Memur, aile durum beyanını e-devlet üzerinden verebilecek

Memur, aile durum beyanını e-devlet üzerinden verebilecek

Kamu görevlilerinin aile durum değişikliklerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi ile ilgili çalışmalar başladı.

Bilindiği üzere, devlet memurları yeni çocuğunun olması veya eşinin işe girmesi/işten çıkması gibi durumlarda ilgili maaş birimlerine aile durum bildirimi beyan formu vermekle yükümlüdürler.

Bu kapsamda, aile durum beyanlarının elektronik ortamda alınması amacıyla Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden tüm memurlar Aile Yardımı ve Aile Durum Bildirimlerini E-Devlet üzerinden 16 Ocak 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapmaya başlayacaklardır.

Kılavuz için tıklayınız.

İŞTE MALİYE BAKANLIĞININ YAZISI

2018 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı harcırah miktarları

2018 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı harcırah miktarları

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 31 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

memurlar.net olarak, 2018 yılı bütçe kanununda yer alan harcırah miktarları ile 2018 yılı harcırah miktarlarını aşağıdaki tabloda birleştirdik.

İşte 2018 yılı H Cetveline göre memur ve hizmetlilerin alacağı gündelik tutarları:

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2017

2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

63,00

67,40

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

57,50

61,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

48,25

51,60

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45,00

48,15

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,25

45,20

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

37,25

39,85

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

36,25

38,75

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2017

2018

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

14,75

15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

14,25

15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

Cihan DOĞAN

Muvafakat isteyen kurum, atamayı yapmak zorunda mıdır?

Muvafakat isteyen kurum, atamayı yapmak zorunda mıdır?

657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama idari istikrar ilkesi gereğince Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.

SORU: Kurumlar arası naklen atama işlemlerinde geçmek istediği kurum tarafından muvafakati istenen ve çalıştığı kurumu tarafından naklen geçişi uygun görülen bir memurun: Muvafakat isteyen kurum tarafından atamasının yapılmak zorunlu mudur? Atamasının yapılması zorunlu ise bunun belli yasal bir süresi var mı, ne kadar bir sürede yapılmalıdır?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74. Maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Madde 74 -Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”

Mevzuatımızda kurumlar arası geçiş için muvafakat isteyen kurumun muvafakatin verilmesinden sonra ilgili memurun atanmasını yapması noktasında zorunluluk getiren açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Ancak idarenin idarede devamlılık anlamına gelen “idari istikrar” ilkesine uygun davranması gerekir.

Danıştay 5. Dairesinin 2010/3154 E. ve 2013/2921 K. sayılı kararında bu ilkeye atıf yaparak önce muvafakat isteyen ardından da memurun atama isteğini geri çeviren idarenin işleminin iptalini onamıştır.

Fuhuş baskını: Memurların da olduğu 25 kişi tutuklandı

Fuhuş baskını: Memurların da olduğu 25 kişi tutuklandı

Antalya’da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese düzenlenen baskınlarda, fuhuş yaptığı iddia edilen 21 yabancı, 2 Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı ileri sürülen aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 2’si kadın, 35 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 polisin katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 kamu görevlisi ile birlikte toplam 35 şüpheli ve ev ve otellerde 2’si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

Baskınlarda 2 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

2’si kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan şüphelilerden 7’si serbest bırakılırken, mahkemeye çıkan 28 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı iddia edilen Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Daire Başkanlığı’na götürüldü.

Tutuklanan şahısların, kadınları escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları, ayrıca isteyen müşteriye kadınların telefon üzerinden fotoğrafının gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği belirtildi.

Antalya’da FETÖ’den 533 polis memuru görevden uzaklaştırılmış

Antalya'da FETÖ'den 533 polis memuru görevden uzaklaştırılmış

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmalarına ilişkin, “Geçen yıl Antalya Emniyet Müdürlüğünden 533 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.” dedi.

Uzunkaya, Atlı Polis Birliği Sosyal Tesisleri’nde, 2016- 2017 yılının değerlendirildiği basın toplantısında, kentteki 7 bin 500 polisten 5 bin 500’ünün il merkezinde, 2 bininin ise ilçelerde görev yaptığını söyledi.

