Memurlara yapılan ikramiye ödemesi nasıl hesaplanır?

Memurlara yapılan ikramiye ödemesi nasıl hesaplanır?

18.01.2017 tarihli Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı’nda; memurlara ödenen iki maaş tutarında ikramiye hesabına taban aylığı, kıdem aylığı, aile ve çocuk yardımı ile hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla ilişkili olarak makam ve görev tazminatının ilave edilip edilmeyeceğine ilişkin son nokta konulmuştur.

Bu karara göre; … Genel Müdürlüğünde çalışan memurlara ödenen iki maaş tutarında ikramiye hesabına taban aylığı, kıdem aylığı, aile ve çocuk yardımı ile hukuk müşaviri ve daire başkanlarıyla ilişkili olarak makam ve görev tazminatının ilave edilmesi suretiyle sebep olunan toplam …-TL kamu zararının tazminine karar verilmiş, daha sonra sorumluların temyiz dilekçeleri üzerine Temyiz Kurulu’nun 01.07.2014 tarihli ve 39330 tutanak sayılı kararında konu hem sorumluluk hem de esas yönüyle incelenerek, sorumluluk yönünden harcamadan … Genel Kurulu’nun sorumlu tutulması gerektiği ile ilgili iddiaları yerinde görülmemiş, konunun esası hakkında ise; yılda iki maaşı geçmeyen ikramiye uygulamasına ilişkin tutarın hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımı yapılan aylık tutarın dışında kalan diğer ödeme unsurlarının dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmadığı, ikramiye hesabında aylık tanımına girmeyen aile ve çocuk yardımının ve makam ile görev tazminatının da dikkate alınmaması gerektiği ifade edilerek 564 sayılı ilamın 1’inci maddesi ile verilen toplam …-TL tazmin hükmünün tasdikine karar verilmiştir.

Konunun esasına ilişkin olarak; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6/d maddesinde yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemenin, Genel Kurul’un görevi olduğu hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü üzere, kanunda gösterge ve ek göstergenin katsayı ile çarpımı ile bulunacak “aylık” kavramı yerine “maaş” kavramının kullanılması ile ikramiyelerin hesabında aybaşlarında memurlara ödenen bütün unsurların hesaba dahil edilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesinde “Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” denilmektedir. Düzenlemede her ne kadar “ikramiye” ifadesine yer verilmese de “her ne ad altında olursa olsun” ile “ve benzeri ödemeler” ibarelerinden, kapsamın sadece sayılan ödeme türleriyle sınırlı olmadığı, “ikramiye” hesabına da taban ve kıdem aylığının dahil edilmeyeceği açıkça anlaşılmaktadır.

Aynı şekilde, 04.07.2001 tarihli ve 631 sayılı KHK’nın “Temsil ve Görev Tazminatları” başlıklı 13’üncü maddesinde; “Temsil ve görev tazminatları; a) İlgili mevzuatına göre ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında, b) Aylık ve ücret ödemeleri kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca en yüksek Devlet memurunun veya diğer bir kamu personelinin her türlü ödemeler dahil ücretinin belli bir katı şeklinde veya benzeri atıf ve usullerle diğer şekillerde belirlenen her türlü ödemelerin tespitinde dikkate alınamaz ve bu gerekçeler ile ilave hiçbir artış yapılmaz” denilmektedir.

375 sayılı KHK’nın 1. maddesine göre, taban aylığı ve kıdem aylığının, 631 sayılı KHK’nın 13. maddesine göre de görev tazminatının, ikramiye ödemesine dahil edilmesi mümkün değildir.

* Proje teşvik ikramiyesi alan kamu görevlilerinin başları ağrıyabilir

TÜBİTAK tarafından verilen proje teşvik ikramiyeleri mahsup edilmeden görev tazminatı ödenmesi mümkün müdür?

14.12 .2 016 tarihli Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı’nda TÜBİTAK’tan proje teşvik ikramiyesi alan öğretim elemanlarının veya kamu görevlilerinin maaş hesabında bu tutarların temsil ve görev tazminatlarından mahsup edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu nedenle bu ödemelerden yararlanan kamu görevlilerinden makam tazminatı alanların son derece dikkatli olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu ödemeler faizi ile birlikte iade edilmek zorunda kalınacaktır. Bu ödemeleri kurumlarına bildirmeyenlerin de hemen bildirmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz.

Bu karara göre; … Üniversitesi … Fakültesi’nde görevli bazı öğretim elemanlarına, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen projelerde yer almaları nedeniyle ödenen proje teşvik ikramiyeleri mahsup edilmeden görev tazminatı ödendiği gerekçesiyle…TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan teşvik ödemelerinin temsil tazminatının net tutarından mahsup edileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar’ın 3’üncü maddesinde “10.03.2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Karar’ın 3, 4, 5 ve 6’ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanacağı” belirtildiğinden teşvik ödemelerinin görev tazminatından da mahsup edilmesi gerekmektedir.

