Memura çifte izin imkanı geliyor

Memura çifte izin imkanı geliyor

Yüzbinlerce memurun merakla beklediği düzenleme için artık geri sayım başladı. Anne ve babalara tanınan yarı zamanlı çalışma imkanının memurlara da tanınmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği çıkıyor. Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek taslak metindeki detaylar ise şöyle:

Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek.

Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurların analık ve babalık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, süt izni verilmeksizin normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmayı talep edebilecekler.

İKİSİ AYNI ANDA İZİNLİ

Yarı zamanlı çalışmada erkek ve kadın memur ayrımı olmayacak. Eşlerin her ikisi de memur ise yarı zamanlı çalışmadan her iki eş de aynı dönemde veya birbirini takip eden dönemde yararlanabilecek.

Yetkili amir, talep ya da ihtiyaca göre memurun çalışma saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerini ve usullerini ocak-temmuz aylarında olmak üzere iki kere değiştirebilecek.

Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecek.

Memurlar yıllık izin ve resmi tatillerde de yarım zamanlı çalışmış sayılacak.

Bu haktan yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacak.

Bir çocuğu evlat edinen memurlar da yarı zamanlı çalışabilecek.

Bazı kurumların bu haktan yararlanabilmeleri belli şartlara bağlanacak.

İŞTE ŞARTLAR

* Memurun kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması

* Çocuğunun sağ olması

* Aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması

* Kadro unvanının belirlenecek yönetmelik eki cetvellerde yer almıyor olması.

Faruk Erdem

Memurun, emeklilik borçlanma başvurusunda yeni dönem!

Memurun, emeklilik borçlanma başvurusunda yeni dönem!

SGK, memurların emeklilik borçlanma başvurularını, 2 Nisan 2018’den itibaren sadece elektronik ortamdan alacağını açıkladı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
15/03/2018

4/1-(c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN (KAMU GÖREVLİLERİNİN) BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN, HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) ÜZERİNDEN GÖNDERİLECEK BORÇLANMA BAŞVURULARI ESAS ALINARAK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgilerinin elektronik ortama alındığı HİTAP Hizmet Takip Programına ilişkin olarak hazırlanan Tebliğ 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra söz konusu Tebliğ 05/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in 28 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 14/4/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Ek 6 ncı madde olarak eklenmiştir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesinin 12 nci fıkrasında, Kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idarelerince düzenlenecek emeklilik belgelerinin kağıt ortamında gönderilmeye devam edileceği, Kurumun belirleyeceği tarihten sonra kağıt ortamında gönderilecek bilgi ve belgelere göre işlem yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca, 02/04/2018 tarihinden itibaren sigortalıların borçlanma başvuru talepleri Hizmet Takip Programı üzerinden alınmaya başlanılacaktır.

Hizmet Takip Programı (HİTAP) ( https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/) giriş sayfasında yer alan “Başvurular” kısmına “Borçlanma Başvuru” başlığı eklenmiştir.

Borçlanma başvurularının ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak hazırlanan “Borçlanma Başvuru Klavuzu” aşağıda yer almaktadır.

Borçlanma başvuru taleplerinin gönderilmesinde, Programa eklenecek belgelerinin “pdf” olarak düzenlenmesinde azami özenin gösterilmesi ve HİTAP WEB programında “Yardım Dosyaları ve İletişim” başlığı altında yer alan ” Borçlanma Başvuru Kılavuzu”” ndan yararlanılması gerekmektedir.
Önemle duyurulur.

PTT şubesinde memur direndi, soyguncu kaçtı

PTT şubesinde memur direndi, soyguncu kaçtı

Kayışdağı Mahallesi’nde bir PTT şubesinde 23 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda silahlı ve maskeli şekilde müşteri gibi içeri giren şüpheli, kasada bulunan PTT memuruna bir poşet uzatarak paraları içine doldurmasını istedi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sırasında memur R.I.’nın direnmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında elindeki silahı düşüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden hızla kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Ali Rıza T., kısa süre içinde evinde gözaltına alındı.