Darbe girişimi sonrası emniyet mensubunun değişik kademelerinden görevden alma, ihraç, tutuklanmalar olduğunu aktaran Uzunkaya, “Geçen yıl Antalya Emniyet Müdürlüğünden 533 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.” diye konuştu.

Antalya’da 4 bin 579 kişi hakkında işlem yapıldığını anlatan Uzunkaya, 23 Ocak itibarıyla bu sayının 4 bin 612’ye yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında kentte 700 kamera mevcut. 8 hareketli sabit ve plaka tanıma sistemi var. Sisteme 2 bin yeni kamera daha bu yıl ekleyeceğiz. Kısa süre içindeki 3 bin 350’ye ulaşma hedefimiz var. 2017’de asayiş, ekonomik, narkotik, mali, terör, toplumsal ve kamu olayları başta olmak üzere çeşitli konularda 94 bin 796 olay meydana geldi. Bir önceki yıl olay sayısı 91 bin 127’ydi. Yüzde 4’lük toplam suç sayısında artış oldu. Bu il merkezi ve dış ilçeler olarak ayrıldığında 3.7 kent merkezinde, dış ilçelerde 4.9 suç oranında artış olmuştur. Şahsa karşı işlenen suçlar 2017 yılında 31 bin 64 olarak gerçekleşti. 2016’da bu sayı 30 bin 316’ydı. Bir önceki yıla göre işlenen suçlarda yüzde 2.5 oranında artış olmuştur. Bu suçları aydınlatma oranı yüzde 95 olarak gerçekleşmiş. Her 100 olayın 95’i aydınlatılmış. 2016’da mala karşı işlenen suç sayısı 25 bin 500 iken, 2017’de bu sayı 25 bin 953’e çıkmış. Yüzde 1.7’lik artış var. Mala karşı işlenen suçları aydınlatma oranı 2017 yılında yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 34-35 seviyelerindeyken Antalya’da yüzde 44’tür.”

Kaçakçılık ve organize suçların rakamları hakkında da bilgi veren Celal Uzunkaya, 2017’de 2 bin 800 olay gerçekleştiğini, 2016’da bu rakamın 2 bin 207olduğunu söyledi. Uzunkaya, 2017 yılında 3 bin 177 şüpheli hakkında işlem yapıldığını vurguladı.

Geçen yıl 3 bin 51 narkotik işlemde artış olduğunu anlatan Uzunkaya, 2016’da 283 kişinin yatarak, 11 bin 816 kişinin de ayakta tedavi olduğunu, 2017 yılında bu sayının yatarak tedavi görenlerin 927’ye çıkarken, ayakta tedavi sayısının 14 bin 498 olduğunu dile getirdi.

Siber suçların oranına ilişkin Uzunkaya, “2017’de 3 bin 106 işlem yapıldı. Siber suçlarda özellikle dijital materyallerin değerlendirilmesi son derece ince detaylı teknik çalışmalar yürütüldü. Organize örgütlü suçlarla ilgili siber suçların son derece önemli delillendirme işlemi yürütüyor. 15 Temmuz sonrası FETÖ örgütünün materyallerini değerlendirme ve çözümleme işlemi itinayla gerçekleştirildi.” diye konuştu.

9 memur fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

9 memur fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce kent merkezi, Serik ilçesi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı.

200 POLİSLE 10 OTEL VE 22 EVE BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler üç gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele, 200 polisin katılımıyla eşzamanlı operasyon düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu dokuz kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 35 kişiyle birlikte ev ve otellerde ikisi Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

Baskınlarda iki tüfek, iki tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

İkisi kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından Serik Adliyesi’ne sevk edildi.

VIP ARAÇLARLA SERVİS

Şebekenin kadınları, escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları belirlendi. İsteyen müşteriye, mesajla kadınların fotoğrafı gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği tespit edildi.

