Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Derece Memurun Maaşına Nasıl Yansır?

Devlet memurlarının kadro/aylık derecesinin yükselmesi, bulunulan unvan ve dereceye göre memurun aylık ücretine farklı yansımaları olabilmektedir. Bu nedenle, ilave bir (1) derecenin memurların aylık ücretlerinde nasıl bir etki yaratacağı, maaşın hangi unsurunu ne ölçüde etkileyeceğine bağlı olacaktır. Derece yükselmesi; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, özel hizmet tazminatı, yan ödeme, ek ödeme miktarlarını etkilemekle birlikte bazı [...]

1 Nisan 2013 18:01 (173713)
Derece Memurun Maaşına Nasıl Yansır?

Devlet memurlarının kadro/aylık derecesinin yükselmesi, bulunulan unvan ve dereceye göre memurun aylık ücretine farklı yansımaları olabilmektedir.

Bu nedenle, ilave bir (1) derecenin memurların aylık ücretlerinde nasıl bir etki yaratacağı, maaşın hangi unsurunu ne ölçüde etkileyeceğine bağlı olacaktır. Derece yükselmesi; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, özel hizmet tazminatı, yan ödeme, ek ödeme miktarlarını etkilemekle birlikte bazı unvanlar için makam ve görev tazminatından yararlanma imkanı da vermektedir.

A-Aylık ücretleri 657 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenenler bakımından

Aylık ücretlerini Devlet Memurları Kanununda yer alan unsurlara göre alanların 1 derece yükselmesi yapması, aylık ücretin bazı unsurlarını da değiştirecektir.

Gösterge

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları, her derecenin tüm kademeleri için farklı belirlendiğinden, derece yükselmesi göstergede mutlaka artış yaratacaktır.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa göstergesi 40 puan yükselir.

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa göstergesi 80 puan yükselir.

Ek Gösterge

Ek göstergeler hizmet sınıfları, eğitim durumları ve unvanlar itibariyle belirlendiğinden, her derece için ek göstergenin olmadığı durumlar da vardır. Ancak ek göstergenin belirlenmiş olduğu durumlarda, derece yükselmesi mutlaka ek göstergede de artış yaratmaktadır.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa, ek göstergesi sıfır (0) olmaya devam eder(memur unvanlı personel 4’üncü dereceden sonra ek göstergeden yararlanabiliyor).

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa ek göstergesi sıfır (0)’dan 800’e yükselir (yükseköğrenim gören memur).

Yan Ödemeler (Zamlar)

Görev yapılan kurum, hizmet sınıfı, unvan ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen yan ödemeler, derece yükselmesi halinde bazı unvanlarda artışa sebep olabilmektedir. Ancak, derece yükselmesi yan ödemelerin mutlaka artacağı anlamına da gelmemektedir.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa yan ödeme toplamı değişmez.

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa yan ödeme toplamı değişmez.

Özel Hizmet Tazminatı

Bulunulan hizmet sınıfı, hizmet süresi, eğitim durumu, kadro unvanı gibi hususlar göz önüne alınarak belirlenmiş olan özel hizmet tazminatı, tüm dereceler için farklı belirlenmemiş olduğundan, derece yükselmesi her zaman özel hizmet tazminatında değişikliğe sebep olmaz.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa, özel hizmet tazminatı oranı değişmez.

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa, özel hizmet tazminatı oranı 6 puan artar.

Ek Ödeme

Bazı kadro unvanlarının ek ödemeleri aylık aldıkları derecelere göre farklı belirlenmiştir.  Bu nedenle, derece yükselmesi ek ödeme miktarında değişiklik yapabilir. Ancak her derece için farklı ek ödeme belirlenmediğinden, derece yükselmesi her zaman ek ödeme artışı yaratmayacaktır.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa, ek ödeme oranı değişmez.

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa, ek ödeme oranı 10 puan artar.

Makam ve görev tazminatı

Bazı unvanlar için makam ve görev tazminatından yararlanma, birinci dereceli kadrolarda bulunma şartına bağlanmıştır. Bu nedenle, derece yükselmesi bazı durumlarda bu şartın gerçekleşmesini de sağlayabilmektedir.

B-Aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alanlar bakımından

Aylıkları ücret ve tazminat göstergelerine göre belirlenenlerden kariyer mesleklerde bulunanlar için yardımcılık dönemi hariç, göstergelerin her derece için farklı belirlendiğini görmekteyiz. Bu unvanlarda bulunanlar için derece yükselmesi aylık ücrette de artış anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ek gösterge artışı da olmaktadır. Özel hizmet tazminatı ise 1 ve 2 nci derecelerde değişmektedir.

Örnek 3: 5/1’de bulunan “uzman” (merkez teşkilatında kariyer)unvanlı personel 4/1 olursa;

-Ücret göstergesi 1.350 puan, tazminat göstergesi de 650 puan artar.

-Ek göstergesi 300 puan artar, özel hizmet tazminatı oranı değişmez.

Bu değişmelerin maddi karşılığı

Hakkında 1 derece yükselmesi uygulanmak suretiyle aylık ücretindeki değişme hesaplanan personelin yükseköğrenim gördüğü ve 01.10.2008 tarihinden sonra işe girdiği varsayılmıştır. Hesaplamada güncel katsayılar kullanılmış ve Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır.

Örnek 1: 9/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 8/1 olursa; aylık ücreti net: 2,14 TL artacaktır.

Örnek 2: 5/1’de bulunan “memur” unvanlı personel 4/1 olursa; aylık ücreti net: 153,38 TL artacaktır.

Örnek 3: 5/1’de bulunan “uzman” (merkez teşkilatında kariyer)unvanlı personel 4/1 olursa; aylık ücreti net: 126,43 TL artacaktır.