Daha önceden kavga etmek suçundan poliste kaydı bulunduğu öğrenilen Ali Rıza T. polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Ali Rıza T.’nin işsiz ve parasız olduğu için böyle bir şey yaptığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

2008 öncesi hizmeti olan ancak 2013 yılında memur olan, emekli maaşı ve yaş açısından, hangi kanunlara tabi olur?

2008 öncesi hizmeti olan ancak 2013 yılında memur olan, emekli maaşı ve yaş açısından, hangi kanunlara tabi olur?

2008 yılı öncesi sigortalı hizmet süresi olanlar, 2008 yılından sonra memur olurlarsa, yaş açısından 5434’e ama emekli aylığı yönünden 5510’a tabi olurlar.

SORU: Merhaba, 1982 doğumluyum. İlk defa 01.01.2005 tarihinde sigortalı oldum. 2678 gün sigortalılık sonrası 2013 ocağında memurluğa atandım. 15.06.2016 tarihinde istifa yoluyla kamuda işçi statüsünde çalışmaya başladım. 2018 ocak itibariyle tekrar 657 kapsamında memur oldum. SGK primlerim anlaşılacağı üzere düşüş gösterdi. Bu sebeple;

1. Sorum: Emekli maaşının hesabında 5510 sayılı kanunun uygulanacağını biliyorum ancak emekli olacağım yaş için 5434 sayılı kanuna mı yoksa 5510 sayılı kanuna mı tabi olacağım?

2. Sorum: Emekli maaşına ek gösterge ve makam/görev tazminatları etki eder mi? Sadece sigorta primini mi etkiler?

Şimdiden teşekkürler.

CEVAP: 2008 yılından önceki sigortalı süreler 5510 sayılı Kanuna tabi memurun emeklilik yaşını etkiler mi? Sorunuz özelinde durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Kısa net bilgiler olarak:

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı veya bağ-kurlu süreleri olup da 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olanların, sigortalı veya bağ-kurlu çalışma süreleri emeklilik yaşını daha erken tamamlamalarına yol açar.

Ancak, memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 8 Eylül 1999 tarihinin önemi bulunur.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde hiçbir şekilde çalışma süresi olmayıp bu tarihten sonra göreve başlamışlarsa bunların kadın ise 58, erkek ise 60 yaş gruplarında bir değişiklik olmaz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı veya bağ-kurlu çalışma süresi olup da 23/05/2002 tarihine kadar 3 yıldan az bir süreleri olanların da kadın ise 58, erkek ise 60 yaş gruplarında bir değişiklik olmaz.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı veya bağ-kurlu çalışma süresi olup da 23/05/2002 tarihine kadar 3 yıldan fazla süreleri olanlar ise 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü kapsamına girer ve kademeli yaş gruplarına dahil edilirler.

Bu değerlendirmelerimizin yasal dayanağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Geçici Madde 2 hükmü uyarıncadır.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda 5434 sayılı Kanuna tabi memurlarda olduğu gibi emekli olduklarında makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı gibi ayrıca bir ödeme sistemi bulunmamaktadır.

Bu bağlamda 2008 yılı Ekim ayından sonra memur olmanız nedeniyle 5510 sayılı Kanuna tabi memur olarak sorularınıza göre durumunuzu değerlendirmemiz şu şekildedir;

Soru 1: Emekli maaşının hesabında 5510 sayılı kanunun uygulanacağını biliyorum ancak emekli olacağım yaş için 5434 sayılı kanuna mı yoksa 5510 sayılı kanuna mı tabi olacağım?

Cevap 1- Çalışma sürenize 8 Eylül 1999 tarihinden sonra başlamış olmanız nedeniyle emekli yaş grubunuzda 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü uygulanır, emeklilik yaş grubunuz 60 yaşınızı dolduracağınız tarih olur.

