuna ve dayanağı olan Anayasa hükümlerine yönelik daha fazla eleştiri yapılabilir. Ancak, iki gün boyunca sürecek sempozyumda bu konular kapsamlı bir şekilde ifade edileceğinden detaylara girmem ve bütün meselleri ifade etmem yersiz.Şunu ifade etmekle iktifa edeyim: Yeni Türkiye’nin sivil alana yönelik yapacağı en büyük hamlelerden biri, kamu görevlileri sendikaları alanındaki sınırları ve yasakları kaldırmak olacaktır. Bu sempozyumun ülkemiz kamu görevlileri sendikacılığının mevzuat yönüyle sıkıntılarını, boşluklarını gidermede önemli bir işlev göreceği düşüncesindeyim. Ayrıca, sempozyumun, kamu görevlileri sendikacılığına yönelik literatür çalışması yapmada çok istekli davranmayan, makaleleri, raporları ve incelemeleriyle bu alana yön vermesini beklediğimiz üniversite camiasını sürece dahil olmaları noktasında etkili olacağına inanıyorum. Sempozyumda üst düzey bürokratlarının katkıların hem mevcut durumu doğru anlamak hem de geleceğe ilişkin çerçeveyi daha doğru veriler üzerinden kurgulamak noktasında yararlı olacağını düşünüyorum. Sempozyumda İLO sözleşmeleri bağlamında da ciddi veriler sunulacağını düşünerek, ortaya konacak görüşleri 2018 Uluslararası Çalışma Konferansında ilgili ve yetkililerle paylaşma imkanı yakalayacağız. Bu sempozyumun, kök referanslarımız ve evrensel ilkeler çerçevesinde emeğe, ücrete, sendikal haklara ilişkin kavramların, tanımların, kapsamların yeniden değerlendirilmesini mümkün kılacak yeni bir dil ve birikimin oluşmasını da tetikleyecektir. Dijital çağın sınırsız imkanlarıyla çeşitlenen ve makası giderek açan küresel kapitalist sistemin oluşturduğu kirli çarkın insanlığı hiç olmadığı kadar tehdit ettiği bir zeminde serdedilecek her fikir, paylaşılacak her önerinin insanlığın barış, huzur ve adalet arayışına katkı yapacağına, beyin teri olarak tarihte yerini alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

YPG flamaları yakıldı!

YPG flamaları yakıldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, kara harekatına başlanan Kilis’in Gülbaba köyünde yaşayanlar, sınırda toplanarak, askerlere destek verdi. Kara unsurlarının sınırı geçmesinin ardından karşısında terör örgütü PKK/YPG mevzileri bulunan Gülbaba köyü sakinleri, daha önce de taciz ateşlerinin yapıldığı köyün hakim tepesi olan sınırda, uzun demir çubuğa Türk bayrağı astı. Köylüler, Türk bayrağını sınırda göndere çekip, dalgalandırdı. Topçu birliklerinin atışlarının sürdüğü ve seslerinin duyulduğu bölgedeki terör örgütü mevzileri de ateş altına alındı.

SINIRDA BAYRAK DAĞITILDI

Öte yandan Hatay Valiliği’nin çağrısı üzerine Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, İlçe Müftüsü Mekki Solmaz, Yalangöz bölgesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Bölgede Türk bayrakları dağıtıldı. Kırıkhanlılar da Türk bayraklarını ev ve iş yerlerine astı. Reyhanlı Belediyesi’nce de ilçedeki evlere asılması için bayrak dağıtıldı.

PAÇAVRALAR YAKILDI

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının, Kilis’in Gülbaba köyünden Afrin’e karadan girdiği anlar görüntülendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri, ulaştıkları köylerde buldukları terör örgütü PKK/YPG’ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe vererek, yaktı.

