Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

2013 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULARI

1.İnsanlarda  on milyon yılda bir görülebilen kalıtsal bir hastalığın soy ağacındaki seyri aşağıda gösterilmiştir. Soy ağacı incelendiğinde bu kalıtsal  hastalığın en olası kalıtım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) X-bağlı çekinik genlerle  kalıtım B) Otozomal çekinik genlerle  kalıtım C) Otozomal başat genlerle kalıtım D) X-bağlı başat genlerle kalıtım E) Eksik baskınlık 2.Günümüzdeki bilgilere göre bir glikoz molekülü [...]

27 Şubat 2013 20:55 (121021) Güncellenme :27.02.2013 20:55:11
2013 KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖRNEK SORULARI

1.İnsanlarda  on milyon yılda bir görülebilen kalıtsal bir hastalığın soy ağacındaki seyri aşağıda gösterilmiştir.

Soy ağacı incelendiğinde bu kalıtsal  hastalığın en olası kalıtım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) X-bağlı çekinik genlerle  kalıtım
B) Otozomal çekinik genlerle  kalıtım
C) Otozomal başat genlerle kalıtım
D) X-bağlı başat genlerle kalıtım
E) Eksik baskınlık

2.Günümüzdeki bilgilere göre bir glikoz molekülü karaciğer hücresinde oksijenli hücre solunumunda yıkıldığında 32 ATP elde edilirken bu değer iskelet kası hücreleri için 30 ATP olarak verilmektedir.
Bu farklılığın ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer hücrelerinde hücre solunumu sırasında oluşan her NADH+H molekülü için 3 ATP sentezlenirken ,  iskelet kası hücrelerinde 2,5 ATP sentezlenmesi
B) Bu hücrelerin stoplazmasında oluşan NADH moleküllerinden elektronları mitokondriye taşıyan mekiklerin birbirinden farklı olması
C) Piruvat molekülü mitokondri içerisine taşınırken sadece iskelet kası hücrelerinde enerji harcanması
D) Karaciğer hücrelerinin mitokondri iç zarındaki ATP sentez enziminin daha aktif olması
E) Oksijenin elektro negatifliğinin iskelet kası hücrelerinde daha düşük olması

3.Aşağıda verilenlerden hangisi biyoloji okur / yazarı bir birey için söylenemez?

A) Genelde bilimin, özelde biyolojinin doğasını anlar ve özümser
B) Karşılaşacağı problemleri,  bilimsel yöntemi kullanarak çözme eğilimindedir.
C) Kendisini tanıyabilmesi ve çevresindeki olayları anlayabilmesi için biyoloji öğrenmenin gerekliliğini fark eder.
D) Biyolojiye ait kavramlar etrafında yapılanmış anlamlı bir bilişsel yapıya sahiptir.
E) Biyolojideki temel kavramların sadece insan için geçerli olduğunu kabul eder.