Temsil tazminatı ile görev tazminatı ödemelerine ilişkin hükümlerde değişiklik mevcut olup, 27.01.2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (c) bendine eklenen söz konusu cümlenin, görev tazminatında mahsup işleminin devam etmekte olduğunu açıkça belirtmesi bir yana, temsil tazminatından mahsup yöntemini görev tazminatı ile aynı usullere bağlamaktan başka bir işlevi de bulunmamaktadır. (Bu durum, cümle eklenen 4505 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin (c) bendinin ilk iki cümlesinin temsil tazminatıyla ilgili olmasından; daha açık bir ifadeyle, temsil tazminatı ödenmeyecek olanlar ve temsil tazminatından mahsup işlemine ilişkin olmasından açıkça gözükmektedir.)

Özetle, görev tazminatından mahsup işleminin kaldırılmasına yönelik herhangi bir değişlik söz konusu olamayıp, … Üniversitesi … Fakültesinde görevli bazı öğretim elemanlarına, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen projelerde yer almaları nedeniyle ödenen proje teşvik ikramiyelerinin görev tazminatlarından mahsup edilmemesi mevzuat hükümleriyle bağdaşmamaktadır.

Ahmet Ünlü

Şehit polis memurunun madalyasını 6 yaşındaki kızı aldı

Şehit polis memurunun madalyasını 6 yaşındaki kızı aldı

Kırklareli’nde, Cumhurbaşkanlığı’nca 2 şehit ailesi ile bir gaziye gönderilen Devlet Övünç Madalyası düzenlenen törenle takdim edildi.

Kültür Merkezi’nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende, Yahya Kemal Beyazıt Kız Meslek Lisesi öğrencilerince hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu.

Daha sonra törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

Vali Orhan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi söz konusu olunca çok duygulandığını belirtti.

Vatan, bayrak ve devlet uğruna şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere şifa dileyen Çiftçi, şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

Şehitliğin İslam’da peygamberlikten sonra insanoğlunun ulaşabileceği en yüce mertebe olduğunu söyleyen Çiftçi, şehit yakınları ve gazilerin kendileriyle gurur duymaları gerektiğini dile getirdi.

Her Türk ferdinin vatanı için canını seve seve feda edebileceğini anımsatan Çiftçi, şöyle konuştu:

”Bilmiyorum, şehit ve gazilerimize hakkımızı ödeyebilir miyiz? Şuradan haykırıyoruz, onlar da bunu bilsinler ki bizim hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir tane çakıl taşını da kimseye vermeyiz. Biz bunun için de Afrin’deyiz. Bu ailelerimiz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz kendileriyle ne kadar gurur duysalar azdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah gazilerimizin ve şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Devletimiz daim milletimiz kaim olsun.”

– Şehit polis memuru Özsoy’un madalyasını 6 yaşındaki kızı aldı

Önceki yıl Mardin’in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy’un madalyası 6 yaşındaki kızı Elif Eylül Özsoy’a verildi.

Törende, Elif Eylül Özsoy’un şehitler ve Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çektiği video izletildi.

Ayrıca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Komando Astsubay Göktan Özüpek’in annesi Sevim Özüpek ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Babaeski İlçesinde sela okuduğu gerekçesiyle darp sonucu gazi olan Kadir Altıntaş’a devlet övünç madalyaları teslim edildi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

FETÖ’den açığa alınan polis memuru hayatını kaybetti

FETÖ'den açığa alınan polis memuru hayatını kaybetti

Geçen yılın Nisan ayında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Şahabettin Erdoğan, dün saat 17.30 sıralarında, göğsünde bir ağrı hissedip, Ortaca Devlet Hastanesi’ne gitti. Erdoğan, acil servisin kapısına geldiğinde fenalaşıp, yere yığıldı. Yanına koşan sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini belirlediği 19 yıllık polis memuru, sedyeye alındı.

Erdoğan’ın duran kalbi, doktorların müdahalelerine rağmen çalıştırılamadı. Bilinen sağlık sorunu olmayan Erdoğan’ın kalp krizinden ani ölümü nedeniyle yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Erdoğan’ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, Yerbelen Mahallesi’ndeki evinin önüne getirilip, helallik alınması sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Burdur’un Gölhisar ilçesine gönderildi.

Şahabettin Erdoğan’ın, bugün Gölhisar Merkez Camii’nde, öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Muğla’da Bir polis memuru FETÖ’den gözaltına alındı

Muğla'da Bir polis memuru FETÖ'den gözaltına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir polis memuru yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheli polis memurunun ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, ele geçen dizüstü bilgisayara el konulduğu öğrenildi

Malatya’da eski memura FETÖ’den hapis

Malatya'da eski memura FETÖ'den hapis

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan eski Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü çalışanı Mehmet Fetih Pehlivan ile avukatı katıldı.

Cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asyadaki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Pehlivan’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

FETÖ’den yargılanan 11 eski memur hakim karşısında

FETÖ'den yargılanan 11 eski memur hakim karşısında

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve örgütün “mahrem imamı” olduğu iddia edilen 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “silahlı terör örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Dilaver Duru, Emrah Kaba, Emrah Özdemir, Eniz Gökçek, Halil Berik, Hüseyin Keskin, İsa Altınoluk, İsa Eren, Mehmet Akmanoğlu, Muhittin U. ve Sedat Kılıçarslan ile avukatları katıldı. Ersin S. ve Haşim Ü’nün ise firari olduğu belirtildi.

Dilaver Duru, savunmasında, örgütle hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Türkiye’yi çok sevdiğini belirten Duru, “Eşimin ailesi Almanya’da çalışıyordu. İsteseydim Almanya’da çalışabilirdim. Ben ülkemde çalışmak istedim. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğini ülkemde yapmak istedim. Örgüt üyeliğiyle suçlanmak beni çok yıprattı. ByLock kullanmadım. Mahrem imam yapılanmasıyla ilgim yok.” dedi.

Eniz Gökçek ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kastamonu İl Koordinatörlüğü görevini yürüttüğü sırada sözleşmesinin bittiğini ve bir daha yenilenmediğini söyledi.

Örgütle bir ilgisinin bulunmadığını iddia eden Gökçek, “Kamuda çalışırken ya da sonradan FETÖ ile hiçbir ilgim olmadı. ByLock kullanmadım. Bank Asyaya para yatırmadım.” şeklinde savunma yaptı.

Meslekten ihraç edilen öğretmen İsa Altınoluk da 2011 yılında öğretmenliğe başladığını dile getirdi.

Yapının herhangi bir sendikasına üye olmadığını öne süren Altınoluk, ByLock yüklemediğini savundu.

Sedat Kılıçarslan da Kastamonu Üniversitesinde okutman olarak görev yaptığını ve soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildiğini belirtti.

“Ülkemden başka sığınacak yerim yok.” diyen Kılıçarslan, aklanacağına inandığını ifade etti.

Meslekten ihraç edilen Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü İsa Eren ise hakkında sistematik bir kara propaganda yapıldığını ileri sürdü.

Eren, 12 aydır tutuklu bulunduğunu kaydederek, “Bu süre içinde beni ayakta tutan tek şey devletime olan inancımdır. Terör örgütü üyesi değilim.” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Muhittin U’nun tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

Taşeron işçilik süreleri, memur yıllık izninde dikkate alınır mı?

Taşeron işçilik süreleri, memur yıllık izninde dikkate alınır mı?

Taşeron işçilikte geçen sürelerde her ne kadar kamu kurum ve kuruluşunda geçen hizmetler olsa da 4857 sayılı Kanunun 2. maddesi nedeniyle taşeron işçilikte geçen sürelerin devlet memuriyetinde yıllık hizmetin hesaplanmasında dikkate alınması mümkün değildir

SORU:Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı , bir belediye iktisadi teşekkülü olan “Samsun Anakent İmar İnşaat Ltd şti. “büyesinde 10 yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra 2016 yılında X kurumuna memur olarak atndım.Atandığım kurum memurların ilk on yılında yıllık izninin 20 gün olduğunu söylüyor. Fakat memur kanununda “kamuda geçen süre (statü farkı gözetilmeksizin) yıllık izin hesabına dahil edlir ” maddesini hatırlattığımda bunun taşeronu kapsamadığını söylüyor. Şimdi sorum şu; belediye iktisadi teşekkülleri kamu değil midir . Benim söz konusu yıllarım yıllık izin hesabına dahil edilmeli mi edilmemeli mi ? şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 8. ve 9. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

“Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;

a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,

b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü mali haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya, hak kazanamazlar.

Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tabi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tabidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan mali haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması, yönünde hükümler konulamaz.”

154 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir.

Kadrolu işçilikte geçirilen süreler devlet memuriyetinde yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınır. Taşeron işçilikte geçen sürelerde her ne kadar kamu kurum ve kuruluşunda geçen hizmetler olsa da 4857 sayılı Kanunun 2. maddesi nedeniyle taşeron işçilikte geçen sürelerin devlet memuriyetinde yıllık hizmetin hesaplanmasında dikkate alınması mümkün değildir.

Kastamonu’da eski polis memuruna FETÖ’den 6 yıl hapis

Kastamonu'da eski polis memuruna FETÖ'den 6 yıl hapis

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan meslekten ihraç edilen polis memuruna 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı ve “silahlı terör örgütü üyesi olduğu” iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Şahin ile avukatı katıldı.

Şahin, son savunmasında, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Terör örgütüyle hiçbir ilgisi bulunmadığını iddia eden Şahin, kendisiyle ilgili gelen raporlar ve tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu savundu.

Sanık Şahin, berat talebinde bulundu.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, Şahin’in “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.