Soru 2: Emekli maaşına ek gösterge ve makam/görev tazminatları etki eder mi? Sadece sigorta primini mi etkiler?

Cevap 2- Emekli maaş sisteminizde 5510 sayılı Kanun hükmü uygulanır. Bu Kanuna göre de Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintileri emekli maaşınızın az veya yüksek olmasını belirler. 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurlarda uygulanan ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı, sizlerin Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerine dahil edildiğinden ayrıca ödeme sistemi olmaz. 5434 sayılı Kanuna tabi memurlarda ek gösterge prime etki eder, ancak makam ve görev tazminatı prime etkisi olmayan bir ödeme şeklidir.

İnfaz koruma memuru, görevi başında intihar etti

İnfaz koruma memuru, görevi başında intihar etti

ELAZIĞ’da, R Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli infaz koruma memuru Musa Keskin (34), intihar etti.

Olay, dün akşam Elazığ’da bulunan R Tipi İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Keskin’in arkadaşları, akşam saatlerinde uzun süredir ortalıkta gözükmediğini fark ettikleri arkadaşlarını inşaat borusuna asılı halde buldu. İntihar ettiği öğrenilen Keskin’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Bingöl nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Musa Keskin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlet memuru, bir emlakin satımına aracılık ederek, komisyon alabilir mi?

Devlet memuru, bir emlakin satımına aracılık ederek, komisyon alabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir memurun, bir emlakin devrine aracılık ederek bir emlakçı gibi komisyon alması, 657’ye göre uygun değildir.

SORU: Bir Kamu kurumunda 657’ye tabi devlet memuru olarak çalışmaktayım. Bir emlakin devrine aracılık ettim, bununla ilgili sözleşme imzaladım. Yaptığım aracılık faaliyeti için .. TL komisyon almayı düşünüyorum. Bu 657 sayılı kanuna göre uygun mudur?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28. maddesi aşağıdaki şekildedir.

Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin D bendinde Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilecek fiiller düzenlenmiştir. Söz konusu bendin h fıkrası aşağıdaki şekildedir.

“Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesinin B bendinde kınama cezası verilecek fiiller düzenlenmiştir. Söz konusu bendin d fıkrası aşağıdaki şekildedir.

“Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda devlet memurlarının memuriyet dışında başka bir iş yapması kural olarak yasaklanmıştır. Gerek Devlet Memurları Kanunu’nda gerekse de özel kanunlarda birtakım istisnalar getirilmiştir. Ancak aracılık yapmak suretiyle kazanç elde edilmesi istisna olarak sayılmamıştır. Ayrıca aracılık faaliyeti sırasında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunup bulunmadığınız olaya özgü koşulların muhakkik ve amirlerinizce değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak dükkan devrine yönelik aracılık yapmanız ve kazanç elde etmeniz devlet memurları kanununa göre disiplin cezası gerektiren bir fiildir.

Kastamonu’da ihraç edilen memur itirafçı oldu

Kastamonu'da ihraç edilen memur itirafçı oldu

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı ve “silahlı terör örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar eski memur Emin Y. ve açığa alınan müftülük çalışanı Nurcan Y. katıldı.

Emin Y. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Bir dönem örgütün sohbetlerine katıldığını belirten Emin Y, “Sohbetlere seyrek de olsa katılıyordum. Sözlendikten sonra iyice uzaklaştım. 2015 yılında tamamen bağımı kopardım.” dedi.

ByLock kullandığını kabul eden Emin Y, “Örgütten ayrıldıktan sonra ByLock’u sildim. Bir dönem polis okulunda eğitim gören öğrencilerle ilgilendiğim doğru. Örgütle ilgili bildiğim tüm isimleri söyledim.” diye konuştu.

Nurcan Y. ise örgütle hiçbir bağının olmadığını ifade etti.