81 Memur-Sen il temsilcisi Ankara’da bir araya geldi

81 Memur-Sen il temsilcisi Ankara'da bir araya geldi

27’inci Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı Kızılcahamam’da yapıldı. Geçen yılın muhasebesinin yapıldığı toplantıda Motif Kart, yeni hizmet binası, ILO tartışması, 15 Temmuz darbe süreci, Arakan, Halep ve Kudüs için yapılan kampanyalar, KPDK’lar ve toplu sözleşme sürecinde yaşananlar ele alındı. Toplantıda, 2018 yılı ve önümüzdeki süreç için plan ve programlar üzerine de konuşuldu.

Son üç günde yoğun bir program geçirdiklerini belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Akif İnan Vakfımızın açılışını gerçekleştirdik. Kızılcahamam’da ise uluslararası sempozyumumuzu ve il temsilcileri toplantımızı başarıyla tamamladık” dedi.

Memur-Sen üyelerine büyük avantajlar sağlayacak olan Motif Kart projesi hakkında konuşan Yalçın, “Projemiz tamamlanmak üzere. Hayırlı olsun. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp büyük avantajları olan kartımızı üyelerimizle buluşturacağız” diye konuştu.

“Kaliteyi artırarak yolculuğumuzu sürdürelim”

Çeyrek asrı geride bıraktıklarının altını çizen Yalçın, “Başlanan noktadan gelinen noktaya bakıldığında hangi şartlardan hangi şartlara geldiğimizi görmemiz gerekiyor. Geldiğimiz nokta itibariyle daha fazla ufuk sahibi olmak, daha ferasetli olmak zorundayız. En ufak bir hatanın dahi artık tolere edilme durumu olamaz. O yüzden her geçen gün kaliteyi artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kurulduğumuz günden bu yana hiçbir zaman zulme ve haksızlığa sesimizi kısmadık” diyen Yalçın, “Hiçbir zaman sessiz kalıp dilimizi ısırmadık. Bu tavrımızla geldiğimiz noktada imrenilecek bir yerdeyiz ve Türkiye’de sendikacılığın tarihçesindeki yerimiz büyük. Tek rakibimiz kendimiziz ve başardığımız noktalardır” şeklinde konuştu.

“Büyüme, daha fazla birliktelikle mümkün”

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dişimizle tırnağımızla kazıyarak, engelleri bariyerleri yıkarak, bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Teşkilatlarımızın büyümesinin daha fazla birlikteliğe, daha fazla dirsek temasına dayandığını hatırlayalım. Memur-Sen emek hareketi olmanın yanında tüm sosyal olaylara da duyarlı bir teşkilattır.”

Yalçın konuşmasında geçen yılın muhasebesini de yaptı. “2017, 15 Temmuz darbe sürecinin akabinde yaşanan olayların yansıdığı bir yıl oldu” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Memur-Sen olarak masumlara dokunmayın, suçlulara acımayın dedik ve süreci böyle takip ettik. FETÖ’ye karşı verilen büyük mücadeleyi destekliyoruz. Ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gidilmesini, mücadelede asla ödün verilmemesini istiyoruz.”

Bakan Özlü konuştu! Milli güvenliğimize…

Bakan Özlü konuştu! Milli güvenliğimize...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü  PYD/PKK’nın işgal ettiği Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı değerlendirdi.

HAREKAT HAKLI GÖRÜLÜYOR

Harekatın, hukuki, siyasi, ahlaki ve askeri açıdan doğru ve haklı  olduğunu belirten Özlü, “Devletimiz, nereden, kimden gelirse gelsin, milli  güvenliğimize ve toprak bütünlüğümüze kast eden düşmanlara karşı mücadelede kararlıdır. Türkiye, bu harekatı yaparken, meşruiyetini kendi bekasından, kendi  haklı güvenlik gereksinimlerinden almaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE OYALANACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR

Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günlerdir ABD ve NATO’yu  uyardığını, ülkenin milli güvenliğine ve coğrafyanın taşıdığı risklere dikkat  çektiğini anımsatarak, “Üyesi olduğumuz NATO ve ABD, ülkemizin güvenliği söz  konusu olduğunda üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Türkiye, oyalanacak,  ötelenecek bir ülke değildir.” ifadesini kullandı.

Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“PKK’ya, PYD’ye ve diğer tüm Türkiye düşmanlarına dostluk edenler,  öyle ya da böyle bizim düşmanımızdır. Bize düşmanlık edenleri, hangi maskenin  arkasına saklanırlarsa saklansınlar, biliriz, tanırız. PKK’yı, PYD ile perdeleyip  meşrulaştırmaya çalışanlar, bu tutumlarını derhal gözden geçirsinler. Bu örgütler  herhangi bir argümanla örtülemeyecek kadar açık bir şekilde bizim düşmanımızdır.  Onlarla gerekirse kıyamete kadar mücadeleye yeminliyiz. Terör ordusunu, başka  kılıflara sarıp sarmalayarak bize yutturmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar,  yutmayız ve gereğini yaparız. Türkiye’nin dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu,  işte o halin gereğidir.

OPERASYON SAMİMİYET TESTİDİR

Operasyon, NATO ve ABD için bir güven ve samimiyet testidir. NATO ve  ABD kimin yanındadır? Uluslararası hukuk dahil olmak üzere, hiçbir biçimde meşru  olmayan PKK ve PYD’nin yanında mı, yoksa dost ve müttefik ülke Türkiye’nin  yanında mı? Ya teröristlerle birlikte olacaklar ya da Türkiye’nin haklı  tezlerinin yanında yer alacaklar. Beklentimiz, doğru olanı yapmaları, ne pahasına  olursa olsun bir terör devletine izin vermeyecek Türkiye’nin yanında olmalarıdır.  Zeytin Dalı Operasyonu’nda Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Dualarımız Mehmetçiklerimizle beraberdir. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Polis memurunun, öğretmen olan eşinin, eş durumu tayininde, norm kadro uygulanır mı?

Polis memurunun, öğretmen olan eşinin, eş durumu tayininde, norm kadro uygulanır mı?

Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun öğretmen olan eşinin, eş durumu özrünün değerlendirilmesinde norm kadro durumu ya da hizmet puanı gibi hususlar engel teşkil etmez.

Danıştay, 2. Daire, 23.02.2017 tarih ve E. 2014/5519, K. 2017/1405 sayılı Karar

Karara konu olayda, Okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan davacı, emniyet personeli olan eşinin Ankara il Merkezine atanması üzerine 2012 Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde Ankara il genelinde okul öncesi öğretmenliği branşında tercih ettiği okullara hizmet puanı yetersizliğinden atanamamış, bunun üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genel İdari Hizmetler Sınıfına kadrolu memur olarak atanmış, ardından 2013 Şubat İl İçi Özür Durumuna bağlı yer değişikliği döneminde eş durumu özrünün bulunduğu Ankara iline okul öncesi öğretmeni olarak atanmak üzere elektronik ortamda başvuru yapmış ve başvurusu puan yetersizliği gerekçesiyle reddedilmiştir.

Danıştay, davacının zorunlu yer değiştirmeye tabi ve Ankara ilinde polis memuru olarak görev yapan eşi nedeniyle 2013 Şubat ayı özür grubu yer değiştirme başvurularında Ankara ilindeki okullara atanma isteminin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca norm kadro durumu yahut hizmet puanı gibi hususlar dikkate alınmaksızın, istemi doğrultusunda kabul edilmesi gerektiğini, puan yetersizliği öne sürülerek başvurusunun reddedilmesinin, belirtilen Yönetmelik hükmüne aykırılık oluşturduğunu ifade etmiştir.

Danıştay Kararında ayrıca, davacının 2012 Ekim ayında hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle eşinin bulunduğu Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun aile bütünlüğünü korumak maksadıyla, zorlamaya dayalı olarak tesis edildiğini, bu nedenle davacının zorunlu atamaya tabi personel olan eşi ile bir arada olma ve birlikte yaşama seçeneği ile eğitimini aldığı alanda öğretmen olarak görev yapma seçeneklerinden birisine karar verme durumu ile karşı karşıya bırakıldığını, bu şartlar artlar altında tesis edilen hizmet sınıfı değişikliği işleminin de hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.

