Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Atanan Öğretmenlerin Eğitim Ödeneği Almaları İçin Dilekçe Örneği

Atanan Öğretmenlerin Eğitim Ödeneği Almaları İçin Dilekçe Örneği ÖDENEK DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ— —————————————————           …………………………………… OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                           ……………….     ………….. tarihinde  …………………. öğretmeni olarak okulunuzda göreve başladım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. maddesinde, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara [...]

6 Ocak 2011 3:16 (24134)
Atanan Öğretmenlerin Eğitim Ödeneği Almaları İçin Dilekçe Örneği

Atanan Öğretmenlerin Eğitim Ödeneği Almaları İçin Dilekçe Örneği

ÖDENEK DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

—————————————————

 

 

 

 

 

…………………………………… OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                                                        ……………….

 

 

………….. tarihinde  …………………. öğretmeni olarak okulunuzda göreve başladım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. maddesinde, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (İlköğretim okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dâhil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihte ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz” hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 13/09/2010 tarih ve 5528 sayılı öğretim yılına hazırlık ödeneği konulu yazısında ise, “5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli K Cetvelinde, 657 sayılı Kanun’un Ek 32’nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75’i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara %50’si oranda yapılır” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %75’i oranında ödeme yapılması gerekmektedir. 2010 yılı için verilen öğretim yılına hazırlık ödeneği olan 540 TL’nin %75’inin göreve başlama tarihim esas alınarak tarafıma verilmesi için,

 

            Gereğini arz ederim.

 

                                                                                                            İMZA

                                                                                                                                                                                                                                                                                             …/…/2011

                                                                                                        Adı SOYADI

                                                                                                           Unvanı