ByLock diye bir programı hayatında hiç duymadığını savunan Nurcan Y, “Çocuklarımızla iletişimimizi sağlamak amacıyla eve bir telefon bıraktık. Bu telefonu herkes kullanıyordu. Bazen eşim bazen ise ben. Eşimin bu yapıyla ilgisini bilmiyorum. Bir sohbete telefonu yanında götürdüğünde bu yapıdan biri programı kurmuş. Ben böyle bir program olduğunu bile bilmiyordum.” diye konuştu.

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Aday engelli memur da, bir defaya mahsus yer değiştirme hakkından yararlanabilir mi?

Aday engelli memur da, bir defaya mahsus yer değiştirme hakkından yararlanabilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre aday memur da, bir defaya mahsus yer değiştirme hakkından yararlanabilir.

SORU: Aday engelli memurlar bir defaya mahsus istediği yere atanma hakkından faydalanabiliyor mu? Araştırır mısınız lütfen. Hiçbir yerden net bilgiye ulaşamıyorum

CEVAP: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği” başlıklı Ek 3. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümler aday engelli memurlar için uygulanamaz. Söz konusu maddede engelli memurlara tanınan yer değiştirme hakkı aday memurları da kapsar. İlgili maddede aksi yönde bir hüküm bulunmamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı da aday engelli memurların da engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme talebinde bulunabilecekleri yönünde görüş bildirmiştir. (Devlet Personel Başkanlığının 24/03/2015 tarihli ve 2048 sayılı görüşü)

Şehit ve gazi yakını memurlar için Genelge

Şehit ve gazi yakınları memurlar için Genelge

Öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusu TBMM’de Torba Yasa kapsamında görüşülmüştü. Bu bağlamda şehit ve gazi yakınlarının “Hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “Memur” unvanıyla atanabilmelerinin yolu açılmıştı.

İşte bununla ilgili bir genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı.

BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede şunlar kaydedildi:

“Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur.

Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.

Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir.”

Şehit ve gazi yakınları memurlar için Genelge

Şehit ve gazi yakınları memurlar için Genelge

Öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusu TBMM’de Torba Yasa kapsamında görüşülmüştü. Bu bağlamda şehit ve gazi yakınlarının “Hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “Memur” unvanıyla atanabilmelerinin yolu açılmıştı.

İşte bununla ilgili bir genelge Başbakanlık tarafından yayımlandı.

BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Başbakan Binali Yıldırım imzalı genelgede şunlar kaydedildi:

“Malumları olduğu üzere terörle mücadelede canını ve kanını feda ederek bu toprakları vatan yapan şehit ve gazilerimizin yakınları 3713 Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1. maddesi kapsamında kamu idarelerinde istihdam edilmekte olup, özellikle hükümetimiz döneminde bir devlet politikası olarak 3712 sayılı kanundan doğan hak sahipliğinin kapsamının genişletilmesiyle birlikte daha fazla sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız kamuda istihdam hakkına kavuşmuştur. Bu haktan yararlanarak kamu kurumlarımızda istihdam edilmeye başlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en uygun çalışma koşullarının sağlanması hükümet olarak her zaman gözettiğimiz önceliğimiz ve vefa borcumuzdur.

Bu çerçevede kamu idarelerince öğrenim durumları sebebiyle mevzuat gereği hizmetli kadrolarına atanmış şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir.”

MEMUR OLMANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinde harp veya vazife malulü sayılanlar ile vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi yoksa eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğu yoksa ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanmaktaydı.

Yeni getirilen düzenleme ile ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi istihdam hakkından yararlanacaktır.

YAŞ ŞARTI YOK

Yine kırk beş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamamaktaydılar. Getirilen yeni düzenlemeyle yaş şartı kaldırılmıştır.

Ayrıca, daha önce bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılmaktaydı. Yapılan yeni düzenlemeyle hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunu olanların atamaları da memur kadrolarına yapılacak.