Hatay’da memurlar, Fetih Suresiyle mesaiye başladı

Hatay'da memurlar, Fetih Suresiyle mesaiye başladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde görevli memurlar bugünkü mesailerine, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okuyup dua ederek başladı.

Dörtyol Kaymakamlığı önünde toplanan memurlar, TSK’nın Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı olması ve harekatta görevli askerler için dua etti.

Memurlar Fetih Suresi okunması ve duaların ardından İstiklal Marşı’nı okuyarak görevlerine başladı.


Memurlar mesaiye Fetih Suresi okuyarak başladı

Daire başkanı iken uzmanlığa atanan memur, ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

Daire başkanı iken uzmanlığa atanan memur, ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

Yüksek ek göstergeli bir görevde iken daha düşük ek göstergeli bir göreve atanan memur, aradaki ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?

Genelde devlet memurları çalışma süreleri içerisinde değişik unvanlarda görev yapabilmektedirler. Bu bazen sınavla girilen görevler olabilmekle beraber, atanma suretiyle yapılan görevlerde olabilmektedir.

Örneğin; 2200 ek göstergeli Şube Müdürü iken 3600 ek göstergeli Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı unvanlarına atanıp bu görevlerinden sonra da yine Şube Müdürü, Uzman, Müşavir gibi 2200 ek göstergeli göreve tekrar atananlar olabilmektedir.

Örneğin: Genel Müdür , Genel Müdür Yardımcısı iken Müşavir kadrolarına atananlar olabilmektedir.

Bu durumda ilgililer yüksek ek göstergeli görevlerinden daha düşük ek göstergeli görevlere atandıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri yine yüksek ek gösterge üzerinden olmaktadır. Bu durum ise ilgililerin görev aylıklarının biraz da olsa azalmasına neden olabilmektedir.

Şu şekilde örneklendirelim: 6400 ek göstergeli görevden 2200 ek göstergeli bir göreve gelme durumunda 4200 puanlık bir fark oluşur. Bu farkın Kurum karşılığı tutarı da dahil olan SGK. kesintileri toplamı diyelim 1500 TL. Bu 1500 TL. SGK. kesintisi tutarını Kurum karşılık tutarı payı da dahil tamamını memur kendisi karşılar. Her memur maaş katsayısı arttığında verdiğimiz tahmini tutar da artar.

Peki, bu durumda ilgililer yüksek ek göstergeden kesinti yapılmamasını talep etme hakları var mıdır?

Konu ile ilgili kurallar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda bulunur. Bu kanunun Ek 67 nci maddesi hükmü şu şekildedir.

“Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

,,,,,,,.”

Hükmün Yorumu:

Memurlar daha önce atanmış veya seçilmiş oldukları görevlerden dolayı yüksek ek göstergeye sahip iseler, bu memurlar yüksek göstergeli görevlerinden düşük ek göstergeli bir göreve atandıklarında yüksek ek göstergeden dolayı oluşacak kesenek ve kurum karşılık farklarının tamamını ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Yani, 3600 ek göstergeli daire başkanlığı görevini 7 ay yapmış bir kişi, daha sonra 2200 ek göstergeli bir göreve atandığında aradaki 1400 puanlık farktan dolayı oluşacak olan kesenek ve karşılık farklarının tamamı görev maaşından kesilir ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Bu uygulama bu memurun emeklilik aşamasına kadar devam eder, daha önce sona ermez. Emeklilik işlemleri de yüksek ek göstergeli görevinden dolayı yapılır.

Peki yüksek ek göstergeli bir görevden ek göstergesiz bir göreve atanma durumu olursa ne olur?

Bu durumda da yine aynı şekilde SGK. kesintilerinin tamamı ilgililerden karşılanır. Ancak burada karşılaştırılacak bir fark bulunmadığından yüksek ek göstergenin tamamı fark olarak değerlendirilmektedir. Bizce madde metninde atanılan alt görevin de ek göstergesinden bahsedilmektedir, ancak atanılan alt görevin ek göstergesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla ek göstergesi olmayan bir göreve günümüz uygulamalarında pek rastlanılmadığından maddenin yeniden dizayn edilmesinin uygun olacağını değerlendirmekteyiz. .

