Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 Personel Alımı

PROGRAMLARA BAŞVURUDA GENEL İLKE   Başvuru: 31.12.2012 – 08.01.2013 Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır. 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik [...]

28 Aralık 2012 19:03 (55362) Güncellenme :28.12.2012 19:03:12
Emniyet Genel Müdürlüğü 2013 Personel Alımı

PROGRAMLARA BAŞVURUDA GENEL İLKE

 

Başvuru: 31.12.2012 – 08.01.2013

Enstitüdeki yüksek lisans ve doktora programına hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olanların başvurabileceği, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve müteakip maddelerde geçen esaslar göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde faaliyet gösteren Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına gündüz ve akşam programları için aşağıda belirtilen kontenjanda öğrenci alınması planlanmıştır :

S.N. YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ADI GÜNDÜZ AKŞAM
1 Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 5 5
2 İstihbarat :Araştırmaları 5 5
3 Suç Araştırmaları 5 5
4 Uluslararası Güvenlik 5 5
5 Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar 5 5
6 Ceza Adaleti 5 5
7 Adli Bilimler 5 5
8 Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi 5 5
S.N. DOKTORA PROGRAMININ ADI GÜNDÜZ AKŞAM
1 Güvenlik Stratejileri Yönetimi 5 5
2 Uluslararası Güvenlik 5 5

*Yukarıda belirlenen genel kontenjanlara ek olarak Yabancı uyruklu öğrenciler de lisansüstü programlara şahsen müracaat edebileceklerdir.

*Lisansüstü gündüz programlarına girmeye hak kazanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli talep etmesi halinde ücretli izne ayrılabilecektir. Ancak, akşam programlarını kazanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin ücretli izin hakları bulunmamaktadır. Bu konunun müracaat etmeden önce göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS İLE DOKTORA BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Sınava ilişkin Hususlar:

1- Başvurulan programların mülakat sınav günleri daha sonra ilan edilecektir.

2- Mülakat sınavları saat 9:00 da başlar.

3- Adaylar müracaat sırası ile mülakata alınır.

Başvuru Tarihleri

31 Aralık 2012-08 Ocak 2013

Mülakat Sınav Tarihleri

16-18 Ocak 2013

Kesin Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Seçim Tarihleri

23-29 Ocak 2013

Akademik Dönem Başlangıcı

04 Şubat 2013

Başvuru Adresi :

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Necatibey Caddesi No:108 06580 Anıttepe /Ankara

Bilgi için Tel: (0312) 462 90 20

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adaylar, bir lisans diplomasına sahip olmalıdır.

Adaylar, son üç (3) yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır.(2010 yılı ve sonrası geçerlidir.)

Adaylar, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az kırk (40) puan almış olmalıdır.

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir,

Belgelerin aslı getirildiği takdirde Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.(Ücrete tabidir.)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir. Örnek mektubu indirmek için tıklayınız…)

Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir. (Örnek mektubu indirmek için tıklayınız…)

Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi)

Lisansta okuduğu dersleri ve notlarını belirten Not Durum Belgesi, (Transkript / öğrenim belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.Ayrıca yabancı ülkelerden alınmış transkript için yeminli tercümesi gereklidir. )

ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.

ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,

Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya

Başvuru ücreti: Elli (50) TL olarak Enstitümüzde makbuz karşılığında alınır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINI KAZANAN ADAYLARDAN KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

Özgeçmiş, (Word belgesi olarak CD ortamında)

Yeni çekilmiş biometrik fotoğraf, (Özgeçmişten ayrı CD ortamında jpeg ve png formatında)

Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Gündüz Programını kazanıp “Ücretli İzin” talebinde bulunacak olanlar son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri ile Enstitümüze yazılı talepte bulunacaklardır.(Taahhüt Senedinde kullanılmak üzere)

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Adaylar, Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır.

Adaylar, ÜDS veya KPDS’den en az elli beş (55) puan almış olmalıdır.

Adaylar, son üç (3) yıl içinde ALES’de Sözel ve /veya Eşit Ağırlık puan türünde en az elli beş (55) puan almış olmalıdır. (2010 yılı ve sonrası geçerlidir.)

Başvurular şahsen yapılacaktır,

Aşağıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir,

Belgelerin aslı getirildiği takdirde Enstitümüzce “ASLI GİBİDİR” onayı yapılmaktadır.(Ücrete tabidir.)

DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)

Akademik referans mektubu, 1 adet, (Öğretim Üyelerinin aday hakkında vereceği tavsiye mektubu kapalı zarf içerisinde görevlilere teslim edilecektir.)

Niyet mektubu, Program öncesi çalışmalar, programda yapılması planlanan çalışmalar, programdan beklentiler ve amaç belirtilecektir.

Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter / okul onaylı örneği, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK’ten alınan denklik belgesi) (Diplomada veya transkripte yüksek lisansın tezli yapıldığı belirtilmelidir.)

Yüksek Lisansta okuduğu dersleri ve notlarını belirten Not Durum Belgesi, (Transkript / öğrenim belgesi -100’ lük sisteme göre uyarlanmış olmalıdır. Not sistemleri yüzlük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu kullanılacaktır.Ayrıca yabancı ülkelerden alınmış transkript için yeminli tercümesi gereklidir.)

ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.

ALES Sonuç Belgesi; Adayın şifresi ile Enstitümüzde sistemden kontrol edilerek kurumumuzca onaylanır.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Adalet Bakanlığı Personeli için; personel tanıtım kartının fotokopisi,

(1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

Başvuru ücreti: Elli (50) TL olarak Enstitümüzde makbuz karşılığında alınır.

DOKTORA PROGRAMINI KAZANAN ADAYLARDANKESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

Özgeçmiş, (Word belgesi olarak CD ortamında)

Yeni çekilmiş biometrik fotoğraf ,(Özgeçmişten ayrı CD ortamında jpeg ve png formatında)

Üniversitelerde araştırma görevlisi olanların görev belgesi,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden Gündüz Programını kazanıp “Ücretli İzin” talebinde bulunacak olanlar son ayın maaş durumunu gösterir belgeleri ile Enstitümüze yazılı talepte bulunacaklardır. .(Taahhüt Senedinde kullanılmak üzere)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABULÜ

Genel kontenjanlara ek olarak ve Enstitümüzün kontenjan tanıdığı ülkeler dışında aşağıdaki şartları haiz yabancı uyruklu öğrencilerin şahsi müracaatları aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir.

Yabancı Uyruklu Adayların Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Şartları

Son 3 yıl içerisinde ALES ya da uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarına girmiş olmak,

Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak,

Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış olan adaylar için;

YÖK tarafından düzenlenmiş lisans denklik belgesi almak,

TÖMER’den alınacak 60 puan ya da daha ileri düzeyde Türkçe dilbilgisini gösteren belgeye sahip olmak,

Transkript ve diplomanın yeminli tercümesi

Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Yabancı Uyruklu Adayların Doktora Programlarına Başvuru Şartları

Son 3 yıl içerisinde ALES ya da uluslararası geçerliği ve eşdeğeri olan GRE ya da GMAT sınavlarından birisine girmiş olmak,

Tezli bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,

Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için, TÖMER’den alınacak 70 puan ya da daha ileri düzeyde Türkçe dilbilgisini gösteren belgeye sahip olmak,

Yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış adaylar için, YÖK tarafından düzenlenmiş “yüksek lisans denklik belgesi” almak,

Yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak,

Transkript ve diplomanın yeminli tercümesi,

Diğer hususlarda yönetmeliğimizin ilgili hükümleri uygulanacaktır.