Sonuç olarak kararda, Kurumların hizmet puanı kadro yetersizliği gibi mazeretlerle, zorunlu atamaya tabi personelinin eşini atamama, ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama ya da dolaylı olarak hizmet sınıfını değiştirmeye zorlama gibi yollara başvurmalarının hukuka aykırı olduğunu açıkça belirtmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2014/5519

Karar No : 2017/1405

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim BakanlığıKızılay / ANKARA

Vekili: Hukuk Müşaviri

İsteğin Özeti: İdare Mahkemesi’nce verilen 12/02/2014 günlü, E:2013/279, K:2014/180 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Hamiyet Topaloğlu

Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Diyarbakır ili, …….ilçesi,……. İlköğretim Okulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev görev yapmakta iken, Emniyet Personeli olan eşinin Ankara il merkezine atanması üzerine 2012 Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde Ankara iline, hizmet puanı yetersizliğinden atanamayan ve bu nedenle eş durumundan atanabilmek için 12/10/2012 tarihinde sınıf değişikliği yoluyla memur olarak Ankara iline atanan davacı tarafından, 2013 Şubat özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde eş durumu özrünün bulunduğu Ankara iline okul öncesi öğretmeni olarak atanmak üzere elektronik ortamda yaptığı başvurunun yine puan yetersizliği gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin 08/02/2013 tarihli işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi’nin 12/02/2014 günlü, E:2013/279, K:2014/180 sayılı kararıyla; Diyarbakır ili, ……. İlçesi, ……..İlköğretim Okulunda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmakta iken, emniyet personeli olan eşinin Ankara il merkezine atanması üzerine 2012 Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde Ankara il genelinde okul öncesi öğretmenliği branşında tercih ettiği okullara hizmet puanı yetersizliğinden atanamayan ve 12/10/2012 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genel İdari Hizmetler Sınıfına kadrolu memur olarak atanan davacının, 2013 Şubat özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde eş durumu özrünün bulunduğu Ankara iline naklen atanmak üzere elektronik ortamda yaptığı başvurunun puan yetersizliği gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin 08/02/2013 tarihli işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı; usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 41. maddesinde ise; Ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu, Devletin, ailenin huzur ve refahını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı ve teşkilatı kuracağı hükmüne yer verilmiştir.

Kamu personeli açısından genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesinin 1. fıkrasında; “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.”; ikinci fıkrasında, “Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabu tutulan memurun atandığı yerede 74 ve 76. maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.”; beşinci fıkrasında ise, “Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar. ” amir hükümleri kurala bağlanmıştır.

25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar” başlıklı 9. maddesi, son fıkrasında; “İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.” istisna hükümleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin 4. fıkrasında “Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükmüne; 5. fıkrasında da,”Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.” hükmüne; Geçici 6. maddesinde ise, “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” hükümlerine yer verilmiştir.