Sonuç olarak değerlendirmemiz: Yüksek ek göstergeli görevleri müktesep hak olarak kazanan daha sonra alt görevlere atanan memurların SGK. kesintileri yüksek ek göstergeden yapılır ve kendileri karşılar. Kesinti yapılmamasını talep etmeleri mevcut hüküm uyarınca mümkün olamayacağını söyleyebiliriz..

Not: Bu değerlendirmelerimiz tamamen 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabi olan memurlar için geçerlidir.

Yeni memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kurallarına tabi olanlar için geçerli değildir. Yeni memurlarda bu tür durumlar bulunmaz. Yeni memurlar çalışma süreleri içerisinde hangi ünvanda ne kadar kalmış hesabı yapılmaz. Yeni memurların çalışma süreleri içerisindeki görev aylıklarının az veya çok oluşu emekli aylıklarını belirlemede büyük önem arz eder. Emekli ikramiyelerinde eski memur yeni memur için değişikliğe uğratmaz.

Başbakan’dan son dakika Afrin açıklaması

Başbakan'dan son dakika Afrin açıklaması

Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen görüşme sona erdi. İkili arasındaki görüşme 50 dakika sürdü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından iki lider ortak açıklama yaptı.

İlk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, “Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye’nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar” dedi.

“ŞU ANA KADAR ASKER KAYBIMIZ YOKTUR”

Başbakan Binali Yıldırım da “Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur.” dedi.

Kilis’e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Başbakan, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP’nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi. Yıldırım, “Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor” dedi.

Başbakan Yıldırım, dün Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin’e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bilgi vermişti.

İLİŞKİLİ HABERLER

Mehmetçik, istikamet Kızıl Elma dedi! Kızıl elma ne demek? (Afrin Operasyonu)
GÜNCEL
6 SAAT ÖNCE

Mehmetçik, istikamet Kızıl Elma dedi! Kızıl elma ne demek? (Afrin Operasyonu)

Zeytin Dalı Harekatı nedir? Afrin Operasyonu'nda son durum nedir?
GÜNCEL
6 SAAT ÖNCE

Zeytin Dalı Harekatı nedir? Afrin Operasyonu’nda son durum nedir?

(Afrin Operasyonu) Münbiç nerede? Münbiç'in harita üzerindeki yeri!
GÜNCEL
6 SAAT ÖNCE

(Afrin Operasyonu) Münbiç nerede? Münbiç’in harita üzerindeki yeri!

Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan İsmail Metin Temel kimdir?
GÜNCEL
6 SAAT ÖNCE

Afrin Operasyonu’nu yöneten komutan İsmail Metin Temel kimdir?

Okumaya devam et “Başbakan’dan son dakika Afrin açıklaması”

Denktaş’tan gazeteye suç duyrusu

Denktaş'tan gazeteye suç duyrusu

Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir gün. Sabah mecliste yemin törenimiz var. Ancak bence bundan çok daha önemli bir mesele var. O da bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olduğunu hatırlamak. İşte bu sebeple sabah ilk iş Başsavcıyı ziyarete geldim. Bu ülkede ifade özgürlüğünün nerede başlayıp nerede bittiği bir hukuk meselesidir. Bu bakımdan Başsavcı ile görüşerek konunun derhal hukuksal olarak incelenmesini talep ettim” ifadelerini kullandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞIYOR

“Toplumun çok büyük kısmının değerlerine sorumsuzca, provokatif ve hoyratça saldırmak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez” diyen Denktaş, Afrika Gazetesi’nin yaptığı bana göre ifade özgürlüğünü aşan, bir ülkenin milli değerlerine alenen hakaret etmek suretiyle provokasyon yapmaktır. Bu provokasyonu yapan gazete kadar, bunu fırsat bilip de hukuk dışında hareket etme niyeti olanlara da tepkimiz sert olacaktır. Bu ülkede yasalar vardır, mahkemeler vardır, Devlet vardır ve herkese gereken ceza neyse verilir” dedi