Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Bayramda Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?

İş Kanununa Göre Fazla Mesai Ücreti İş Kanununa göre işveren üretimin artırılması yada işin gereği gibi nedenlerle yasal sınırlar içerisinde fazla çalışma yaptırabilir. Bunda İş Kanununa göre bir sakınca yoktur. Ancak fazla çalışmaların ücretleri kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde ve işyerinde denkleştirme uygulanıp uygulanmadığına bakılarak, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. [...]

24 Ekim 2012 15:48 (40457)
Bayramda Fazla Mesai Ücreti Ne Kadardır?

İş Kanununa Göre Fazla Mesai Ücreti

İş Kanununa göre işveren üretimin artırılması yada işin gereği gibi nedenlerle yasal sınırlar içerisinde fazla çalışma yaptırabilir. Bunda İş Kanununa göre bir sakınca yoktur. Ancak fazla çalışmaların ücretleri kanunda özel olarak düzenlenmiştir.

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde ve işyerinde denkleştirme uygulanıp uygulanmadığına bakılarak, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 zamlı ödenmesi gerekir. Yani saatlik 5 TL ile çalışan bir işçinin fazla mesai olarak çalıştığı saatinin ücreti 7,5 TL’dir.

 

Bayram, Resmi Tatil ve Yılbaşında Farklı

Kanun bayram günleri için ise özel bir düzenleme yapılmış, daha yüksek ücret belirlenmiştir. Zira bu günler insanların aileleri ile birlikte olmaları gerekirken ekstradan fedakârlık yaparak çalıştıkları günlerdir.

Buna göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır.

Toplu sözleşme yoksa yada toplu sözleşmede bu konuda hüküm yoksa söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. İşçi razı gelmezse işveren zorla fazla mesai yaptıramaz.

 

Bayram Ne Zaman Başlar?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre arefe günü saat 11:00’dan itibaren genel tatildir. Saat 13:00’dan önceki çalışmalar normal çalışma iken, bu saatten sonra bayram boyunca yapılan tüm çalışmalar genel tatil mesaisidir.

Önümüzdeki Kurban bayramı için söyleyecek olursak 25.10.2012 tarihi saat 13:00’dan itibaren dört buçuk gün genel tatik hüviyetindedir.

 

Bayram Gününde Çalışırsan Bir Günlüğün 2,5 Katı Alınır

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yargıtay Kararlarına göre ayrıca fazla çalışma ücreti olan %50 zammı da ayrıca alacaktır (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu, 27.05.1958, 1957/15 E.-1958/5 K.).

Yani ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılan her gün için haftalık 45 saatin üzerindeki bir çalışma ise bir günlük ücretin 2,5 katı ödenir. Örneğin bir günlük ücreti 40 TL brüt olan bir işçi, bayram gününde çalışması halinde çalıştığı gün için 100 TL brüt ücret hak eder. İçinde çalışılmış olan bayram günü olan ayın maaşının hesaplanması sırasında çalışılan bayram günü ücreti; normal günlük ücret üstüne günlüğün 1,5 katı daha eklenerek hesaplanacaktır.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere de, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.

 

Bu Haklar Sözleşmeyle Kısıtlanamaz

Kanunun size verdiği fazla mesai hakkı ile ve bayram ve genel tatillerde çalışma halinde alınacak ücret ile ilgili haklar sözleşmelerle kısıtlanamaz, mutlak haklardır.

Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin İş Kanunuyla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz.

Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.

 

Bayram İzni Yıllık İzinden Düşülemez

Bayramda sizin rızanız yoksa işveren size fazla mesai de yaptıramaz. Bu takdirde ücret karşılığı olarak tatil yaparsınız.

İş Kanununa göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Tabii ki ayrıca yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

 

Ücret Pusulasında Kontrol Edin

İşverenden ücret pusulanızı talep edin. Ücret hesap pusulasında bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının gösterilmesi zorunludur. Eğer 4857 sayılı İş Kanunu gereğince haklarınızın tam olarak verilmediğini görürseniz gereği için ALO 170 hattını ücretsiz arayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na İş Kanunu gereğince haklarınızın verilmediği konusunda şikâyette bulunabilirsiniz, iş müfettişleri gereğini yapacaktır.

Vergi indirim tutarınızdan tam olarak faydalandırılmadığınızı da söylemişsiniz. Kaç çocuğunuz olduğunu belirtmediğinizden bu tutarda bir hata olup olmadığını söyleyemiyoruz. Ancak bordronuzda bu hakkınızın eksik verildiğini görürseniz konuyu Maliye Bakanlığı’nın ilgili teşkilatına şikayet edebilirsiniz. Vergi indiriminin hesaplanarak ödenmemesi Vergi Kanunları ve İş Kanunu yönünden suç teşkil eder, işverene idari para cezası uygulanmasını gerektirir.