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, “Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 35. maddesi, 1. fıkrasında; “Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir.” kuralı; 2. fıkrasında da; “İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.” kuralı öngörülmüş ve mazeret durumları devamı maddelerde tek tek sayıldıktan sonra bunlardan çok farklı olarak “Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi” başlıklı 50. maddesinde de, “Öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilenler ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilenler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda durumlarına uygun başka hizmet sınıflarına atanabilirler.” hükmü kurala bağlanmıştır.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30.10.2012 günlü, 46656 sayılı Genelgesi’nde, Özür durumundan ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenler için üst hukuk normlarında yer olmayan bir uygulama getirilerek eşleri, “… mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcı olanlardan isteyenlerin, özür durumundan atanmak istedikleri illere, ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine Genel İdari Hizmetleri Sınıfı memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde memur kadrolarına atananların, memur kadrolarına atandıkları ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı oluşması halinde Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalınmaksızın alanlar itibarıyla hizmet puanı en fazla olandan başlamak suretiyle istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle yeniden öğretmenliğe döndürülmelerine …” ilişkin hususlar duyurulmuş ve daha sonra da; 2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerinin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Açıklamalar başlıklı 18. Maddesinde de, “2012 yılında özür durumundan yer değişikliği yapılamaması sebebiyle memur kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler göreve başlama şartı aranmadan başvuruda bulunacaklardır. Diğer sebeplerle aylıksız izne ayrılan öğretmenler ise başvuru süresi içinde göreve başlamak kaydıyla başvuruda bulunabileceği” ne ilişkin ilanın yayınlandığı görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Diyarbakır ili, …… ilçesi, ……. İlköğretim Okulu’nda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan davacının, emniyet personeli olan eşinin Ankara il Merkezine atanması üzerine 2012 Ağustos özür durumuna bağlı yer değişikliği döneminde Ankara il genelinde okul öncesi öğretmenliği branşında tercih ettiği okullara hizmet puanı yetersizliğinden atanamadığı, 12/10/2012 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genel İdari Hizmetler Sınıfına kadrolu memur olarak atandığı, 2013 Şubat İl İçi Özür Durumuna bağlı yer değişikliği döneminde eş durumu özrünün bulunduğu Ankara iline okul öncesi öğretmeni olarak atanmak üzere elektronik ortamda yaptığı başvurunun puan yetersizliği gerekçesiyle reddedine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen görüşülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu olayda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 50. maddesi uyarınca, hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle atama, maddede sınırlı olarak sayılan durumlarda uygulanabilecektir. Bu haller, öğretmenlik görevini yürütmesine engel olacak derecede bir hastalığa yakalanan öğretmenlerden görevlerini devamlı surette yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden verilen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ile haklarında yapılan denetim ve soruşturma sonucunda yetersizliği nedeniyle öğretmenlik görevini yürütemeyeceği tespit edilmesi halleridir. Davacının başvurusu neticesinde eş durumu özrü nedeniyle hizmet sınıfının değiştirilmek suretiyle, genel idari hizmetleri sınıfında Ankara ili, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak atanmış olması, Yönetmeliğinin 50. maddesinde sayılan durumlarla örtüşmediğinden, bu yönüyle söz konusu atama işlemi pratik mülahazalarla yapılmış olmakla birlikte en başından itibaren hukuki bir temele dayandırılmamıştır.

Öte yandan; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin 9. Maddesi uyarınca, zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebinin öncelikle yerine getirileceği, mülki idare hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, subay, astsubay, hakim ve savcılar gibi zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu görevlilerinin atandıkları yere, memur olan eşlerinin atamalarında eşin görev yaptığı kurumla ilgili olarak norm kadro sayılarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, kurumların hizmet puanı veya kadro yetersizliği gibi mazeretler ileri sürerek zorunlu atamaya tabi personelin memur olan eşini atamama veya ücretsiz izin almaya dolaylı olarak zorlama gibi bir yola başvuramayacakları açıktır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davacının zorunlu yer değiştirmeye tabi ve Ankara ilinde polis memuru olarak görev yapan eşi nedeniyle 2013 Şubat ayı özür grubu yer değiştirme başvurularında Ankara ilindeki okullara atanma isteminin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca norm kadro durumu yahut hizmet puanı gibi hususlar dikkate alınmaksızın, istemi doğrultusunda kabul edilmesi gerekmekte iken, puan yetersizliği öne sürülerek başvurusunun reddedilmesi, belirtilen Yönetmelik hükmüne aykırılık arzetmektedir.

