Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

2013 KPSS VATANDAŞLIK BİLGİLERİ ve ANAYASA SORULARI-26

6.             Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?                 A)   Dilekçe hakkı                   D)   Seçme hakkı                 B)   Konut hakkı                      E)   Alacak hakkı                 C)   Vatan hizmeti hakkı Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. [...]

2 Şubat 2013 18:29 (86555) Güncellenme :02.02.2013 18:29:43
2013 KPSS VATANDAŞLIK BİLGİLERİ ve ANAYASA SORULARI-26

6.             Aşağıdakilerden hangisi özel haklardan biridir?

                A)   Dilekçe hakkı                   D)   Seçme hakkı

                B)   Konut hakkı                      E)   Alacak hakkı

                C)   Vatan hizmeti hakkı

 • Dilekçe-Seçme-Vatan Hizmeti hakları, Kamu Hakları’nın Siyasî Haklar bölümü içerisinde yer alır. Konut Hakkı, Sosyal ve Ekonomik Haklar başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar Kamu haklarındandır. Alacak Hakkı, bireyin başka bireylerle ilişkisini içerdiği için Özel Hukuk’un alanına girer.

7.             Kişi, aile, borç ve eşya hukukuyla ilgili ilişkileri düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?                                                   

                A)  Özel hukuk                                      C)  Anayasa hukuku                         E)  Medeni hukuk

                B)  Kamu hukuku                  D)  Devletler hukuku

 • Medenî Hukuk’un Başlangıç Bölümü’nde, Kişi, Aile, Miras ve Eşya Hukuku’nu içerdiği belirtilir. Geniş anlamıyla Borçlar Hukuku’nu da kapsar.

 

8.             Aşağıdakilerden hangisi özel hakların bir türü olan mutlak haklara örnek verilebilir?

                A)  Mülkiyet Hakkı                 D)  Kira hakkı

                B)  Alacak Hakkı                     E)  Sözleşme Yapma Hakkı

                C)  Temsil Hakkı

 • Mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Nispî  haklar, sadece ilgilisine karşı ileri sürülebilir. Mülkiyet Hakkı,  herkese karşı ileri sürülebilen bir hak olduğu için,  mutlak haklar içinde yer alır.

 

9.             Aşağıdakilerden hangisi  siyasî  kamu hakları içinde yer alır?

                A)  Konut Hakkı                     D)  Seyahat etme özgürlüğü

                B)  Sağlık Hakkı                      E)  Dilekçe Hakkı

                C)  Çalışma Hakkı

 • Konut, Sağlık ve Çalışma haklarını Sosyal ve Ekonomik Haklar içerisinde yer alır. Seçme-seçilme, Vatandaşlık, Vatan Hizmeti, Memur Olma ve Dilekçe hakları Siyasi Kamu Hakkı olarak kabûl edilmiştir.


  10.          
  Medeni Hukuk ile Özel Hukuk terimlerinin eş anlamlı terimlermiş gibi  kullanılması Medeni Hukuk’un aşağıdaki hangi özelliğinin bir sonucudur?
   

                  A)  Özel Hukuk’un tek dalı olmasının

                  B)  Özel Hukuk’un en belirgin dalı olmasının

                  C)  Özel Hukuk’un en geniş ve en önemli dalı olmasının

                  D)  Özel Hukuk’un bizzat kendisini ifade etmesinin

                  E)  Sadece özel kişileri ilgilendirmesinin