Her ne kadar, davacının 2012 Ekim ayında hizmet sınıfının değiştirilmesi suretiyle eşinin bulunduğu Ankara iline atanma istemiyle başvurusunun bulunduğu ileri sürülebilir ise de, yukarıda metnine yer verilen ilanda bundan sonra özür durumları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı belirtildiğinden, anılan başvurunun aile bütünlüğünü korumak maksadıyla, zorlamaya dayalı olarak tesis edildiği, bu nedenle davacının zorunlu atamaya tabi personel olan eşi ile bir arada olma ve birlikte yaşama seçeneği ile eğitimini aldığı alanda öğretmen olarak görev yapma seçeneklerinden birisine karar verme durumu ile karşı karşıya bırakıldığı, kamu görevlisinin Anayasadaki aile bütünlüğü ilkesi dikkate alındığında, eş-iş ikileminde bir seçime zorlanması karşısında hizmet sınıfını kendi iradesi ile değiştirdiğinden bahsedilemeyeceği, anılan şartlar altında yapılan başvuru sonucu tesis edilen hizmet sınıfı değişikliği işlemi hukuka aykırı olduğundan, bu hukuka aykırılığın idare tarafından düzeltilmesinin, Anayasanın 2. maddesinde yer verilen hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu sonucuna varılmıştır.

Belirtilen açıklamalar karşısında, öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas gerektiren kariyer bir meslek olduğu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde, öğrenim ve uzmanlığın yer değiştirme suretiyle atamalarda gözönünde bulundurulması gereken temel ilkelerden olduğu, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun düştüğü ve kamu hizmetinden beklenen faydanın da bu sayede arttığı, kamu görevlilerinin, gördüğü eğitime uygun alanda çalışması sayesinde maddi ve manevi varlığının gelişmesini daha iyi tamamlayabileceği, toplumun temeli olan ailenin korunması ve refahı için Devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınması Anayasal bir yükümlülük olduğu hususları birlikte dikkate alındığında, davacının eş mazeretine dayalı olarak yaptığı atanma isteminin “hizmet puanının yeterli olmaması” nedeniyle reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda hüküm kuran İdare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, İdare Mahkemesi’nce verilen 12/02/2014 günlü, E:2013/279, K:2014/180 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/02/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Temyize konu idare mahkemesi kararı usule ve hukuka uygun olup; temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerekirken aksi yöndeki Dairemiz kararına katılmıyorum.23/02/2017

Polis memuru silahını temizlerken kazara vuruldu

Polis memuru silahını temizlerken kazara vuruldu

Samsun’da bir polis memuru, evinin balkonunda temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda silahına bakım yapan polis memuru M.Ş., silahın kazara ateş alması sonucu sağ elinin küçük parmağından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ş., tedavi altına alındı. Kurşunun parmağına girip çıktığı ve parmağının kırıldığı belirtilen M.Ş.’nin ameliyata alınacağı öğrenildi.

Reyhanlı’ya iki roketli saldırı daha

Reyhanlı'ya iki roketli saldırı daha

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlatıldığı Suriye’nin Afrin bölgesinden teröristler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, belediye binası yakınlarında 2 roketli saldırıda bulundu.

İlk alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle’de 4 katlı bir evin çatısına roket isabet etti.Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Öte yandan, çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.Hatay Valisi Erdal Ata da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

VALİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde Afrin bölgesinden yapılan roketli saldırıda yaralananları ziyaret etti.Vali Ata, hastane çıkışında yaptığı açıklama, Suriye tarafından atıldığı belirlenen 5 farklı bölgeye roket alması sonucunda 37 kişinin yaralandığını, 31’inin ayakta tedavi edildiğini söyledi. 6 yaralıdan 4’ünün durumunun ağır olduğunu, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıklarını kaydetti.

BUGÜNKÜ SALDIRILARDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 32 KİŞİ YARALANDI

Bugün Afrin bölgesinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 2 roketli saldırı daha yapılmış, yapılan saldırılarda Suriyeli 1 kişi yaşamını yitirmiş  2’si ağır 32 vatandaş da yaralanmıştı. 

Okumaya devam et “Reyhanlı’ya iki roketli saldırı daha”